Levéltári tétel
Azonosítási adatok
EAD azonosítóHU_MNL_OL_A57_39
OrszágkódHU
IntézménykódHU-MNL
EAD megnevezésMagyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii 39. kötet
KiadóMagyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára
Hozzáférési korlátozásokopen
Megnevezés39. kötet
Levéltári jelzet HU_MNL_OL_A57_39
Időkör kezdete 1464
Időkör vége 1744.12.08
ŐrzőMagyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára
Tartalmi adatok
Tételek:
1. Tétel

Típus: K

Név: Mária Terézia királynő

Kiadó: Magyar Kancellária

Hely: Bécs

Idő: 1740

Minősítés: titulatura

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 1. oldal

Sorszám: 39.szn

Kapcsolódó képek:
39/0001.jpg

Megjegyzés:


2. Tétel

Típus: K

Név: Lécs Ágoston pannonhalmi bencés szerzetes,nyugalmazott teológia professzor

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1740.12.01

Minősítés: apáti cím

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 2. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1740 - N°. 21.

Birtok: Tihany

Sorszám: 39.1

Kapcsolódó képek:
39/0002.jpg

Megjegyzés: Szent Ányos apátság ; Szent Márton konvent


3. Tétel

Típus: K

Név: Patachich de Zajezda Sándor Szörény vármegye főispánja

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1740.12.01

Minősítés: főispáni kinevezés

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 3. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1740 - N°. 22.

Birtok:

Sorszám: 39.2

Kapcsolódó képek:
39/0002.jpg
39/0004.jpg

Megjegyzés:


4. Tétel

Típus: K

Név: Fejérváry László, Dessewffy Anna

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1740.12.01

Minősítés: peres ügy ; házassági engedély

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 4. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1740 - N°. 24.

Sorszám: 39.3

Kapcsolódó képek:
39/0004.jpg

Megjegyzés: evangélikusok


5. Tétel

Típus: K

Név: Zajgár György légrádi kapitány,Zala,Somogy vármegye táblabírája,csáktornyai uradalom jószágigazgatója

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1740.12.01

Minősítés: birtokadomány ; magszakadás

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 4. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1740 - N°. 38.

Jelzet: E 227 - Magyar Kamara Archivuma - Libri donationum - 21. kötet - 231. oldal

Birtok: Kastélosdombo

Sorszám: 39.4

Kapcsolódó képek:
39/0004.jpg

Megjegyzés: végvárak ; Légrád vára ; Kanizsa vára ; török háborúk ; Rákóczi szabadságharc ; Lombardia ; Franciaország ; Muraköz ; Itália ; Eszék ; hadellátás


6. Tétel

Típus: K

Név: Szeleczky de Szelecz et Boczonad Márton a Királyi Tábla bírája n:Sokorai Erzsébet ennek f1:Daróczy István r:Szeleczky Imre,Sámuel ezek a:János

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1740.12.01

Minősítés: birtok átruházása

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 6. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1740 - N°. 78.

Jelzet: E 227 - Magyar Kamara Archivuma - Libri donationum - 21. kötet - 233. oldal

Birtok: Alberti

Birtok: Bocsonad

Sorszám: 39.5

Kapcsolódó képek:
39/0006.jpg
39/0008.jpg
39/0010.jpg

Megjegyzés: pannonhalmi konvent


7. Tétel

Típus: K

Név: Szeleczky de Szelecz et Boczonad Márton a Királyi Tábla bírája n:Sokorai Erzsébet ennek f1:Daróczy István

Kiadó: pannonhalmi konvent

Hely:

Idő: 1739.03.08

Minősítés: birtok átruházása

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 6. oldal

Sorszám: 39.5/a

Kapcsolódó képek:
39/0006.jpg
39/0008.jpg

Megjegyzés: Pest város


8. Tétel

Típus: K

Név: Szeleczky Imre,Sámuel

Kiadó: Szeleczky de Szelecz et Boczonad Márton a Királyi Tábla bírája

Hely: Pest

Idő: 1739.03.01

Minősítés: birtokadomány ; birtok átruházása ; peres ügy

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 6. oldal

Birtok: Alberti

Birtok: Boczonád

Sorszám: 39.5/b

Kapcsolódó képek:
39/0006.jpg
39/0008.jpg

Megjegyzés: Szelecz ; Szenicze ; Besztercebánya város ; ispotály ; kőház ; malom ; váci káptalan


9. Tétel

Típus: K

Név: Schneller Katalin a:Kristóf soproni szűcs mester

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1740.12.28

Minősítés: kegyelmi ügy

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 17. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1741 - N°. 1.

Honos: Sopron

Sorszám: 39.6

Kapcsolódó képek:
39/0016.jpg

Megjegyzés: törvénytelen gyermek


10. Tétel

Típus: K

Név: Matolai János

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1740.12.01

Minősítés: birtokadomány

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 17. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1741 - N°. 2.

Jelzet: E 227 - Magyar Kamara Archivuma - Libri donationum - 21. kötet - 242. oldal

Birtok: Nagyszalatnya ; Zolna

Sorszám: 39.7

Kapcsolódó képek:
39/0016.jpg
39/0018.jpg

Megjegyzés:


11. Tétel

Típus: K

Név: Varga András kecskeméti lakos

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1740.12.29

Minősítés: oltalomlevél ; útlevél, menlevél

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 18. oldal

Sorszám: 39.8

Kapcsolódó képek:
39/0018.jpg

Megjegyzés: kecskeméti piaristák ; emberölés


12. Tétel

Típus: K

Név: Esterházy de Galantha Imre dóriai püspök,esztergomi nagyprépost,esztergomi segédpüspök

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1740.12.07

Minősítés: főpapi cím

Kiadó:

Hely:

Idő:

Minősítés: préposti cím

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 19. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1741 - N°. 22.

Birtok:

Birtok: Dömös

Sorszám: 39.9

Kapcsolódó képek:
39/0018.jpg
39/0020.jpg

Megjegyzés: Szent Margit prépostság


13. Tétel

Típus: K

Név: komáromi jezsuiták, Komárom város

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1741.01.04

Minősítés: egyházi joghatóság megállapítása

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 20. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1741 - N°. 30.

Jelzet: E 227 - Magyar Kamara Archivuma - Libri donationum - 21. kötet - 243. oldal

Sorszám: 39.10

Kapcsolódó képek:
39/0020.jpg
39/0022.jpg
39/0024.jpg

Megjegyzés: Buda város ; Esztergom város ; Székesfehérvár város ; Győr város ; Szent András apostol plébánia ; esztergomi egyházmegye


14. Tétel

Típus: K

Név: Komárom város, komáromi jezsuiták

Kiadó: Esterházy de Galantha Imre esztergomi érsek

Hely: Pozsony

Idő: 1740.03.05

Minősítés: egyházi joghatóság megállapítása

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 21. oldal

Sorszám: 39.10/a

Kapcsolódó képek:
39/0020.jpg
39/0022.jpg

Megjegyzés: Szent András apostol plébánia


15. Tétel

Típus: K

Név: Komárom város, komáromi jezsuiták

Kiadó: Komárom város

Hely: Komárom

Idő: 1739.11.03

Minősítés: egyházi joghatóság megállapítása

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 21. oldal

Sorszám: 39.10/b

Kapcsolódó képek:
39/0020.jpg
39/0022.jpg

Megjegyzés: Szent András apostol plébánia ; liturgikus tárgyak ; harang ; készpénz ; városi ház ; toronyóra ; stóladíjak ; kripta ; református temető ; elemi iskola


16. Tétel

Típus: K

Név: kassai jezsuita akadémia

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1740.12.24

Minősítés: könyvkiadás engedélyezése

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 24. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1740 - N°. 31.

Sorszám: 39.11

Kapcsolódó képek:
39/0024.jpg

Megjegyzés: kalendárium


17. Tétel

Típus: K

Név: Christ János-Henrik

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1740.12.01

Minősítés: kápolnaigazgatói cím

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 25. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1741 - N°. 32.

Sorszám: 39.12

Kapcsolódó képek:
39/0024.jpg

Megjegyzés: Boldogságos Szűz Mária kápolna


18. Tétel

Típus: K

Név: Esterházy de Galantha Imre nyitrai püspök,esztergomi nagyprépost,rátóti prépost

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1740.12.07

Minősítés: főispáni kinevezés

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 25. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1741 - N°. 41.

Birtok:

Sorszám: 39.13

Kapcsolódó képek:
39/0024.jpg
39/0026.jpg

Megjegyzés:


19. Tétel

Típus: K

Név: Czene Dániel n:Zsarnoczay Rozália ennek gy:Vass Mihály a Magyar Kancellária jegyzője gy:Czene Dániel

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1740.12.01

Minősítés: birtokadomány

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 26. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1741 - N°. 63.

Jelzet: E 227 - Magyar Kamara Archivuma - Libri donationum - 21. kötet - 249. oldal

Birtok: Gyöngyös

Sorszám: 39.14

Kapcsolódó képek:
39/0026.jpg

Megjegyzés: egri káptalan; Tó Utza


20. Tétel

Típus: K

Név: Vass Mihály a Magyar Kancellária jegyzője a:Bálint ennek a:Mihály gyöngyösi főbíró ennek a:Pál n:Kámán Mária-Terézia

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1740.12.01

Minősítés: nemesség és címer adományozása

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 27. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1741 - N°. 63.

Sorszám: 39.15

Kapcsolódó képek:
39/0026.jpg
39/0028.jpg

Megjegyzés: címerleírás ; Fülek ostroma


21. Tétel

Típus: K

Név: Vajay de Vaja István a pozsonyi kerület főbiztosa t:László a Magyar Tanács tagja r:Malonyay János

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1740.12.01

Minősítés: bárói cím ; címer adományozása

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 29. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1740 - N°. 1.

Honos: Pozsony

Honos: Zólyom

Sorszám: 39.16

Kapcsolódó képek:
39/0028.jpg
39/0030.jpg
39/0032.jpg

Megjegyzés: címerleírás ; Rákóczi szabadságharc ; Morvaország ; Lengyelország


22. Tétel

Típus: K

Név: Patachich de Zajezda Ádám verboveci plébános

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1740.12.24

Minősítés: apáti cím

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 33. oldal

Birtok: Ábrahám

Sorszám: 39.17

Kapcsolódó képek:
39/0032.jpg
39/0034.jpg

Megjegyzés: Boldogságos Szűz Mária apátság


23. Tétel

Típus: K

Név: Vajay de Vaja László királyi tanácsos

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1740.12.07

Minősítés: tanácsosi cím

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 34. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1741 - N°. 24.

Sorszám: 39.18

Kapcsolódó képek:
39/0034.jpg

Megjegyzés:


24. Tétel

Típus: K

Név: Dioszeghy Mária ennek f:Csanady Sámuel t:Sára ennek f:Fáy János ezek a:Sámuel a:Lónyay Katalin

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1740.12.01

Minősítés: gyámság

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 34. oldal

Sorszám: 39.19

Kapcsolódó képek:
39/0034.jpg

Megjegyzés:


25. Tétel

Típus: K

Név: Végh Péter udvari titkár

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1741.02.07

Minősítés: új adomány

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 35. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1741 - N°. 42.

Jelzet: E 227 - Magyar Kamara Archivuma - Libri donationum - 21. kötet - 251. oldal

Birtok: Farád ; Tothkeresztur ; Sárkány ; Némethi

Birtok: Ghor ; Csenge ; Aszszonyfalva

Sorszám: 39.20

Kapcsolódó képek:
39/0034.jpg

Megjegyzés:


26. Tétel

Típus: K

Név: Károlyi Lőrinc győri kanonok,győri főesperes,győri püspöki helynök

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1741.02.04

Minősítés: préposti cím

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 35. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1741 - N°. 59.

Birtok: Győr

Sorszám: 39.21

Kapcsolódó képek:
39/0034.jpg
39/0036.jpg

Megjegyzés:


27. Tétel

Típus: K

Név: Launchas Ferenc váci éneklőkanonok

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1741.01.26

Minősítés: apáti cím

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 36. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1741 - N°. 73.

Birtok: Dombó

Sorszám: 39.22

Kapcsolódó képek:
39/0036.jpg

Megjegyzés: Boldogságos Szűz Mária apátság


28. Tétel

Típus: K

Név: Schuppanzigh Andreas-Friedrich pozsonyi kanonok

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1740.12.29

Minősítés: indigenátus

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 36. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1741 - N°. 74.

Sorszám: 39.23

Kapcsolódó képek:
39/0036.jpg

Megjegyzés:


29. Tétel

Típus: K

Név: György trinitárius szerzetes

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1741.02.28

Minősítés: útlevél, menlevél

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 37. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1741 - N°. 8.

Sorszám: 39.24

Kapcsolódó képek:
39/0036.jpg
39/0038.jpg

Megjegyzés: trinitárius rend ; Szent József trinitárius rendtartomány ; török rabság


30. Tétel

Típus: K

Név: Máriássy Sándor tininni püspök,egervári prépost,kolbani apát,egri kanonok,egri főesperes

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1741.02.04

Minősítés: apáti cím

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 38. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1741 - N°. 12.

Birtok: Tapolca

Sorszám: 39.25

Kapcsolódó képek:
39/0038.jpg

Megjegyzés: Szent Péter apátság


31. Tétel

Típus: K

Név: Sztáray de Nagymihály Imre Szepesi Kamara tanácsosa

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1740.12.24

Minősítés: főispáni kinevezés

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 39. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1741 - N°. 27.

Birtok:

Sorszám: 39.26

Kapcsolódó képek:
39/0038.jpg
39/0040.jpg

Megjegyzés:


32. Tétel

Típus: K

Név: Helytartótanács irodaigazgatója

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1741.04.15

Minősítés: hivatali utasítás

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 40. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1741 - N°. 41.

Sorszám: 39.27

Kapcsolódó képek:
39/0040.jpg
39/0042.jpg

Megjegyzés:


33. Tétel

Típus: K

Név: Kilian Dániel egri kanonok

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1741.04.05

Minősítés: apáti cím

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 42. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1741 - N°. 43.

