Levéltári tétel
Azonosítási adatok
EAD azonosítóHU_MNL_OL_K27_18850129 1885.01.29.
OrszágkódHU
IntézménykódHU-MNL
EAD megnevezésMinisztertanácsi jegyzőkönyvek - 1885.01.29.-i ülés
KiadóMagyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára
Hozzáférési korlátozásokopen
Megnevezés1885.01.29.
Levéltári jelzet HU_MNL_OL_K27_18850129 1885.01.29.
Azonosító18850129
Időkör kezdete 1885.01.29
Időkör vége 1885.01.29
Készítési idő 1885.01.29
ŐrzőMagyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára
Tartalmi adatok
Ülés:

Ülés tárgya: 1885.01.29.

Dátum tól: 1885.01.29

Dátum ig: 1885.01.29


Napirend tárgya: (3. ülés) 1. A postatakarékpénztárról szóló törvényjavaslat (KöKöM)

Nyilvános: I


Napirend tárgya: (3. ülés) 2. Horvát ügyekben országos küldöttség kiküldetése (ME)

Nyilvános: I


Napirend tárgya: (3. ülés) 3. A Házépítő Tisztviselők Egyesületének fizetési előleg iránti kérelme (ME)

Nyilvános: I


Napirend tárgya: (3. ülés) 4. Javaslat Kárffy Titus miniszteri tanácsosi címmel és jelleggel bíró osztálytanácsos valóságos miniszteri tanácsossá történő kinevezésére (KöKöM)

Nyilvános: I


Napirend tárgya: (3. ülés) 5. A horvát beligazgatási költségek fedezéséről szóló indemnitási törvényjavaslat szentesítése (HSzDM)

Nyilvános: I


Napirend tárgya: (3. ülés) 6. Javaslat kegydíj, illetve nevelési pótlék engedélyezésére: Juhász Károly honvédszázados özvegyének gyermekei számára nevelési pótlék; Mihálovics Gábor honvéd kezelő százados nyugdíjon felüli pótlék; Závodi Rezső törzsőrmester özvegye számára kegydíj (HM)

Nyilvános: I


Napirend tárgya: (3. ülés) 7. A réz váltópénzek mennyiségének növeléséről szóló törvényjavaslat (PM)

Nyilvános: I


Napirend tárgya: (3. ülés) 8. Javaslat kegydíjak engedélyezésére: Mittinger Adolf kataszteri felmérési segéd özvegyének kegydíj; Berger István központi állampénztári tiszt özvegyének a felvett végkielégítési összeg visszafizetésének kötelezettségével kegydíj; Simonovics Pál országos pénzügyi igazgatósági segédhivatali igazgató árvája számára kegydíj (PM)

Nyilvános: I


Napirend tárgya: (3. ülés) 9. Javaslat Herczeg Mihály hivatalszolga nyugdíjának felemelésére (KöKöM)

Nyilvános: I


Napirend tárgya: (3. ülés) 10. Javaslat kitüntetések adományozására: Littmann Ferenc, az Osztrák-Magyar Államvaspálya Társulat Krassó-Szörény vármegyei ügynökségi főnöke számára a Ferenc József Rend lovagkeresztje; Turinácz Tamás gőzhajótársulati kormányos számára a Koronás Ezüst Érdemkereszt (KöKöM)

Nyilvános: I


Napirend tárgya: (3. ülés) 11. Versec város felirata a földadó szabályok módosítása végett (ME)

Nyilvános: I


Napirend tárgya: (3. ülés) 12. Javaslat Török János, Temesvár polgármesterének budapesti főkapitánynak történő kinevezésére Thaisz Elek nyugalmaztatása után (BM)

Nyilvános: I


Napirend tárgya: (3. ülés) 13. Javaslat cím- és kitüntetés adományozásra: Burián János budapesti ügyvéd és fővárosi bizottsági tag számára kir. tanácsosi cím; Szöreghi Antal szabadkai tanácsnok és Gyurgyevics Adolf, az Osztrák-Magyar Államvasút Társulat jogügyi előadója számára a Ferenc József Rend lovagkeresztje (BM)

Nyilvános: I


Napirend tárgya: (3. ülés) 14. Javaslat nemesség adományozására Mesko János kir. tanácsos és Csanád vármegye főorvosa részére csanádi előnévvel (BM)

Nyilvános: I


Napirend tárgya: (3. ülés) 15. Javaslat Zavecz János bírósági szolga részére kegyadomány engedélyezésére (IM)

Nyilvános: I


Napirend tárgya: (3. ülés) 16. Hatásköri összeütközés a Zombori Kir. Törvényszék és a Zombori Kir. Járásbíróság között Hofman Ferenc testi sértési ügyében (IM)

Nyilvános: I


Napirend tárgya: (3. ülés) 17. Javaslat nemesség adományozására Szabó Benő nyugalmazott járásbíró részére (IM)

Nyilvános: I