Birtok: Sármonostora

Sorszám: 39.28

Kapcsolódó képek:
39/0042.jpg

Megjegyzés: Szent András apátság


34. Tétel

Típus: K

Név: pozsonyi vár kapitánya,főlovászmester,a Magyar Kamara elnöke, Pozsony város

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1741.04.25

Minősítés: királyi rendelet

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 42. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1741 - N°. 53.

Sorszám: 39.29

Kapcsolódó képek:
39/0042.jpg

Megjegyzés: országgyűlés ; beszállásolás


35. Tétel

Típus: K

Név: Vécsey László

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1741.03.22

Minősítés: kegyelmi ügy ; felségárulás ; jószágvesztés ; felségárulás

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 43. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1741 - N°. 59.

Sorszám: 39.30

Kapcsolódó képek:
39/0042.jpg
39/0044.jpg

Megjegyzés: Rákóczi szabadságharc


36. Tétel

Típus: K

Név: Pfütschner Frigyes-József győri kanonok,iváncsai prépost

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1741.03.02

Minősítés: indigenátus

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 44. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1741 - N°. 60.

Sorszám: 39.31

Kapcsolódó képek:
39/0044.jpg

Megjegyzés:


37. Tétel

Típus: K

Név: Pfütschner Frigyes-József győri kanonok,iváncsai prépost

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1741.04.17

Minősítés: eskü

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 45. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1741 - N°. 61.

Sorszám: 39.32

Kapcsolódó képek:
39/0044.jpg

Megjegyzés:


38. Tétel

Típus: K

Név: Pfütschner Frigyes-József győri kanonok

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1741.03.02

Minősítés: préposti cím

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 45. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1741 - N°. 62.

Birtok: Iváncza

Sorszám: 39.33

Kapcsolódó képek:
39/0044.jpg
39/0046.jpg

Megjegyzés:


39. Tétel

Típus: K

Név: Haimerle de Heymthal Johann-Wolfgang udvari ékszerész n:Mauszer Anna-Zsófia gy:Fülöp-József udvari szállító,Ferenc,Zsigmond-Joachim az alsó-ausztriai hadak titkára,Ferenc-Bernát kamarás,Jakab,Ignác,Norbert-Tamás,Zsuzsanna,Johanna,Mária-Anna,Terézia,Erzsébet,Franciska

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1740.11.07

Minősítés: indigenátus ; címer adományozása ; előnév ; eskü

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 46. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1741 - N°. 1.

Sorszám: 39.34

Kapcsolódó képek:
39/0046.jpg
39/0048.jpg

Megjegyzés: címerleírás


40. Tétel

Típus: K

Név: Jeanroy Miklós-Ferenc váci kanonok,váci főesperes

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1741.03.22

Minősítés: indigenátus ; eskü

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 49. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1741 - N°. 2.

Sorszám: 39.35

Kapcsolódó képek:
39/0048.jpg

Megjegyzés:


41. Tétel

Típus: K

Név: Gaall de Gyula Gábor

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1741.04.28

Minősítés: birtok átruházása

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 50. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1741 - N°. 3.

Jelzet: E 227 - Magyar Kamara Archivuma - Libri donationum - 21. kötet - 251. oldal

Birtok: Batte ; Büssü ; Bécs

Birtok:

Birtok:

Sorszám: 39.36

Kapcsolódó képek:
39/0050.jpg
39/0052.jpg
39/0054.jpg

Megjegyzés: vasvári káptalan ; babocsai uradalom ; pécsi káptalan


42. Tétel

Típus: K

Név: Kobenczl-Rindsmaul Karolina, Andau Marián-Károly, Gaál Gábor

Kiadó: vasvári káptalan

Hely:

Idő: 1730.08.22

Minősítés: birtok átruházása

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 50. oldal

Sorszám: 39.36/a

Kapcsolódó képek:
39/0050.jpg
39/0052.jpg

Megjegyzés: Bécs ; városi ház


43. Tétel

Típus: K

Név: Gaáll de Szigetgyarmat Gábor

Kiadó: Rindsmaul Karolina-Zsófia

Hely: Bécs

Idő: 1729.03.26

Minősítés: birtok átruházása

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 51. oldal

Birtok: Babocsa

Birtok: Batte ; Büssü ; Bécs

Birtok:

Birtok:

Sorszám: 39.36/b

Kapcsolódó képek:
39/0050.jpg
39/0052.jpg

Megjegyzés:


44. Tétel

Típus: K

Név: magyarországi ciszterci rendtartomány

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1741.03.12

Minősítés: egyházi ügy

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 54. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1741 - N°. 4.

Sorszám: 39.37

Kapcsolódó képek:
39/0054.jpg
39/0056.jpg

Megjegyzés: Burgundia ; Szent Kereszt monostor ; szentgotthárdi apátság ; mohácsi vész


45. Tétel

Típus: K

Név: ciszterci rend nagykáptalanja, Róbert ausztriai ciszterci tartományfőnök

Kiadó: Pernot Andochius ciszterci rendfőnök

Hely:

Idő: 1738.07.19

Minősítés: egyházi ügy

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 55. oldal

Sorszám: 39.37/a

Kapcsolódó képek:
39/0054.jpg
39/0056.jpg

Megjegyzés: párizsi egyetem ; Burgundia ; szentgotthárdi apátság


46. Tétel

Típus: K

Név: szebeni piarista kollégium

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1740.12.07

Minősítés: egyházi alapítvány

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 57. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1741 - N°. 5.

Jelzet: E 227 - Magyar Kamara Archivuma - Libri donationum - 21. kötet - 257. oldal

Honos: Sáros

Sorszám: 39.38

Kapcsolódó képek:
39/0056.jpg
39/0058.jpg

Megjegyzés: Szent György apátság ; Szepesi Kamara


47. Tétel

Típus: K

Név: Vajda Ferenc Zala vármegye táblabírája

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1740.12.01

Minősítés: birtokadomány ; magszakadás

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 59. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1741 - N°. 6.

Jelzet: E 227 - Magyar Kamara Archivuma - Libri donationum - 21. kötet - 261. oldal

Birtok: Alsopatty

Birtok: Szalakoppány

Sorszám: 39.39

Kapcsolódó képek:
39/0058.jpg
39/0060.jpg

Megjegyzés:


48. Tétel

Típus: K

Név: Károlyi Lőrinc győri nagyprépost,győri püspöki helynök

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1741.03.12

Minősítés: apáti cím

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 60. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1741 - N°. 7.

Birtok: Zebegény

Sorszám: 39.40

Kapcsolódó képek:
39/0060.jpg

Megjegyzés: itáliai hadjárat ; török háborúk


49. Tétel

Típus: K

Név: Mayerl Benedek budai jezsuita kollégium rektora

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1741.04.07

Minősítés: végrendelet

Kiadó: Lipót 1

Hely: Bécsújhely

Idő: 1681.07.17

Minősítés: végrendelet

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 60. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1741 - N°. 8.

Jelzet: E 227 - Magyar Kamara Archivuma - Libri donationum - 21. kötet - 262. oldal

Sorszám: 39.41

Kapcsolódó képek:
39/0060.jpg

Megjegyzés:


50. Tétel

Típus: K

Név: Ferenc modenai herceg

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1741.03.12

Minősítés: indigenátus ; eskü

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 61. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1741 - N°. 16.

Sorszám: 39.42

Kapcsolódó képek:
39/0060.jpg
39/0062.jpg

Megjegyzés: itáliai hadjárat ; török háborúk


51. Tétel

Típus: K

Név: Linderl János királyi biztos, Hoffmann Ádám királyi biztos, Pfanzelter katonai biztos, követek

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1741.05.04

Minősítés: útlevél, menlevél

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 62. oldal

Sorszám: 39.43

Kapcsolódó képek:
39/0062.jpg

Megjegyzés: Konstantinápoly ; követjárás ; Ottomán Porta


52. Tétel

Típus: K

Név: Patachich de Zajezda Lajos

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1741.03.22

Minősítés: főispáni kinevezés

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 63. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1741 - N°. 41.

Birtok:

Sorszám: 39.44

Kapcsolódó képek:
39/0062.jpg
39/0064.jpg

Megjegyzés: Dalmácia ; Horvátország ; Szlavónia


53. Tétel

Típus: K

Név: Ferenc modenai herceg

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1741.04.11

Minősítés: eskü

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 64. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1741 - N°. 42.

Sorszám: 39.45

Kapcsolódó képek:
39/0064.jpg

Megjegyzés:


54. Tétel

Típus: K

Név: Koller de Kollegh Ferenc-Antal graubündeni kanonok

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1741.05.16

Minősítés: indigenátus ; eskü

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 65. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1741 - N°. 59.

Sorszám: 39.46

Kapcsolódó képek:
39/0064.jpg
39/0066.jpg

Megjegyzés:


55. Tétel

Típus: K

Név: Koller de Kollegh Ferenc-Antal graubündeni kanonok

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1741.05.16

Minősítés: apáti cím

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 66. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1741 - N°. 60.

Birtok: Bakonybél

Sorszám: 39.47

Kapcsolódó képek:
39/0066.jpg

Megjegyzés: Rákóczi szabadságharc


56. Tétel

Típus: K

Név: Orosz Gábor

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1741.03.22

Minősítés: kegyelmi ügy ; jószágvesztés ; felségárulás

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 67. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1741 - N°. 70.

Sorszám: 39.48

Kapcsolódó képek:
39/0066.jpg

Megjegyzés: Rákóczi szabadságharc


57. Tétel

Típus: K

Név: Barilics Mátyás győri kanonok,mosoni főesperes

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1741.05.29

Minősítés: apáti cím

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 67. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1741 - N°. 1.

Birtok: Iván

Sorszám: 39.49

Kapcsolódó képek:
39/0066.jpg

Megjegyzés: Boldogságos Szűz Mária apátság


58. Tétel

Típus: K

Név: Goldlamb de Ludvigsdorff Johann-Rudolf

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1741.05.30

Minősítés: eskü

Kiadó: Lipót 1

Hely: Bécs

Idő: 1703.01.16

Minősítés: indigenátus

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 68. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1741 - N°. 2.

Sorszám: 39.50

Kapcsolódó képek:
39/0068.jpg

Megjegyzés:


59. Tétel

Típus: K

Név: Kren Jakab perneggi premontrei kanonok

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1741.05.16

Minősítés: préposti cím

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 68. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1740 - N°. 3.

Birtok: Székesfehérvár

Sorszám: 39.51

Kapcsolódó képek:
39/0068.jpg

Megjegyzés: Szent Miklós prépostság


60. Tétel

Típus: K

Név: Tizenháromváros község

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1741.03.22

Minősítés: vásártartás engedélyezése

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 69. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1741 - N°. 12.

Honos: Veszprém

Sorszám: 39.52

Kapcsolódó képek:
39/0068.jpg
39/0070.jpg

Megjegyzés: veszprémi káptalan; Veszprém város külvárosa


61. Tétel

Típus: K

Név: Zalaapáti község

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1741.05.16

Minősítés: vásártartás engedélyezése

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 70. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1741 - N°. 13.

Jelzet: E 227 - Magyar Kamara Archivuma - Libri donationum - 21. kötet - 283. oldal

Honos: Zala

Sorszám: 39.53

Kapcsolódó képek:
39/0070.jpg

Megjegyzés: áthúzott bejegyzés ; zalavári bencés apátság


62. Tétel

Típus: K

Név: Keczer István nagyváradi nagyprépost

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1741.05.08

Minősítés: főpapi cím

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 71. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1741 - N°. 14.

Birtok:

Sorszám: 39.54

Kapcsolódó képek:
39/0070.jpg
39/0072.jpg

Megjegyzés:


63. Tétel

Típus: K

Név: Esterházy de Galantha Pál-Antal főkamarás,Sopron vármegye főispánja

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1741.06.17

Minősítés: hivatali tisztség

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 72. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1741 - N°. 36.

Sorszám: 39.55

Kapcsolódó képek:
39/0072.jpg

Megjegyzés:


64. Tétel

Típus: K

Név: Jean-Roy Miklós-Ferenc váci főesperes,váci kanonok

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1741.05.29

Minősítés: főpapi cím

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 72. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1741 - N°. 37.

Birtok: Locsmánd

Sorszám: 39.56

Kapcsolódó képek:
39/0072.jpg

Megjegyzés:


65. Tétel

Típus: K

Név: Schlesinger Márk gy:Mózes zsidó kereskedők

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Pozsony

Idő: 1741.06.20

Minősítés: útlevél, menlevél

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 73. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1741 - N°. 38.

Honos: Pozsony

Sorszám: 39.57

Kapcsolódó képek:
39/0072.jpg

Megjegyzés:


66. Tétel

Típus: K

Név: Daróczy de Kiralydarócz Ferenc a Nádasdy ezred tisztje,Baranya,Tolna vármegye alispánja,királyi tanácsos

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Pozsony

Idő: 1741.07.09

Minősítés: tanácsosi cím

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 73. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1741 - N°. 12.

Sorszám: 39.58

Kapcsolódó képek:
39/0072.jpg
39/0074.jpg

Megjegyzés:


67. Tétel

Típus: K

Név: Csáky de Körösszeg Imre

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Pozsony

Idő: 1741.07.07

Minősítés: apáti cím

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 74. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1741 - N°. 28.

Birtok: Lövöld

Sorszám: 39.59

Kapcsolódó képek:
39/0074.jpg

Megjegyzés: ciszterci apátság


68. Tétel

Típus: K

Név: Kanizsa mezőváros

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Pozsony

Idő: 1741.07.18

Minősítés: vásártartás engedélyezése

Kiadó: Lipót 1

Hely:

Idő: 1697

Minősítés: vásártartás engedélyezése

Kiadó: Károly 3

Hely: Bécs

Idő: 1722.08.15

Minősítés: vásártartás engedélyezése

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 74. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1741 - N°. 46.

Jelzet: E 227 - Magyar Kamara Archivuma - Libri donationum - 21. kötet - 264. oldal

Honos: Zala

Sorszám: 39.60

Kapcsolódó képek:
39/0074.jpg

Megjegyzés:


69. Tétel

Típus: K

Név: Duchon József számvevő,Pest vármegye szolgabírája,Bazin város szenátora,királyi tanácsos

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Pozsony

Idő: 1741.07.18

Minősítés: tanácsosi cím

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 75. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1741 - N°. 1.

Sorszám: 39.61

Kapcsolódó képek:
39/0074.jpg
39/0076.jpg

Megjegyzés:


70. Tétel

Típus: K

Név: Pokupszko vára, Pokupszko község

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1741.06.12

Minősítés: vásártartás engedélyezése

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 76. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1741 - N°. 11.

Jelzet: E 227 - Magyar Kamara Archivuma - Libri donationum - 21. kötet - 266. oldal

Honos: Zágráb

Sorszám: 39.62

Kapcsolódó képek:
39/0076.jpg

Megjegyzés: Boldogságos Szűz Mária apátság


71. Tétel

Típus: K

Név: Somody János

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Pozsony

Idő: 1741.08.04

Minősítés: útlevél, menlevél ; oltalomlevél

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 77. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1741 - N°. 22.

Sorszám: 39.63

Kapcsolódó képek:
39/0076.jpg

Megjegyzés: gyöngyösi ferences ispotály ; emberölés


72. Tétel

Típus: K

Név: Dőry de Jobbaháza Ferenc Abaúj,Heves,Borsod vármegye táblabírája,országgyűlési követ a:Nikházy Mária

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1741.05.16

Minősítés: bárói cím ; címer adományozása

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 78. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1741 - N°. 25.

Sorszám: 39.64

Kapcsolódó képek:
39/0078.jpg
39/0080.jpg

Megjegyzés: címerleírás


73. Tétel

Típus: K

Név: Petrichevich de Szász Pál Pozsony vármegye főadószedője

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Pozsony

Idő: 1741.08.12

Minősítés: előnév

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 81. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1741 - N°. 41.

Jelzet: E 227 - Magyar Kamara Archivuma - Libri donationum - 21. kötet - 267. oldal

Sorszám: 39.65

Kapcsolódó képek:
39/0080.jpg

Megjegyzés:


74. Tétel

Típus: K

Név: szentgáli,németi,horhi,csepeli királyi vadászok

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Pozsony

Idő: 1741.08.12

Minősítés: kiváltságos közösség jogai

Kiadó: Károly 3

Hely:

Idő: 1714.02.04

Minősítés: kiváltságos közösség jogai

Kiadó: Lipót 1

Hely:

Idő: 1670.03.29

Minősítés: kiváltságos közösség jogai

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 81. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1741 - N°. 42.

Jelzet: E 227 - Magyar Kamara Archivuma - Libri donationum - 21. kötet - 268. oldal

Honos: Veszprém

Sorszám: 39.66

Kapcsolódó képek:
39/0080.jpg
39/0082.jpg

Megjegyzés:


75. Tétel

Típus: K

Név: szentgáli,németi,horhi,csepeli királyi vadászok

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Pozsony

Idő: 1741.08.12

Minősítés: oltalomlevél ; kiváltságos közösség jogai ; útlevél, menlevél ; adó- és/vagy vámmentesség

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 82. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1741 - N°. 43.

Jelzet: E 227 - Magyar Kamara Archivuma - Libri donationum - 21. kötet - 269. oldal

Honos: Veszprém

Sorszám: 39.67

Kapcsolódó képek:
39/0082.jpg

Megjegyzés:


76. Tétel

Típus: K

Név: zágrábi görög íjgyártó,esztergályos,üveges,orgonakészítő céh

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Pozsony

Idő: 1741.07.13

Minősítés: céhügy

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 83. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1741 - N°. 49.

Honos: Zágráb

Sorszám: 39.68

Kapcsolódó képek:
39/0082.jpg
39/0084.jpg
39/0086.jpg

Megjegyzés:


77. Tétel

Típus: K

Név: Szluha de Iklad György nádori ítélőmester,királyi tanácsos

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Pozsony

Idő: 1741.07.25

Minősítés: tanácsosi cím

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 86. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1741 - N°. 51.

Sorszám: 39.69

Kapcsolódó képek:
39/0086.jpg

Megjegyzés:


78. Tétel

Típus: K

Név: boszniai obszerváns ferences rendtartomány

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Pozsony

Idő: 1741.08.14

Minősítés: egyházi testület kiváltságai

Kiadó: Károly 3

Hely: Bécs

Idő: 1722.10.23

Minősítés: egyházi testület kiváltságai

Kiadó: Károly 3

Hely: Pozsony

Idő: 1712.05.28

Minősítés: egyházi testület kiváltságai

Kiadó: József 1

Hely: Bécs

Idő: 1705.11.05

Minősítés: egyházi testület kiváltságai

Kiadó: Lipót 1

Hely: Bécs

Idő: 1703.08.23

Minősítés: egyházi testület kiváltságai

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 87. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1741 - N°. 1.

Sorszám: 39.70

Kapcsolódó képek:
39/0086.jpg
39/0088.jpg

Megjegyzés: Szerémség ; Bánság ; budai, bajai, bácsi, tolnai, temesvári, aradi, radnai, velicei, pozsegai, brodi, cserniki, gradiskai, diakovári, nasici, eszéki, valkói, sarengradi, illoki, péterváradi, zombori, zemléni, mohácsi, paksi, földvári, csuncsovicsi, mitrovicai ferences rendház


79. Tétel

Típus: K

Név: Felsőbánya mezőváros

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Pozsony

Idő: 1741.08.12

Minősítés: szabad királyi város kiváltságai ; bányaügy ; adó- és/vagy vámmentesség

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 89 - 90. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1741 - N°. 15.

Jelzet: E 227 - Magyar Kamara Archivuma - Libri donationum - 21. kötet - 271. oldal

Honos: Szatmár

Sorszám: 39.71

Kapcsolódó képek:
39/0088.jpg
39/0090.jpg
39/0092.jpg
39/0094.jpg
39/0096.jpg
39/0098.jpg
39/0100.jpg
39/0102.jpg
39/0104.jpg
39/0106.jpg

Megjegyzés:


80. Tétel

Típus: K

Név: Felsőbánya mezőváros

Kiadó: Károly 3

Hely: Bécs

Idő: 1713.01.15

Minősítés: szabad királyi város kiváltságai ; bányaügy ; adó- és/vagy vámmentesség

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 89 - 90. oldal

Honos: Szatmár

Sorszám: 39.71/a

Kapcsolódó képek:
39/0088.jpg
39/0090.jpg
39/0092.jpg
39/0094.jpg
39/0096.jpg
39/0098.jpg
39/0100.jpg
39/0102.jpg
39/0104.jpg
39/0106.jpg

Megjegyzés:


81. Tétel

Típus: K

Név: Felsőbánya mezőváros

Kiadó: Lipót 1

Hely: Bécs

Idő: 1689.01.20

Minősítés: szabad királyi város kiváltságai ; bányaügy ; adó- és/vagy vámmentesség ; birtokadomány

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 90 - 91. oldal

Honos: Szatmár

Sorszám: 39.71/b

Kapcsolódó képek:
39/0090.jpg
39/0092.jpg
39/0094.jpg
39/0096.jpg
39/0098.jpg
39/0100.jpg

Megjegyzés:


82. Tétel

Típus: K

Név: Felsőbánya mezőváros

Kiadó: Lajos 2

Hely: Buda

Idő: 1523.05.20

Minősítés: szabad királyi város kiváltságai ; birtokadomány ; adó- és/vagy vámmentesség

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 91. oldal

Honos: Szatmár

Sorszám: 39.71/c

Kapcsolódó képek:
39/0090.jpg

Megjegyzés:


83. Tétel

Típus: K

Név: Felsőbánya mezőváros

Kiadó: Rudolf 1

Hely: Prága

Idő: 1601.02.24

Minősítés: szabad királyi város kiváltságai ; vásártartás engedélyezése ; bírói mentesség

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 91. oldal

Honos: Szatmár

Sorszám: 39.71/d

Kapcsolódó képek:
39/0090.jpg
39/0092.jpg
39/0094.jpg

Megjegyzés: kocsmáltatás ; erdő ; hegyjog ; Szepesi Kamara


84. Tétel

Típus: K

Név: Felsőbánya mezőváros

Kiadó: Rudolf 1

Hely: Prága

Idő: 1601.02.24

Minősítés: adó- és/vagy vámmentesség ; bányaügy

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 95. oldal

Honos: Szatmár

Sorszám: 39.71/e

Kapcsolódó képek:
39/0094.jpg
39/0096.jpg

Megjegyzés: bányaműveléshez szükséges eszközök


85. Tétel

Típus: K

Név: Felsőbánya mezőváros

Kiadó: Báthori István

Hely: Niepolomice

Idő: 1585.09.10

Minősítés: adó- és/vagy vámmentesség ; bányaügy

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 96. oldal

Honos: Szatmár

Sorszám: 39.71/f

Kapcsolódó képek:
39/0096.jpg

Megjegyzés: bányaműveléshez szükséges eszközök


86. Tétel

Típus: K

Név: Felsőbánya mezőváros

Kiadó: Rudolf 1

Hely: Prága

Idő: 1601.03.05

Minősítés: adó- és/vagy vámmentesség

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 97. oldal

Honos: Szatmár

Sorszám: 39.71/g

Kapcsolódó képek:
39/0096.jpg
39/0098.jpg

Megjegyzés:


87. Tétel

Típus: K

Név: Felsőbánya mezőváros

Kiadó: Báthori de Somlyó Zsigmond erdélyi vajda

Hely: Gyulafehérvár

Idő: 1588.05.08

Minősítés: szabad királyi város kiváltságai ; bányaügy

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 98. oldal

Honos: Szatmár

Sorszám: 39.71/h

Kapcsolódó képek:
39/0098.jpg

Megjegyzés: aranybánya ; ezüstbánya


88. Tétel

Típus: K

Név: Felsőbánya mezőváros

Kiadó: Báthori Gábor

Hely: Szeben

Idő: 1612.11.26

Minősítés: birtokadomány

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 99. oldal

Honos: Szatmár

Birtok: Kisbanya

Sorszám: 39.71/i

Kapcsolódó képek:
39/0098.jpg
39/0100.jpg

Megjegyzés:


89. Tétel

Típus: K

Név: Felsőbánya mezőváros

Kiadó: Lipót 1

Hely: Bécs

Idő: 1690.06.21

Minősítés: bányaügy

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 101. oldal

Honos: Szatmár

Sorszám: 39.71/j

Kapcsolódó képek:
39/0100.jpg
39/0102.jpg

Megjegyzés:


90. Tétel

Típus: K

Név: Felsőbánya mezőváros

Kiadó: Szepesi Kamara

Hely: Misztótfalu

Idő: 1689.10.25

Minősítés: bányaügy

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 101. oldal

Honos: Szatmár

Sorszám: 39.71/k

Kapcsolódó képek:
39/0100.jpg
39/0102.jpg

Megjegyzés: Fudor bánya ; Leves bánya ; Tomz bánya ; Vauth bánya ; bányaműveléshez szükséges eszközök ; mészárszéktartás ; kocsmáltatás ; malom


91. Tétel

Típus: K

Név: Felsőbánya mezőváros

Kiadó: Lipót 1

Hely: Bécs

Idő: 1696.06.19

Minősítés: bányaügy ; adó- és/vagy vámmentesség

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 103. oldal

Honos: Szatmár

Sorszám: 39.71/l

Kapcsolódó képek:
39/0102.jpg
39/0104.jpg

Megjegyzés: aranybánya ; ezüstbánya


92. Tétel

Típus: K

Név: Felsőbánya mezőváros

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Pozsony

Idő: 1741.08.30

Minősítés: vásártartás engedélyezése

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 106. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1741 - N°. 6.

Jelzet: E 227 - Magyar Kamara Archivuma - Libri donationum - 21. kötet - 298. oldal

Honos: Szatmár

Sorszám: 39.72

Kapcsolódó képek:
39/0106.jpg

Megjegyzés:


93. Tétel

Típus: K

Név: Elz Philipp-Karl mainzi érsek,választófejedelem,trieri nagyprépost r:Elz Anselm-Kazimir,Franz

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1741.01.04

Minősítés: indigenátus

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 107. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1741 - N°. 29.

Sorszám: 39.73

Kapcsolódó képek:
39/0106.jpg
39/0108.jpg

Megjegyzés: Rajna folyó ; Elzász ; trieri jezsuita kollégium ; ferencesek ; domonkosok ; Luxemburg ; török háborúk


94. Tétel

Típus: K

Név: Elz Philipp-Karl mainzi érsek,választófejedelem

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1741.04.18

Minősítés: eskü

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 110. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1741 - N°. 30.

Sorszám: 39.74

Kapcsolódó képek:
39/0110.jpg

Megjegyzés:


95. Tétel

Típus: K

Név: Szeiff János-Mihály győrszigeti lakos gy:József,János ennek gy:Imre t:Jakab ennek gy:János-György

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Pozsony

Idő: 1741.09.13

Minősítés: nemesség és címer adományozása

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 110. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1741 - N°. 13.

Sorszám: 39.75

Kapcsolódó képek:
39/0110.jpg
39/0112.jpg

Megjegyzés: címerleírás


96. Tétel

Típus: K

Név: Lebl Salamon-János

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1741.05.02

Minősítés: kegyelmi ügy

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 112. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1741 - N°. 45.

Sorszám: 39.76

Kapcsolódó képek:
39/0112.jpg

Megjegyzés: szenicei katolikus templom ; sztraznicei zsidók ; szenicei zsidók ; rablás ; berencsi uradalom


97. Tétel

Típus: K

Név: Chegetek Ádám zágrábi kanonok,zágrábi főesperes

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Pozsony

Idő: 1741.09.25

Minősítés: préposti cím

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 113. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1741 - N°. 46.

Birtok:

Sorszám: 39.77

Kapcsolódó képek:
39/0112.jpg

Megjegyzés: Szent Ágoston prépostság


98. Tétel

Típus: K

Név: Mattatich Péter zágrábi kanonok,zágrábi főesperes

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Pozsony

Idő: 1741.09.25

Minősítés: apáti cím

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 113. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1741 - N°. 47.

Birtok: Ercsi

Sorszám: 39.78

Kapcsolódó képek:
39/0112.jpg

Megjegyzés: Szent Miklós apátság


99. Tétel

Típus: K

Név: Suvich de Briber Ferenc horvátországi harmincados n:Novakovich Anna-Mária gy:Zsigmond,István,Borbála,Éva,Márta,Terézia,Magdolna,Katalin

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Pozsony

Idő: 1741.08.06

Minősítés: nemesség megújítása ; előnév

Kiadó: Mátyás 2

Hely: Prága

Idő: 1616.06.04

Minősítés: nemesség és címer adományozása

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 113. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1741 - N°. 48.

Sorszám: 39.79

Kapcsolódó képek:
39/0112.jpg
39/0114.jpg

Megjegyzés: címerleírás ; Dalmácia ; Tengermellék ; Vinodol kerület


100. Tétel

Típus: K

Név: Dernathi Gotthárd-József

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1741.05.29

Minősítés: indigenátus

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 115. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1741 - N°. 5.

Sorszám: 39.80

Kapcsolódó képek:
39/0114.jpg
39/0116.jpg

Megjegyzés: Bécs ostroma


101. Tétel

Típus: K

Név: Cichini József

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Pozsony

Idő: 1741.05.02

Minősítés: kegyelmi ügy

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 117. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1741 - N°. 6.

Honos: Bács

Sorszám: 39.81

Kapcsolódó képek:
39/0116.jpg
39/0118.jpg

Megjegyzés: lopás


102. Tétel

Típus: K

Név: Zichy de Zich et Vásonkeő Imre Árva vármegye főispánja

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Pozsony

Idő: 1741.09.25

Minősítés: birtokadomány ; magszakadás

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 118. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1741 - N°. 7.

Jelzet: E 227 - Magyar Kamara Archivuma - Libri donationum - 21. kötet - 300. oldal

Birtok: Csősz

Sorszám: 39.82

Kapcsolódó képek:
39/0118.jpg

Megjegyzés: Rákóczi szabadságharc ; Palota vára ; veszprémi káptalan


103. Tétel

Típus: K

Név: Esterházy de Galantha Ferenc

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Pozsony

Idő: 1741.09.23

Minősítés: főispáni kinevezés

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 119. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1741 - N°. 8.

Birtok:

Sorszám: 39.83

Kapcsolódó képek:
39/0118.jpg
39/0120.jpg

Megjegyzés:


104. Tétel

Típus: K

Név: Tarnolai Zsuzsanna ö:Szőke Mihály

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Pozsony

Idő: 1741.10.06

Minősítés: peres ügy

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 120. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1741 - N°. 18.

Sorszám: 39.84

Kapcsolódó képek:
39/0120.jpg

Megjegyzés:


105. Tétel

Típus: K

Név: pozsonyi obszerváns ferences konvent

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Pozsony

Idő: 1741.10.07

Minősítés: útlevél, menlevél

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 120. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1741 - N°. 24.

Jelzet: E 227 - Magyar Kamara Archivuma - Libri donationum - 21. kötet - 301. oldal

Honos: Pozsony

Sorszám: 39.85

Kapcsolódó képek:
39/0120.jpg

Megjegyzés: harmincad ; bor ; kereskedelem


106. Tétel

Típus: K

Név: Czobor de Czoborszentmihály József kamarás, Haimerle de Haimthall Wolfgang, Vajay de Vaja et Vicsap László

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Pozsony

Idő: 1741.10.02

Minősítés: peres ügy ; birtokadomány

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 120. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1741 - N°. 30.

Jelzet: E 227 - Magyar Kamara Archivuma - Libri donationum - 21. kötet - 302. oldal

Birtok: Baja

Sorszám: 39.86

Kapcsolódó képek:
39/0120.jpg

Megjegyzés:


107. Tétel

Típus: K

Név: Königh Lipót pozsonyi törvényszolga n:Anna-Borbála gy:József,Ferenc,Jakab,Ignác,Mária-Cecilia

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Pozsony

Idő: 1741.08.24

Minősítés: kegyelmi ügy ; örökbefogadás, törvényesítés

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 121. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1741 - N°. 40.

Sorszám: 39.87

Kapcsolódó képek:
39/0120.jpg
39/0122.jpg

Megjegyzés:


108. Tétel

Típus: K

Név: Somsich Antal Somogy vármegye alispánja, Vickard Ferenc-Sándor az Udvari Kamara titkára,Erdélyi Kamarai Adminisztráció fogalmazója

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Pozsony

Idő: 1741.09.22

Minősítés: birtokadomány ; magszakadás

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 122. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1741 - N°. 4.

Jelzet: E 227 - Magyar Kamara Archivuma - Libri donationum - 21. kötet - 303. oldal

Birtok: Saard ; Simonfa ; Marhocz ; Kadárkut ; Csákán ; Szentmiklos ; Kistomássy ; Szentkiraly ; Szenteörsébeth ; Dadfa ; Mike ; Inakod

Sorszám: 39.88

Kapcsolódó képek:
39/0122.jpg
39/0124.jpg

Megjegyzés: Horvátország ; Spanyolország ; Franciaország ; török háborúk ; pécsi káptalan


109. Tétel

Típus: K

Név: Andrássy Zsigmond Csongrád vármegye alispánja

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Pozsony

Idő: 1741.10.23

Minősítés: birtokadomány ; magszakadás

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 124. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1741 - N°. 56.

Jelzet: E 227 - Magyar Kamara Archivuma - Libri donationum - 21. kötet - 305. oldal

Birtok: Váry ; Kétegyhaza ; Keszi

Birtok: Kétegyháza

Sorszám: 39.89

Kapcsolódó képek:
39/0124.jpg

Megjegyzés: török háborúk ; Ugocsa vármegye ; Szatmár vármegye ; török rabság ; Szegedinác Péró-féle felkelés ; Tisza folyó ; Heves vármegye ; Pest-Pilis-Solt vármegye ; Jász-kun kerület ; váradi káptalan


110. Tétel

Típus: K

Név: Pulszky Sámuel eperjesi polgár gy:Sámuel,János,György,Dániel,Anna-Rozina,Éva-Erzsébet

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Pozsony

Idő: 1741.09.13

Minősítés: nemesség és címer adományozása

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 125. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1741 - N°. 63.

Sorszám: 39.90

Kapcsolódó képek:
39/0124.jpg
39/0126.jpg

Megjegyzés: címerleírás


111. Tétel

Típus: K

Név: Horváth Dániel Baranya vármegye alispánja gy:Krisztina,Klára

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Pozsony

Idő: 1741.10.13

Minősítés: fiusítás

Kiadó: Károly 3

Hely:

Idő:

Minősítés: birtokadomány

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 127. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1741 - N°. 64.

Jelzet: E 227 - Magyar Kamara Archivuma - Libri donationum - 21. kötet - 307. oldal

Birtok: Lapsi ; Cseben ; Like ; Megyefalva ; Ratkocza ; Szentlélek ; Goricza ; Ibafa ; Bükösd ; Györöfö

Sorszám: 39.91

Kapcsolódó képek:
39/0126.jpg
39/0128.jpg

Megjegyzés: pécsi káptalan


112. Tétel

Típus: K

Név: Branyug György zágrábi püspök,topuszkói apát,dalmát-horvát-szlavón báni helynök

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Pozsony

Idő: 1741.10.26

Minősítés: hivatali tisztség

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 129. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1741 - N°. 65.

Sorszám: 39.92

Kapcsolódó képek:
39/0128.jpg

Megjegyzés:


113. Tétel

Típus: K

Név: Ordódy Gábor esztergomi kanonok,gömöri főesperes

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Pozsony

Idő: 1741.10.16

Minősítés: préposti cím

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 129. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1741 - N°. 67.

Honos: Somogy

Birtok:

Sorszám: 39.93

Kapcsolódó képek:
39/0128.jpg

Megjegyzés: Szent László prépostság


114. Tétel

Típus: K

Név: Steöszel de Rapin Kristóf Heves és Külső-Szolnok vármegye alispánja,országgyűlési követ n:Perényi Klára gy:László

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Pozsony

Idő: 1741.10.26

Minősítés: birtokadomány

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 130. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1741 - N°. 10.

Jelzet: E 227 - Magyar Kamara Archivuma - Libri donationum - 21. kötet - 309. oldal

Birtok: Nagyrhéde ; Kisrhéde

Sorszám: 39.94

Kapcsolódó képek:
39/0130.jpg

Megjegyzés: egri káptalan ; római katolikus templom ; Rákóczi szabadságharc


115. Tétel

Típus: K

Név: Aranyossy Ferenc egri kanonok,kompolti apát,országgyűlési követ

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Pozsony

Idő: 1742.10.28

Minősítés: hivatali tisztség

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 131. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1741 - N°. 11.

Sorszám: 39.95

Kapcsolódó képek:
39/0130.jpg
39/0132.jpg

Megjegyzés: egri káptalan


116. Tétel

Típus: K

Név: Kubitza Miklós Kiszucaújhely mezőváros bírája n:Turiák Anna gy:Miklós,József,Mária

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Pozsony

Idő: 1741.10.28

Minősítés: nemesség és címer adományozása

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 132. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1741 - N°. 12.

Sorszám: 39.96

Kapcsolódó képek:
39/0132.jpg
39/0134.jpg

Megjegyzés: címerleírás ; Szilézia


117. Tétel

Típus: K

Név: Péchy Zsigmond, Jankovich Miklós, Trsztyanszky János, Péchy Gábor a Királyi Tábla ítélőmesterei,királyi tanácsosok

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Pozsony

Idő: 1741.10.30

Minősítés: tanácsosi cím

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 134. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1741 - N°. 27.

Sorszám: 39.97

Kapcsolódó képek:
39/0134.jpg

Megjegyzés:


118. Tétel

Típus: K

Név: Rosos János

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Pozsony

Idő: 1741.11.02

Minősítés: birtokadomány ; magszakadás

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 134. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1741 - N°. 31.

Jelzet: E 227 - Magyar Kamara Archivuma - Libri donationum - 21. kötet - 311. oldal

Birtok: Szentkiralyszabadgya

Sorszám: 39.98

Kapcsolódó képek:
39/0134.jpg

Megjegyzés: veszprémi káptalan


119. Tétel

Típus: K

Név: Szentmiklósy de Primócz István

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Pozsony

Idő: 1741.09.25

Minősítés: bárói cím ; címer adományozása

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 135. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1741 - N°. 32.

Honos: Gömör

Sorszám: 39.99

Kapcsolódó képek:
39/0134.jpg
39/0136.jpg
39/0138.jpg

Megjegyzés: címerleírás ; török háborúk ; Rákóczi szabadságharc ; Pálffy ezred ; Franciaország ; Spanyolország ; Belgrád ; követjárás


120. Tétel

Típus: K

Név: Sissay Mihály n:Chrenko Éva gy:János,Mihály,Katalin,Klára,Terézia,Mária,Anna,Éva,Franciska

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Pozsony

Idő: 1741.10.28

Minősítés: nemesség és címer adományozása

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1744.04.14

Minősítés: nemesség és címer adományozása

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 139. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1741 - N°. 35.

Sorszám: 39.100

Kapcsolódó képek:
39/0138.jpg
39/0140.jpg

Megjegyzés: címerleírás ; tűzvész


121. Tétel

Típus: K

Név: Meszlényi Pál a:János Győr,Fejér vármegye alispánja

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Pozsony

Idő: 1741.11.17

Minősítés: birtokadomány

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 140. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1741 - N°. 36.

Jelzet: E 227 - Magyar Kamara Archivuma - Libri donationum - 21. kötet - 312. oldal

Birtok: Dad ; Igar

Sorszám: 39.101

Kapcsolódó képek:
39/0140.jpg

Megjegyzés: török háborúk ; Pétervárad ; Temesvár ; Pancsova ; Nándorfehérvár ; Orsova ; Zvornik ; Franciaország ; Itália ; veszprémi káptalan


122. Tétel

Típus: K

Név: Kruplanich Péter

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Pozsony

Idő: 1741.07.25

Minősítés: kegyelmi ügy

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 141. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1741 - N°. 37.

Sorszám: 39.102

Kapcsolódó képek:
39/0140.jpg
39/0142.jpg

Megjegyzés: Horvátország ; emberölés


123. Tétel

Típus: K

Név: Scultety János n:Hoffmann Katalin gy:Mihály,János,Mária-Anna

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Pozsony

Idő: 1741.10.28

Minősítés: nemesség és címer adományozása

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 142. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1741 - N°. 38.

Sorszám: 39.103

Kapcsolódó képek:
39/0142.jpg

Megjegyzés: címerleírás ; Cseszta ; ragályos betegség


124. Tétel

Típus: K

Név: Pierstll Mátyás korponai jegyző gy:József,Mária

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Pozsony

Idő: 1741.10.28

Minősítés: nemesség és címer adományozása

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 144. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1741 - N°. 44.

Sorszám: 39.104

Kapcsolódó képek:
39/0144.jpg

Megjegyzés: címerleírás


125. Tétel

Típus: K

Név: Scheffer Kristóf győri adószedő

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Pozsony

Idő: 1741.10.28

Minősítés: nemesség és címer adományozása

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 145. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1741 - N°. 45.

Sorszám: 39.105

Kapcsolódó képek:
39/0144.jpg
39/0146.jpg

Megjegyzés: címerleírás ; török háborúk ; Rákóczi szabadságharc ; Sopron város


126. Tétel

Típus: K

Név: nagyszombati egyetem nyomdája

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Pozsony

Idő: 1741.11.16

Minősítés: könyvkiadás engedélyezése

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 147. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1741 - N°. 49.

Sorszám: 39.106

Kapcsolódó képek:
39/0146.jpg

Megjegyzés: jezsuiták


127. Tétel

Típus: K

Név: Koller de Nagymánya József királyi tanácsos

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Pozsony

Idő: 1741.11.21

Minősítés: birtokadomány ; jószágvesztés ; felségárulás ; magszakadás

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 147. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1741 - N°. 1.

Jelzet: E 227 - Magyar Kamara Archivuma - Libri donationum - 21. kötet - 314. oldal

Birtok: Gyömrő ; Csegheszegh

Birtok: Belsőbölcs ; Külsőbölcs ; Alkemei

Birtok:

Birtok: Alsólucz ; Hidvég ; Keszneteny ; Abony ; Felsőlucz

Birtok: Emőd ; Szederkény ; Aranyos

Sorszám: 39.107

Kapcsolódó képek:
39/0146.jpg
39/0148.jpg

Megjegyzés: egri káptalan ; ónodi uradalom ; Rákóczi szabadságharc


128. Tétel

Típus: K

Név: Mittermayer Tóbiás-Antal Pest város szenátora n:Templin Anna-Katalin gy:Jakab,Gáspár-Antal,Tóbiás-József,Erzsébet-Éva,Mária-Anna,Terézia

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Pozsony

Idő: 1741.10.28

Minősítés: nemesség és címer adományozása

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 149. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1741 - N°. 2.

Sorszám: 39.108

Kapcsolódó képek:
39/0148.jpg
39/0150.jpg

Megjegyzés: címerleírás


129. Tétel

Típus: K

Név: Lubik György Nyitra város bírája a:Mihály gy:Ignác,Antal,György,Julianna,Judit

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Pozsony

Idő: 1741.10.28

Minősítés: nemesség és címer adományozása

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 151. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1741 - N°. 4.

Sorszám: 39.109

Kapcsolódó képek:
39/0150.jpg
39/0152.jpg

Megjegyzés: címerleírás ; Thököly szabadságharc ; török háborúk ; Bécs ostroma ; Rákóczi szabadságharc ; Nyitra vára ; életrajzi adatok


130. Tétel

Típus: K

Név: Fuszek Ádám kiszucaújhelyi szenátor,bíró n:Borsiczky Erzsébet gy:Zsuzsanna,Erzsébet,András ennek gy:János

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Pozsony

Idő: 1741.10.28

Minősítés: nemesség és címer adományozása

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 152. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1741 - N°. 5.

Sorszám: 39.110

Kapcsolódó képek:
39/0152.jpg
39/0154.jpg

Megjegyzés: címerleírás ; Szilézia


131. Tétel

Típus: K

Név: Vida István t:Gábor r:János a Kollonich ezred alezredese

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Pozsony

Idő: 1741.10.28

Minősítés: nemesség és címer adományozása

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 154. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1741 - N°. 10.

Sorszám: 39.111

Kapcsolódó képek:
39/0154.jpg

Megjegyzés: címerleírás ; Szegedinác Péró-féle felkelés ; Pest vármegye ; Heves vármegye


132. Tétel

Típus: K

Név: Sztrakoniczky András n:Fábry Anna gy:József,László,Mária,Anna

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Pozsony

Idő: 1741.10.28

Minősítés: nemesség és címer adományozása

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 156. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1741 - N°. 11.

Sorszám: 39.112

Kapcsolódó képek:
39/0156.jpg

Megjegyzés: címerleírás


133. Tétel

Típus: K

Név: Fejes György n:Saga Dorottya gy:Mihály,György

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Pozsony

Idő: 1741.10.28

Minősítés: nemesség és címer adományozása

Kiadó: Lipót 1

Hely:

Idő: 1663

Minősítés: nemesség és címer adományozása

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 157. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1741 - N°. 22.

Sorszám: 39.113

Kapcsolódó képek:
39/0156.jpg
39/0158.jpg

Megjegyzés: címerleírás


134. Tétel

Típus: K

Név: Schnee Bernát a:Ferenc n:Luchner Terézia gy:János,Mária

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Pozsony

Idő: 1741.10.28

Minősítés: nemesség és címer adományozása

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 158. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1741 - N°. 34.

Sorszám: 39.114

Kapcsolódó képek:
39/0158.jpg
39/0160.jpg

Megjegyzés: címerleírás


135. Tétel

Típus: K

Név: Szabo István gy:István,Antal-Péter t:Ferenc ennek gy:Ferenc,József,László,András,István

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Pozsony

Idő: 1741.10.28

Minősítés: nemesség és címer adományozása

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 160. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1741 - N°. 35.

Sorszám: 39.115

Kapcsolódó képek:
39/0160.jpg

Megjegyzés: címerleírás


136. Tétel

Típus: K

Név: Hackstok Pál gy:József,Pál

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Pozsony

Idő: 1741.10.28

Minősítés: nemesség és címer adományozása

Kiadó: Károly 3

Hely:

Idő:

Minősítés: nemesség és címer adományozása

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 161. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1741 - N°. 36.

Sorszám: 39.116

Kapcsolódó képek:
39/0160.jpg
39/0162.jpg

Megjegyzés: címerleírás


137. Tétel

Típus: K

Név: Fischer János n:Hotta Éva gy:János,Antal,Mária-Anna,Veronika

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Pozsony

Idő: 1741.10.28

Minősítés: nemesség és címer adományozása

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 163. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1741 - N°. 43.

Sorszám: 39.117

Kapcsolódó képek:
39/0162.jpg
39/0164.jpg

Megjegyzés: címerleírás ; Thököly szabadságharc ; Kassa ostroma


138. Tétel

Típus: K

Név: Hoantzel György gy:Imre,Éva

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Pozsony

Idő: 1741.10.28

Minősítés: nemesség és címer adományozása

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 164. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1741 - N°. 45.

Sorszám: 39.118

Kapcsolódó képek:
39/0164.jpg

Megjegyzés: címerleírás


139. Tétel

Típus: K

Név: Miller György n:Szuchodolszky Judit gy:József,János,Vince

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Pozsony

Idő: 1741.10.28

Minősítés: nemesség és címer adományozása

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1741 - N°. 46.

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 165. oldal

Sorszám: 39.119

Kapcsolódó képek:
39/0164.jpg
39/0166.jpg

Megjegyzés: címerleírás


140. Tétel

Típus: K

Név: Pálffy de Erdőd János nádor,Pest-Pilis-Solt vármegye főispánja

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Pozsony

Idő: 1741.12.05

Minősítés: főispáni kinevezés

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 167. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1741 - N°. 7.

Sorszám: 39.120

Kapcsolódó képek:
39/0166.jpg

Megjegyzés:


141. Tétel

Típus: K

Név: Pálffy de Erdőd János nádor,Pest-Pilis-Solt vármegye főispánja

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Pozsony

Idő: 1741.12.05

Minősítés: főispáni kinevezés

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 167. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1741 - N°. 8.

Sorszám: 39.121

Kapcsolódó képek:
39/0166.jpg
39/0168.jpg

Megjegyzés: Pest vármegye


142. Tétel

Típus: K

Név: Markovics Mátyás

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Pozsony

Idő: 1741.10.28

Minősítés: nemesség és címer adományozása

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 177. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1742 - N°. 1.

Sorszám: 39.122

Kapcsolódó képek:
39/0176.jpg
39/0178.jpg

Megjegyzés: címerleírás ; Száva folyó ; Itália ; Horvátország ; török háborúk ; Szigetvár


143. Tétel

Típus: K

Név: Pröbstl Károly n:Rhein Mária-Anna gy:Ignác,Antal

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Pozsony

Idő: 1741.09.13

Minősítés: címer adományozása

Kiadó: Ferdinánd 2

Hely:

Idő: 1627

Minősítés: nemesség adományozása

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 178. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1741 - N°. 2.

Sorszám: 39.123

Kapcsolódó képek:
39/0178.jpg
39/0180.jpg

Megjegyzés: címerleírás ; posta ; rézbánya ; Stájerország ; Buda város ; Pest város ; hadirokkantak kórháza


144. Tétel

Típus: K

Név: Derra András magyarországi harmincadhivatalok aligazgatója n:Andressin Mária-Erzsébet gy:János,Károly,Jakab

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Pozsony

Idő: 1741.10.28

Minősítés: nemesség és címer adományozása

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 180. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1742 - N°. 41.

Sorszám: 39.124

Kapcsolódó képek:
39/0180.jpg
39/0182.jpg

Megjegyzés: címerleírás ; rózsahegyi sóhivatal ; Szomolnok mezőváros ; réz ; sóvári sóbánya


145. Tétel

Típus: K

Név: Hochepied Dániel-Sándor szmirnai prokonzul,belga rendek consul ordinariusa

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1741.03.12

Minősítés: bárói cím ; címer adományozása

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 182. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1742 - N°. 42.

Sorszám: 39.125

Kapcsolódó képek:
39/0182.jpg
39/0184.jpg

Megjegyzés: címerleírás ; Belgium ; Spanyolország ; Franciaország ; Köln ; Hollandia ; követjárás ; Ottomán Porta ; Konstantinápoly ; oroszok ; lengyelek ; velenceiek ; béketárgyalások ; ferencesek


146. Tétel

Típus: K

Név: Piukovics János n:Garasevich Márta gy:Fülöp,Antal,József,Gergely,Károly,Damián,Mária,Jeromos ennek gy:Mihály,Márk,Ferenc

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Pozsony

Idő: 1741.10.28

Minősítés: nemesség és címer adományozása

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 185. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1742 - N°. 43.

Sorszám: 39.126

Kapcsolódó képek:
39/0184.jpg
39/0186.jpg

Megjegyzés: címerleírás ; török háborúk ; Rákóczi szabadságharc


147. Tétel

Típus: K

Név: Majerszky János n:Gáll Anna gy:Pál,Mihály,István,József,Erzsébet,Zsófia,Anna,Borbála

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Pozsony

Idő: 1741.10.28

Minősítés: nemesség és címer adományozása

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 187. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1742 - N°. 44.

Sorszám: 39.127

Kapcsolódó képek:
39/0186.jpg
39/0188.jpg

Megjegyzés: címerleírás ; Rákóczi szabadságharc ; Szécsény ostroma ; Nándorfehérvár


148. Tétel

Típus: K

Név: Jeszenszky de Kisjeszen et Nagyjeszen Antal

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Pozsony

Idő: 1741.12.12

Minősítés: bárói cím ; címer adományozása

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 189. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1742 - N°. 54.

Sorszám: 39.128

Kapcsolódó képek:
39/0188.jpg
39/0190.jpg
39/0192.jpg

Megjegyzés: címerleírás ; Rákóczi szabadságharc


149. Tétel

Típus: K

Név: Osterhueber János légrádi lovas postás n:Zarka Éva gy:György,József,Antal,Ferenc,János,Mária

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Pozsony

Idő: 1741.10.28

Minősítés: nemesség és címer adományozása

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 192. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1742 - N°. 55.

Sorszám: 39.129

Kapcsolódó képek:
39/0192.jpg
39/0194.jpg

Megjegyzés: címerleírás ; Légrád vára


150. Tétel

Típus: K

Név: Pilasenovich Jakab,István,Fülöp,János

Kiadó:

Hely: Pozsony

Idő: 1741.10.28

Minősítés: nemesség és címer adományozása

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 194. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1742 - N°. 56.

Sorszám: 39.130

Kapcsolódó képek:
39/0194.jpg
39/0196.jpg

Megjegyzés: címerleírás ; Buda vára ; török háborúk ; Rákóczi szabadságharc


151. Tétel

Típus: K

Név: Pataky István

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Pozsony

Idő: 1741.10.28

Minősítés: nemesség és címer adományozása

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 196. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1742 - N°. 57.

Sorszám: 39.131

Kapcsolódó képek:
39/0196.jpg

Megjegyzés: címerleírás


152. Tétel

Típus: K

Név: Bíró Márton veszprémi nagyprépost,felsőőrsi prépost,az Alsó-Magyarországi Királyi Tábla elnöke

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Pozsony

Idő: 1741.10.28

Minősítés: hivatali tisztség

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 197. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1742 - N°. 58.

Sorszám: 39.132

Kapcsolódó képek:
39/0196.jpg
39/0198.jpg

Megjegyzés: Boldogságos Szűz Mária prépostság


153. Tétel

Típus: K

Név: Koczka Miklós

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Pozsony

Idő: 1741.10.28

Minősítés: nemesség megújítása ; címer adományozása

Kiadó: Abaúj vármegye

Hely: Kassa

Idő: 1736.02.08

Minősítés: nemességigazolás

Kiadó: Ferdinánd 3

Hely:

Idő: 1645

Minősítés: nemesség és címer adományozása

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 198. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1742 - N°. 69.

Sorszám: 39.133

Kapcsolódó képek:
39/0198.jpg
39/0200.jpg

Megjegyzés: címerleírás


154. Tétel

Típus: K

Név: Krainik Sándor

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Pozsony

Idő: 1741.10.28

Minősítés: nemesség és címer adományozása

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 200. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1742 - N°. 70.

Sorszám: 39.134

Kapcsolódó képek:
39/0200.jpg

Megjegyzés: címerleírás


155. Tétel

Típus: K

Név: Schvartner Márton késmárki polgár,adószedő n:Perlicius Johanna-Rozina gy:Dániel,Márton,Anna-Mária,Johanna-Zsuzsanna,Anna-Eleonóra

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Pozsony

Idő: 1741.10.28

Minősítés: nemesség és címer adományozása

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 201. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1742 - N°. 71.

Sorszám: 39.135

Kapcsolódó képek:
39/0200.jpg
39/0202.jpg

Megjegyzés: címerleírás


156. Tétel

Típus: K

Név: Czigler Miklós privigyei bíró,adószedő n:Bieliczky Erzsébet gy:Mátyás,János,Erzsébet,Éva

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Pozsony

Idő: 1741.10.28

Minősítés: nemesség és címer adományozása

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 203. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1742 - N°. 72.

Honos: Nyitra

Sorszám: 39.136

Kapcsolódó képek:
39/0202.jpg
39/0204.jpg

Megjegyzés: címerleírás


157. Tétel

Típus: K

Név: Bukvich Illés n:Franciskovich Mária gy:Lukács

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Pozsony

Idő: 1741.10.28

Minősítés: nemesség és címer adományozása

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 204. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1742 - N°. 78.

Sorszám: 39.137

Kapcsolódó képek:
39/0204.jpg
39/0206.jpg

Megjegyzés: címerleírás ; török háborúk ; Duna folyó


158. Tétel

Típus: K

Név: Leporis Ádám r:Vietoris András

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Pozsony

Idő: 1741.10.28

Minősítés: nemesség és címer adományozása

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 206. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1742 - N°. 79.

Sorszám: 39.138

Kapcsolódó képek:
39/0206.jpg

Megjegyzés: címerleírás


159. Tétel

Típus: K

Név: Koszta János gy:Konstantin

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Pozsony

Idő: 1741.10.28

Minősítés: nemesség és címer adományozása

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 207. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1742 - N°. 80.

Sorszám: 39.139

Kapcsolódó képek:
39/0206.jpg
39/0208.jpg

Megjegyzés: címerleírás


160. Tétel

Típus: K

Név: Lewko Dániel gy:András

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Pozsony

Idő: 1741.10.28

Minősítés: nemesség és címer adományozása

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 209. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1742 - N°. 81.

Sorszám: 39.140

Kapcsolódó képek:
39/0208.jpg
39/0210.jpg

Megjegyzés: címerleírás


161. Tétel

Típus: K

Név: Stringer Péter

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Pozsony

Idő: 1741.10.28

Minősítés: nemesség és címer adományozása

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 210. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1742 - N°. 82.

Honos: Gömör

Sorszám: 39.141

Kapcsolódó képek:
39/0210.jpg
39/0212.jpg

Megjegyzés: címerleírás


162. Tétel

Típus: K

Név: Lehner György,Mihály,János

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Pozsony

Idő: 1741.10.28

Minősítés: nemesség és címer adományozása

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 212. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1742 - N°. 83.

Sorszám: 39.142

Kapcsolódó képek:
39/0212.jpg

Megjegyzés: címerleírás


163. Tétel

Típus: K

Név: Gömöry János n:Frenyó Judit gy:Pál,János,Zsuzsanna,Anna-Rozina t:Dávid ennek n:Halvar Zsuzsanna gy:Dávid,Zsuzsanna-Katalin

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Pozsony

Idő: 1741.10.28

Minősítés: nemesség és címer adományozása

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 213. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1742 - N°. 84.

Sorszám: 39.143

Kapcsolódó képek:
39/0212.jpg
39/0214.jpg

Megjegyzés: címerleírás ; orvos


164. Tétel

Típus: K

Név: Deanovics János szegedi szenátor n:Sajnovich Ágnes gy:Pál,Katalin,Mária,Terézia-Julianna

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Pozsony

Idő: 1741.10.28

Minősítés: nemesség és címer adományozása

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 215. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1742 - N°. 3.

Sorszám: 39.144

Kapcsolódó képek:
39/0214.jpg
39/0216.jpg

Megjegyzés: címerleírás ; török háborúk ; Lippa ostroma ; Temesvár ostroma ; ferencesek ; csatorna ; árvíz ; marha ; hadellátás ; Rákóczi szabadságharc; életrajzi adatok


165. Tétel

Típus: K

Név: Horvath-Kocsi Mihály,István

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Pozsony

Idő: 1741.10.28

Minősítés: nemesség megújítása

Kiadó: Ferdinánd 2

Hely:

Idő:

Minősítés: nemesség és címer adományozása

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 217. oldal

Sorszám: 39.145

Kapcsolódó képek:
39/0216.jpg
39/0218.jpg

Megjegyzés: címerleírás


166. Tétel

Típus: K

Név: Técső mezőváros

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1742.02.10

Minősítés: vásártartás engedélyezése

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 219. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1742 - N°. 16.

Jelzet: E 227 - Magyar Kamara Archivuma - Libri donationum - 21. kötet - 317. oldal

Honos: Máramaros

Sorszám: 39.146

Kapcsolódó képek:
39/0218.jpg
39/0220.jpg

Megjegyzés:


167. Tétel

Típus: K

Név: Stummer György

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Pozsony

Idő: 1741.10.28

Minősítés: nemesség és címer adományozása

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 220. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1742 - N°. 29.

Sorszám: 39.147

Kapcsolódó képek:
39/0220.jpg
39/0222.jpg

Megjegyzés: címerleírás


168. Tétel

Típus: K

Név: Fatavich Ferenc

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Pozsony

Idő: 1741.10.28

Minősítés: nemesség és címer adományozása

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 222. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1742 - N°. 35.

Sorszám: 39.148

Kapcsolódó képek:
39/0222.jpg

Megjegyzés: címerleírás


169. Tétel

Típus: K

Név: Stanislavich Miklós ferences szerzetes,csanádi püspök,Csanád vármegye főispánja

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1742.02.09

Minősítés: birtokadomány

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 224. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1742 - N°. 45.

Jelzet: E 227 - Magyar Kamara Archivuma - Libri donationum - 21. kötet - 318. oldal

Birtok: Mako-Makova

Sorszám: 39.149

Kapcsolódó képek:
39/0224.jpg

Megjegyzés: csanádi káptalan


170. Tétel

Típus: K

Név: Batthyány Lajos Vas vármegye főispánja,pohárnokmester,kancellár, Széchényi Zsigmond

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1743.01.03

Minősítés: birtok átruházása ; magszakadás

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 225. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1742 - N°. 46.

Birtok: Boldogaszszonyfa ; Szentivány ; Némethfalu

Birtok: Győrvár ; Szentelek ; Nadasd ; Hálogy ; Maczfalva ; Iklód ; Almasd ; Egyházasradocz ; Pusztaradocz ; Némethszecsőd-Taródszecsőd ; Szecsődy-Tersztyenfa ; Doroszlo ; Kémes ; Keményesmál ; Bogracz

Sorszám: 39.150

Kapcsolódó képek:
39/0224.jpg
39/0226.jpg
39/0228.jpg
39/0230.jpg
39/0232.jpg

Megjegyzés: vasvári káptalan ; németújvári uradalom ; egervári uradalom ; szőlő


171. Tétel

Típus: K

Név: Batthyány Lajos Vas vármegye főispánja,pohárnokmester,kancellár

Kiadó: vasvári káptalan

Hely:

Idő: 1737.10.01

Minősítés: birtok átruházása

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 225. oldal

Sorszám: 39.150/a

Kapcsolódó képek:
39/0224.jpg
39/0226.jpg
39/0228.jpg
39/0230.jpg

Megjegyzés: Szent Péter és Pál apostol apátság ; Boldogságos Szűz Mária apátság


172. Tétel

Típus: K

Név: Batthyány Lajos Vas vármegye főispánja,pohárnokmester,kancellár

Kiadó: Károly 3

Hely: Laxenburg

Idő: 1737.06.04

Minősítés: birtok átruházása

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 226. oldal

Sorszám: 39.150/b

Kapcsolódó képek:
39/0226.jpg

Megjegyzés:


173. Tétel

Típus: K

Név: Batthyány Lajos Vas vármegye főispánja,pohárnokmester,kancellár, Széchényi de Sáarvár et Felsővidék Zsigmond

Kiadó: vasvári káptalan

Hely:

Idő: 1733.03.22

Minősítés: birtok átruházása

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 227. oldal

Birtok: Zalaszentgyőrvár ; Pölöske ; Balatincz

Sorszám: 39.150/c

Kapcsolódó képek:
39/0226.jpg
39/0228.jpg
39/0230.jpg

Megjegyzés: Rohoncz vára ; egervári uradalom ; Szent Péter és Pál apostol apátság ; Boldogságos Szűz Mária apátság


174. Tétel

Típus: K

Név: Batthyány Lajos pohárnokmester,kancellár,Vas vármegye főispánja r:Ignác,Antal,László,Zsigmond,Jozefa,Katalin, Széchényi de Sáarvár et Felsővidék Zsigmond

Kiadó: Batthyány Lajos pohárnokmester,kancellár,Vas vármegye főispánja, Széchényi de Sáarvár et Felsővidék Zsigmond

Hely: Bécs

Idő: 1732.08.10

Minősítés: birtok átruházása

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 227. oldal

Birtok: Egervár ; Szalaszentgyörgyvár ; Pölöske ; Balatincz ; Boldoghaszonyfalva ; Szentiván

Birtok: Győrvár ; Nádasd ; Némethfalu ; Maszfalva ; Hallogy ; Iklod ; Almásd ; Szentelek

Sorszám: 39.150/d

Kapcsolódó képek:
39/0226.jpg
39/0228.jpg

Megjegyzés: magyar nyelvű ; németújvári uradalom ; egervári uradalom ; kastély ; fogadó


175. Tétel

Típus: K

Név: Erdődy de Monyorókerék László,Lajos,György, Pálffy de Erdőd Miklós főudvarmester,Lipót testőrparancsnok,gyalogos ezredes,Rudolf alezredes

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1742.02.12

Minősítés: birtok átruházása ; magszakadás

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 233. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1742 - N°. 49.

Jelzet: E 227 - Magyar Kamara Archivuma - Libri donationum - 21. kötet - 319. oldal

Birtok: Bela

Sorszám: 39.151

Kapcsolódó képek:
39/0232.jpg
39/0234.jpg
39/0236.jpg
39/0238.jpg

Megjegyzés: Szlavónia ; nádor illetménye ; zágrábi káptalan


176. Tétel

Típus: K

Név: Erdődy de Monyorókerék László,Lajos,György

Kiadó: Pálffy de Erdőd János nádor,Pest-Pilis-Solt vármegye főispánja

Hely: Pozsony

Idő: 1741.11.13

Minősítés: birtok átruházása

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 234. oldal

Birtok: Lubregh

Birtok: Bela ; Ivanecz ; Lourechán ; Vuglovecz ; Lanchicz ; Vitesz ; Knapich ; Krassavecz ; Machkovecz ; Verhoncz ; Ivancz ; Vitteszinecz ; Prigorecz ; Margechan ; Szelianecz ; Peché ; Zaversie ; Vraszéchno ; Philipecz ; Szkrielievecz ; Radovanya ; Oszéke ; Gathicze ; Felsőcserje ; Punkve ; Satornyák ; Kuszrovo ; Szalanyevczi ; Gachice ; Lukavecz ; Tusznya ; Cserje ; Pamakve ; Verhonczi ; Sztasznovécz ; Gachicze

Sorszám: 39.151/a

Kapcsolódó képek:
39/0234.jpg
39/0236.jpg

Megjegyzés: nádor illetménye


177. Tétel

Típus: K

Név: Batthyány Lajos t:Károly ezek a:Ádám országbíró,dalmát-horvát-szlavón bán,dunáninneni főkapitány,Zala,Vas vármegye főispánja

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1742.02.12

Minősítés: birtok átruházása

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 238. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1742 - N°. 58.

Jelzet: E 227 - Magyar Kamara Archivuma - Libri donationum - 21. kötet - 326. oldal

Birtok: Ludbregh ; Karlovecz ; Szelnik ; Hrasztovszko ; Szigetecz ; Apotovina-Apatia ; Szlokovecz ; Obrankovecz ; Prilecz ; Luka ; Kamanicza ; Polyanczi ; Szentgyörgy ; Kuchan ; Struga ; Szeszvetz ; Hersenicza ; Csernoglavecz ; Reka ; Ivancz ; Perkesza ; Csukovecz ; Globosecz

Sorszám: 39.152

Kapcsolódó képek:
39/0238.jpg
39/0240.jpg
39/0242.jpg
39/0244.jpg

Megjegyzés: zágrábi káptalan ; nádor illetménye ; Csehország ; Bajorország ; Franciaország ; Szlavónia


178. Tétel

Típus: K

Név: Batthyány Lajos kancellár t:Károly

Kiadó: Pálffy de Erdőd János nádor,Pest-Pilis-Solt vármegye főispánja

Hely: Pozsony

Idő: 1741.11.13

Minősítés: birtok átruházása

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 240. oldal

Birtok: Lubregh ; Szelnik ; Hrosztovszko ; Szigetecz ; Apatovina-Apatia ; Szlokovecz ; Obrankovecz ; Prilecz ; Luka ; Komarnicza ; Polianci ; Szentgyörgy ; Kuchán ; Sztruga ; Szeszvetz ; Hersenicza ; Csernoglavecz ; Reka ; Ivancz ; Perkesza ; Csukovecz ; Globosecz

Birtok: Bela

Sorszám: 39.152/a

Kapcsolódó képek:
39/0240.jpg

Megjegyzés: nádor illetménye


179. Tétel

Típus: K

Név: Vojnich István n:Vidakovich Angelika gy:Lukács,András,Jakab,József,Simon,Mihály,Anna t:János ennek n:Milankovits Mária

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Pozsony

Idő: 1741.10.28

Minősítés: nemesség és címer adományozása

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 244. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1742 - N°. 60.

Sorszám: 39.153

Kapcsolódó képek:
39/0244.jpg
39/0246.jpg

Megjegyzés: címerleírás


180. Tétel

Típus: K

Név: Volckmann János

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Pozsony

Idő: 1741.10.28

Minősítés: nemesség és címer adományozása

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 246. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1742 - N°. 61.

Sorszám: 39.154

Kapcsolódó képek:
39/0246.jpg
39/0248.jpg

Megjegyzés: címerleírás


181. Tétel

Típus: K

Név: Folli Gábor n:Sövényházy Katalin gy:József,Lázár,Anna,Borbála,Rozina,Éva,Katalin

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Pozsony

Idő: 1741.10.28

Minősítés: nemesség és címer adományozása

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 248. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1742 - N°. 15.

Sorszám: 39.155

Kapcsolódó képek:
39/0248.jpg
39/0250.jpg

Megjegyzés: címerleírás


182. Tétel

Típus: K

Név: Hueber Mátyás gyöngyösi plébános

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1742.03.04

Minősítés: apáti cím

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 250. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1742 - N°. 27.

Birtok:

Sorszám: 39.156

Kapcsolódó képek:
39/0250.jpg

Megjegyzés: Szent Gábriel arkangyal apátság


183. Tétel

Típus: K

Név: Perliczy János-Dániel orvos,Nógrád vármegye tisztiorvosa,würtembergi egyetem díszdoktora a:Illés késmárki lakos n:Moller Anna-Katalin gy:János-Károly,Mária-Katalin,Johanna-Borbála

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Pozsony

Idő: 1741.10.28

Minősítés: nemesség és címer adományozása

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 250. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1742 - N°. 39.

Sorszám: 39.157

Kapcsolódó képek:
39/0250.jpg
39/0252.jpg

Megjegyzés: címerleírás ; jezsuiták ; Bécs ostroma ; pestisjárvány ; matematika ; fizika ; Német Birodalom ; Belgium ; Brabant ; bányaművelés ; Selmecbánya város ; földmérés ; bányaművelés eszközei; életrajzi adatok


184. Tétel

Típus: K

Név: Zengg város

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Pozsony

Idő: 1741.10.21

Minősítés: szabad királyi város kiváltságai

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 253 - 254. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1742 - N°. 41.

Jelzet: E 227 - Magyar Kamara Archivuma - Libri donationum - 21. kötet - 333. oldal

Sorszám: 39.158

Kapcsolódó képek:
39/0252.jpg
39/0254.jpg
39/0256.jpg
39/0258.jpg
39/0260.jpg
39/0262.jpg
39/0264.jpg
39/0266.jpg
39/0268.jpg
39/0270.jpg

Megjegyzés:


185. Tétel

Típus: K

Név: Zengg város

Kiadó: Károly 3

Hely: Laxenburg

Idő: 1715.05.28

Minősítés: szabad királyi város kiváltságai

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 254 - 255. oldal

Sorszám: 39.158/a

Kapcsolódó képek:
39/0254.jpg
39/0256.jpg
39/0258.jpg
39/0260.jpg
39/0262.jpg
39/0264.jpg
39/0266.jpg
39/0268.jpg
39/0270.jpg

Megjegyzés:


186. Tétel

Típus: K

Név: Zengg város

Kiadó: József 1

Hely: Bécs

Idő: 1706.12.23

Minősítés: szabad királyi város kiváltságai

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 255 - 256. oldal

Sorszám: 39.158/b

Kapcsolódó képek:
39/0254.jpg
39/0256.jpg
39/0258.jpg
39/0260.jpg
39/0262.jpg
39/0264.jpg
39/0266.jpg
39/0268.jpg

Megjegyzés:


187. Tétel

Típus: K

Név: Zengg város

Kiadó: Ferdinánd 3

Hely: Bécs

Idő: 1640.03.14

Minősítés: szabad királyi város kiváltságai

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 256. oldal

Sorszám: 39.158/c

Kapcsolódó képek:
39/0256.jpg
39/0258.jpg
39/0260.jpg
39/0262.jpg

Megjegyzés: német nyelvű


188. Tétel

Típus: K

Név: Zengg város

Kiadó: Rudolf 1

Hely: Bécs

Idő: 1582.03.29

Minősítés: szabad királyi város kiváltságai

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 256. oldal

Sorszám: 39.158/d

Kapcsolódó képek:
39/0256.jpg
39/0258.jpg
39/0260.jpg

Megjegyzés:


189. Tétel

Típus: K

Név: Zengg város

Kiadó: Ferdinánd 1

Hely: Esztergom

Idő: 1528.01.06

Minősítés: szabad királyi város kiváltságai

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 257. oldal

Sorszám: 39.158/e

Kapcsolódó képek:
39/0256.jpg
39/0258.jpg
39/0260.jpg

Megjegyzés:


190. Tétel

Típus: K

Név: Zengg város

Kiadó: Ulászló 2

Hely: Buda

Idő: 1503.06.09

Minősítés: szabad királyi város kiváltságai

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 257. oldal

Sorszám: 39.158/f

Kapcsolódó képek:
39/0256.jpg
39/0258.jpg
39/0260.jpg

Megjegyzés:


191. Tétel

Típus: K

Név: Zengg város

Kiadó: Mátyás 1

Hely: Esztergom

Idő: 1472.09.22

Minősítés: szabad királyi város kiváltságai ; adó- és/vagy vámmentesség ; bírói mentesség ; szabad bíróválasztás joga

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 258. oldal

Sorszám: 39.158/g

Kapcsolódó képek:
39/0258.jpg

Megjegyzés: Szent György plébánia ; Szent Kereszt plébánia ; Szent Damián plébánia


192. Tétel

Típus: K

Név: Zengg város

Kiadó: Rudolf 1

Hely: Prága

Idő: 1607.05.10

Minősítés: szabad királyi város kiváltságai ; adó- és/vagy vámmentesség

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 262. oldal

Sorszám: 39.158/h

Kapcsolódó képek:
39/0262.jpg

Megjegyzés: török hódoltsági területek ; Horvátország ; Szlavónia


193. Tétel

Típus: K

Név: Zengg város

Kiadó: Lipót 1

Hely: Graz

Idő: 1660.08.23

Minősítés: szabad királyi város kiváltságai

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 263. oldal

Sorszám: 39.158/i

Kapcsolódó képek:
39/0262.jpg
39/0264.jpg
39/0266.jpg
39/0268.jpg

Megjegyzés:


194. Tétel

Típus: K

Név: Zengg város

Kiadó: Ferdinánd 3

Hely: Bécs

Idő: 1652.02.23

Minősítés: szabad királyi város kiváltságai

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 264. oldal

Sorszám: 39.158/j

Kapcsolódó képek:
39/0264.jpg
39/0266.jpg

Megjegyzés:


195. Tétel

Típus: K

Név: Zengg város

Kiadó: Ferdinánd 3

Hely: Bécs

Idő: 1652.02.23

Minősítés: szabad királyi város kiváltságai ; vásártartás engedélyezése

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 266. oldal

Sorszám: 39.158/k

Kapcsolódó képek:
39/0266.jpg

Megjegyzés: Dalmácia ; Horvátország ; Szlavónia


196. Tétel

Típus: K

Név: Kovács Márton

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Pozsony

Idő: 1741.10.28

Minősítés: nemesség és címer adományozása

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 271. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1742 - N°. 5.

Sorszám: 39.159

Kapcsolódó képek:
39/0270.jpg
39/0272.jpg

Megjegyzés: címerleírás


197. Tétel

Típus: K

Név: görög katolikus papság, magyarországi görög katolikusok

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Pozsony

Idő: 1741.10.21

Minősítés: egyházi testület kiváltságai

Kiadó: Károly 3

Hely: Pozsony

Idő: 1712.06.21

Minősítés: egyházi testület kiváltságai

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 273. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1742 - N°. 15.

Honos: Máramaros

Sorszám: 39.160

Kapcsolódó képek:
39/0272.jpg
39/0274.jpg

Megjegyzés:


198. Tétel

Típus: K

Név: Koller Mátyás-János-György

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Pozsony

Idő: 1741.10.23

Minősítés: birtokadomány

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 274. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1742 - N°. 30.

Jelzet: E 227 - Magyar Kamara Archivuma - Libri donationum - 21. kötet - 356. oldal

Birtok: Gödry

Sorszám: 39.161

Kapcsolódó képek:
39/0274.jpg

Megjegyzés: pécsi káptalan


199. Tétel

Típus: K

Név: Dietrichstein János-Ferenc-Gottfried karintiai pohárnokmester,stájer fővadászmester,az Udvari Kamara elnöke

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1742.03.04

Minősítés: indigenátus

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 275. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1742 - N°. 31.

Sorszám: 39.162

Kapcsolódó képek:
39/0274.jpg
39/0276.jpg

Megjegyzés: koronázás


200. Tétel

Típus: K

Név: Zombory Ferenc pécsi polgár r:Zombory Marián

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Pozsony

Idő: 1742.10.28

Minősítés: nemesség és címer adományozása

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 277. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1742 - N°. 38.

Sorszám: 39.163

Kapcsolódó képek:
39/0276.jpg
39/0278.jpg

Megjegyzés: címerleírás


201. Tétel

Típus: K

Név: Rupprecht Miksa-Antal újhelyi kanonok,püspöki helynök

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1742.04.16

Minősítés: apáti cím

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 279. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1742 - N°. 54.

Birtok:

Sorszám: 39.164

Kapcsolódó képek:
39/0278.jpg

Megjegyzés: Boldogságos Szűz Mária apátság


202. Tétel

Típus: K

Név: Vécsey László gy:János jezsuita szerzetes,József a Pálffy ezred tisztje,Mihály-István a Ghillányi ezred zászlóvivője,Ferenc,Zsigmond,Péter,János,Gábor,Mária-Anna

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1742.03.04

Minősítés: kegyelmi ügy ; jószágvesztés ; felségárulás

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 279. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1742 - N°. 56.

Sorszám: 39.165

Kapcsolódó képek:
39/0278.jpg
39/0280.jpg

Megjegyzés: Rákóczi szabadságharc


203. Tétel

Típus: K

Név: Predanoczy István n:Orechovszky Éva gy:Mihály,József,István,Gáspár,János,Katalin,Anna,Ilona,Julianna

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Pozsony

Idő: 1741.10.28

Minősítés: nemesség és címer adományozása

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 280. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1742 - N°. 1.

Sorszám: 39.166

Kapcsolódó képek:
39/0280.jpg

Megjegyzés: címerleírás


204. Tétel

Típus: K

Név: Kinszky Fülöp-József cseh főkancellár

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1742.03.04

Minősítés: indigenátus

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 281. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1742 - N°. 2.

Sorszám: 39.167

Kapcsolódó képek:
39/0280.jpg
39/0282.jpg

Megjegyzés: koronázás


205. Tétel

Típus: K

Név: Festetich Kristóf Somogy vármegye alispánja,a Magyar Tanács tagja t:József a Dessewffy ezred ezredese

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Pozsony

Idő: 1741.09.25

Minősítés: birtok átruházása ; magszakadás

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 283 - 284. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1742 - N°. 20.

Jelzet: E 227 - Magyar Kamara Archivuma - Libri donationum - 21. kötet - 357. oldal

Birtok: Rezi ; Tadika ; Keménd ; Szőllős ; Meszes ; Györök ; Felsóhahót ; Alsóhahót ; Középhahót ; Vallus ; Vonyarcs ; Szerdahely ; Fakoss ; Istvandi ; Pettőhenye ; Mihálfa ; Vaspor ; Gyékényes ; Szalamindszent ; Keszthely ; Tomay ; Fenék ; Szantó ; Vadka ; Kovácsy ; Újbécs ; Marczalmelléki ; Campos ; Homoky ; Zagotha ; Zittva ; Sebike

Birtok: Vonyárcs ; Vámos ; Mihalyháza ; Töröki ; Vasvár ; Szentpéterfa ; Pethőfa ; Gerse ; Pocsva ; Kalócsa ; Makfa ; Mizdó ; Katafa ; Oloszka ; Hodász ; Rabokovácsy ; Zidfalud ; Hidegkút ; Bandi

Sorszám: 39.168

Kapcsolódó képek:
39/0282.jpg
39/0284.jpg
39/0286.jpg
39/0288.jpg
39/0290.jpg
39/0292.jpg
39/0294.jpg

Megjegyzés: veszprémi káptalan ; vasvári káptalan ; Buda ostroma ; Kanizsa ostroma ; Rákóczi szabadságharc ; Szigetvár vára ; török háborúk ; Franciaország ; Spanyolország ; Szilézia


206. Tétel

Típus: K

Név: Illésházy de Illésháza József Trencsén,Liptó vármegye főispánja,asztalnokmester, Petheő de Gerse Zsigmond, Festetich Kristóf,József a Dessewffy ezred alezredese

Kiadó: Károly 3

Hely: Gödöllő

Idő: 1739.02.06

Minősítés: birtok átruházása ; magszakadás

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 284. oldal

Sorszám: 39.168/a

Kapcsolódó képek:
39/0284.jpg
39/0286.jpg

Megjegyzés:


207. Tétel

Típus: K

Név: Illésházy de Illésháza József Trencsén,Liptó vármegye főispánja,asztalnokmester, Festetich Kristóf,József a Dessewffy ezred alezredese

Kiadó: Jeszenák János ügyvéd

Hely: Pest

Idő: 1734.09.18

Minősítés: birtok átruházása

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 284. oldal

Birtok: Tadika ; Rezi ; Kéménd ; Tadika ; Rezi ; Kéménd ; Szőllős ; Mezes ; Györök ; Felsőhahot ; Alsóhahot ; Középhahot ; Vallus ; Szerdahely ; Fakos

Birtok: Vasvár ; Vámos ; Vonyárcs

Sorszám: 39.168/b

Kapcsolódó képek:
39/0284.jpg

Megjegyzés:


208. Tétel

Típus: K

Név: Petheő de Gerse Zsigmond,Mihály, Festetich Kristóf,József

Kiadó: Szirmay Tamás ügyvéd

Hely: Pest

Idő: 1734.09.18

Minősítés: birtok átruházása ; magszakadás

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 285. oldal

Birtok: Kéménd ; Istvandy ; Petheőhenye ; Mihalyfa ; Petheőfa ; Gerse ; Pocsva ; Kalocsa ; Mákfa ; Mizdo ; Vaspör ; Katafa ; Gyekényes ; Olaszka ; Hodas ; Szalamindszent ; Rezi ; Keszthely ; Zidfalud ; Tomay ; Fenék ; Tadika ; Szánto ; Vadka ; Kovácsy ; Uybécs ; Marczaltyméllyéke ; Campos ; Homoky ; Zagotha ; Zitva ; Sebike

Birtok: Szentpeterfa ; Vasvár ; Rabokovácsi ; Bandy ; Hidegkút

Sorszám: 39.168/c

Kapcsolódó képek:
39/0284.jpg
39/0286.jpg

Megjegyzés: Sáros vármegye ; Horvátország


209. Tétel

Típus: K

Név: Festetich Kristóf a Helytartótanács tanácsosa, Tallyan de Visek József Somogy vármegye táblabírája n:Bakács de Szentgyörgyvölgye Terézia

Kiadó: Lotharingia Ferenc-István helytartó

Hely: Zalapataka

Idő: 1738.01.06

Minősítés: birtok átruházása

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 287. oldal

Sorszám: 39.168/d

Kapcsolódó képek:
39/0286.jpg
39/0288.jpg
39/0290.jpg

Megjegyzés:


210. Tétel

Típus: K

Név: Festetich Kristóf, Tallyan József n:Bakács de Szentgyörgyvölgye Terézia ennek a:Benedek

Kiadó: Festetich Kristóf, Tallyan József

Hely: Zalapataka

Idő: 1738.01.03

Minősítés: birtok átruházása ; magszakadás

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 287. oldal

Birtok: Rezi ; Tádika ; Kemend ; Keszthelyselemhegy

Birtok: Rabokovácsi ; Vasvár

Birtok: Dershida

Sorszám: 39.168/e

Kapcsolódó képek:
39/0286.jpg
39/0288.jpg
39/0290.jpg

Megjegyzés: magyar nyelvű ; szőlő


211. Tétel

Típus: K

Név: Illésházy de Illésháza József Trencsén,Liptó vármegye főispánja,asztalnokmester, Festetich Kristóf a Helytartótanács tanácsosa,József

Kiadó: Pálffy de Erdőd János országbíró

Hely: Pozsony

Idő: 1741.03.11

Minősítés: birtok átruházása

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 290. oldal

Birtok: Vasvár ; Vonyárcs

Birtok: Mihalyhaza ; Töröky ; Tadika ; Kemend ; Szőllős ; Mezes ; Györök ; Felsőhahot ; Alsohahot ; Középhahot ; Vámos ; Vallus ; Szerdahely ; Fakos

Sorszám: 39.168/f

Kapcsolódó képek:
39/0290.jpg

Megjegyzés:


212. Tétel

Típus: K

Név: országlakosok

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1742.05.05

Minősítés: hivatali utasítás

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 294. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1742 - N°. 23.

Sorszám: 39.169

Kapcsolódó képek:
39/0294.jpg
39/0296.jpg

Megjegyzés: puskapor ; salétrom ; Horvátország ; Szlavónia


213. Tétel

Típus: K

Név: Vay Ádám t:László gy:Ádám Heves vármegye helyettes alispánja,táblabíró

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1742.05.08

Minősítés: birtokadomány ; jószágvesztés ; felségárulás

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 297. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1742 - N°. 34.

Jelzet: E 227 - Magyar Kamara Archivuma - Libri donationum - 21. kötet - 370. oldal

Birtok: Rány ; Liszka ; Hangatsbernad ; Zombo ; Czigánd

Birtok: Waya ; Eőrsmada ; Gelcze ; Adon ; Kallosemjén ; Városdobos ; Kéktse

Birtok: Rohod

Birtok: Ugornya

Birtok: Vörösmárth

Birtok: Studena ; Bizita ; Bakots

Sorszám: 39.170

Kapcsolódó képek:
39/0296.jpg
39/0298.jpg

Megjegyzés: egri káptalan ; Rákóczi szabadságharc ; szőlő ; Szepesi Kamara ; Lengyelország ; hűségeskü


214. Tétel

Típus: K

Név: Török Ferenc

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1742.05.29

Minősítés: útlevél, menlevél ; oltalomlevél

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 299. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1742 - N°. 19.

Honos: Zemplén

Sorszám: 39.171

Kapcsolódó képek:
39/0298.jpg
39/0300.jpg

Megjegyzés: emberölés


215. Tétel

Típus: K

Név: zágrábi kőműves, kőfaragó, ács céh

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1742.05.11

Minősítés: céhügy

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 300. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1742 - N°. 19.

Sorszám: 39.172

Kapcsolódó képek:
39/0300.jpg
39/0302.jpg
39/0304.jpg

Megjegyzés:


216. Tétel

Típus: K

Név: Haager Tamás lőcsei polgár,budai postamester gy:Frigyes-Ernő,Mária-Katalin

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Pozsony

Idő: 1742.10.28

Minősítés: nemesség és címer adományozása

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 305. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1742 - N°. 45.

Sorszám: 39.173

Kapcsolódó képek:
39/0304.jpg
39/0306.jpg

Megjegyzés: címerleírás


217. Tétel

Típus: K

Név: Legáth Mihály gy:János-Lázár,Anna,Julianna

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Pozsony

Idő: 1741.10.28

Minősítés: nemesség és címer adományozása

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 306. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1742 - N°. 52.

Sorszám: 39.174

Kapcsolódó képek:
39/0306.jpg

Megjegyzés: címerleírás


218. Tétel

Típus: K

Név: Frendl György-Kornél

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Pozsony

Idő: 1741.10.28

Minősítés: nemesség és címer adományozása

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 308. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1742 - N°. 53.

Sorszám: 39.175

Kapcsolódó képek:
39/0308.jpg

Megjegyzés: címerleírás


219. Tétel

Típus: K

Név: Thauszy Ferenc zágrábi kanonok

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1742.06.08

Minősítés: préposti cím

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 309. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1742 - N°. 6.

Birtok: Develich

Sorszám: 39.176

Kapcsolódó képek:
39/0308.jpg

Megjegyzés:


220. Tétel

Típus: K

Név: Bors Ferenc Magyar Kancellária jegyzője n:Tschader Anna-Franciska

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1742.03.31

Minősítés: nemesség és címer adományozása

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 309. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1742 - N°. 15.

Sorszám: 39.177

Kapcsolódó képek:
39/0308.jpg
39/0310.jpg

Megjegyzés: címerleírás


221. Tétel

Típus: K

Név: Tobek János soproni posztós mester n:Anna-Mária ennek f1:Mácz Kristóf

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1742.06.17

Minősítés: kegyelmi ügy

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 312. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1742 - N°. 24.

Sorszám: 39.178

Kapcsolódó képek:
39/0312.jpg

Megjegyzés: törvénytelen kapcsolat


222. Tétel

Típus: K

Név: Scopek Ferenc pesti szenátor,jegyző,országgyűlési követ helyettese n:Eichmayr Szibilla gy:Gáspár-Antal,Borbála-Marianna,Klára

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Pozsony

Idő: 1741.10.28

Minősítés: nemesség és címer adományozása

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 313. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1742 - N°. 25.

Sorszám: 39.179

Kapcsolódó képek:
39/0312.jpg
39/0314.jpg

Megjegyzés: címerleírás ; Tabán


223. Tétel

Típus: K

Név: Haill Ignác a:Alibegh-Haill István-János a:Fenderich Anna-Mária gy:Borbála

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Pozsony

Idő: 1741.10.28

Minősítés: nemesség és címer adományozása

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 315. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1742 - N°. 31.

Sorszám: 39.180

Kapcsolódó képek:
39/0314.jpg
39/0316.jpg

Megjegyzés: címerleírás ; Albánia ; pasa ; bég ; beglerbég ; provincia Scodriensis ; muzulmánok ; keresztény hitre térés; életrajzi adatok


224. Tétel

Típus: K

Név: Steinicher János-Ferenc

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Pozsony

Idő: 1741.10.28

Minősítés: nemesség és címer adományozása

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 317. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1742 - N°. 50.

Sorszám: 39.181

Kapcsolódó képek:
39/0316.jpg
39/0318.jpg

Megjegyzés: címerleírás


225. Tétel

Típus: K

Név: pozsonyi szegkovács céh

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1742.05.10

Minősítés: céhügy

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 319. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1742 - N°. 52.

Sorszám: 39.182

Kapcsolódó képek:
39/0318.jpg
39/0320.jpg
39/0322.jpg
39/0324.jpg

Megjegyzés: német nyelvű


226. Tétel

Típus: K

Név: Szeged város, szegedi ferencesek

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1742.07.27

Minősítés: egyházi alapítvány

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 324. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1742 - N°. 1.

Sorszám: 39.183

Kapcsolódó képek:
39/0324.jpg

Megjegyzés: Szent Miklós templom ; jezsuiták


227. Tétel

Típus: K

Név: Neisich Ádám dalmát-horvát-szlavón báni ítélőmester n:Mattachich Cecilia

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1742.07.03

Minősítés: birtokadomány

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 325. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1742 - N°. 2.

Jelzet: E 227 - Magyar Kamara Archivuma - Libri donationum - 21. kötet - 374. oldal

Birtok: Luchelnicza

Sorszám: 39.184

Kapcsolódó képek:
39/0324.jpg
39/0326.jpg

Megjegyzés: zágrábi káptalan


228. Tétel

Típus: K

Név: Tallyan József Vas vármegye nemesi felkelőinek ezredese n:Bakács de Szentgyörgyvölgye Terézia ennek a:Benedek

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1742.07.27

Minősítés: birtokadomány

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 327. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1742 - N°. 11.

Jelzet: E 227 - Magyar Kamara Archivuma - Libri donationum - 21. kötet - 375. oldal

Birtok: Rezi ; Tadika ; Kéménd ; Vásvár

Birtok: Rabokovácsi ; Kiskovácsi

Birtok: Szalamindszent ; Pacsa

Birtok: Dershida

Sorszám: 39.185

Kapcsolódó képek:
39/0326.jpg
39/0328.jpg

Megjegyzés: vasvári káptalan ; veszprémi káptalan


229. Tétel

Típus: K

Név: Gerhart Mária-Magdolna ö:Balogh de Ócsa Mihály ennek a:Mihály ennek a:Mihály gy:Pál,Gáspár,Lőrinc,Ádám,Mihály,Borbála, Madach János

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1742.08.09

Minősítés: birtok átruházása

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 329. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1742 - N°. 31.

Jelzet: E 227 - Magyar Kamara Archivuma - Libri donationum - 21. kötet - 378. oldal

Birtok: Borsosberénke ; Szomollya

Sorszám: 39.186

Kapcsolódó képek:
39/0328.jpg
39/0330.jpg
39/0332.jpg

Megjegyzés: garamszentbenedeki konvent ; Rákóczi szabadságharc ; Eger ostroma ; török rabság


230. Tétel

Típus: K

Név: Madács de Sztregova János, Gerhart Mária-Magdolna ö:Balogh de Ócsa Mihály gy:Pál,Gáspár,Lőrinc,Ádám,Mihály,Borbála

Kiadó: garamszentbenedeki konvent

Hely:

Idő: 1741.11.24

Minősítés: birtok átruházása

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 330. oldal

Birtok: Berinke ; Szomollya

Sorszám: 39.186/a

Kapcsolódó képek:
39/0330.jpg
39/0332.jpg

Megjegyzés:


231. Tétel

Típus: K

Név: Festetich Kristóf a Helytartótanács tanácsosa t:József

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Pozsony

Idő: 1741.10.16

Minősítés: kegyúri jog

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 333. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1742 - N°. 37.

Jelzet: E 227 - Magyar Kamara Archivuma - Libri donationum - 21. kötet - 383. oldal

Birtok: Vasvár

Birtok:

Birtok:

Sorszám: 39.187

Kapcsolódó képek:
39/0332.jpg
39/0334.jpg

Megjegyzés:


232. Tétel

Típus: K

Név: Barkóczy Borbála ö:Cziráky de Dienesfalva József ezredes

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1742.08.17

Minősítés: peres ügy

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 334. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1742 - N°. 49.

Birtok:

Sorszám: 39.188

Kapcsolódó képek:
39/0334.jpg

Megjegyzés: nemesi felkelés ; Csehország ; Prága


233. Tétel

Típus: K

Név: pozsonyi nyerges céh

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1742.01.19

Minősítés: céhügy

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 335. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1742 - N°. 64.

Sorszám: 39.189

Kapcsolódó képek:
39/0334.jpg
39/0336.jpg
39/0338.jpg
39/0340.jpg

Megjegyzés: német nyelvű


234. Tétel

Típus: K

Név: Kiss István,Sámuel

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1742.08.20

Minősítés: kegyelmi ügy ; felségárulás

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 340. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1742 - N°. 65.

Sorszám: 39.190

Kapcsolódó képek:
39/0340.jpg

Megjegyzés: Rákóczi szabadságharc ; Franciaország ; Szlavónia ; török háborúk ; hűségeskü ; Eszék


235. Tétel

Típus: K

Név: Hemeczperger János

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Pozsony

Idő: 1740.10.28

Minősítés: nemesség és címer adományozása

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 341. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1742 - N°. 66.

Sorszám: 39.191

Kapcsolódó képek:
39/0340.jpg
39/0342.jpg

Megjegyzés: címerleírás


236. Tétel

Típus: K

Név: Pécs város

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1742.08.20

Minősítés: vásártartás engedélyezése

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 343. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1742 - N°. 11.

Jelzet: E 227 - Magyar Kamara Archivuma - Libri donationum - 21. kötet - 384. oldal

Sorszám: 39.192

Kapcsolódó képek:
39/0342.jpg
39/0344.jpg

Megjegyzés:


237. Tétel

Típus: K

Név: Görgey de Görgő Boldizsár-Jordán t:Miklós ennek n:Palugyay Klára gy:Anna

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1742.08.01

Minősítés: örökbefogadás, törvényesítés

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 344. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1742 - N°. 23.

Honos: Liptó

Sorszám: 39.193

Kapcsolódó képek:
39/0344.jpg

Megjegyzés:


238. Tétel

Típus: K

Név: Wuich Arzén tiszai határőrvidék főkapitánya a:Ostoja n:Anna gy:Lázár martonosi kapitány,Péter,Bazil,Julianna

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Pozsony

Idő: 1741.10.28

Minősítés: nemesség és címer adományozása

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 345. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1742 - N°. 31.

Sorszám: 39.194

Kapcsolódó képek:
39/0344.jpg
39/0346.jpg

Megjegyzés: címerleírás ; török háborúk ; Pétervárad ostroma ; Temesvár ostroma ; Nándorfehérvár ostroma ; Titel ostroma ; Franciaország ; Oroszország ; Lengyelország ; Szilézia ; Csehország; életrajzi adatok


239. Tétel

Típus: K

Név: Taleb-Sidicht Illés szír katolikus

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1742.09.10

Minősítés: útlevél, menlevél

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 347. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1742 - N°. 32.

Sorszám: 39.195

Kapcsolódó képek:
39/0346.jpg
39/0348.jpg

Megjegyzés: Libanon hegye ; török rabság ; Horvátország


240. Tétel

Típus: K

Név: Vischy Sámuel soproni szenátor

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Pozsony

Idő: 1741.10.28

Minősítés: nemesség és címer adományozása

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 348. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1742 - N°. 40.

Sorszám: 39.196

Kapcsolódó képek:
39/0348.jpg

Megjegyzés: címerleírás


241. Tétel

Típus: K

Név: Grainer Ferenc-Ignác soproni szenátor,postamester n:Kolman Katalin gy:Ferenc-Pál,Mihály,Károly-Lajos,Katalin,Mária-Antónia

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Pozsony

Idő: 1741.10.28

Minősítés: nemesség és címer adományozása

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 349. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1742 - N°. 41.

Sorszám: 39.197

Kapcsolódó képek:
39/0348.jpg
39/0350.jpg

Megjegyzés: címerleírás ; Rákóczi szabadságharc


242. Tétel

Típus: K

Név: Bobits Gergely pesti szenátor,országgyűlési követ helyettese gy:János,Rozália,Éva-Erzsébet

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Pozsony

Idő: 1741.10.28

Minősítés: nemesség és címer adományozása

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1742 - N°. 48.

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 351. oldal

Sorszám: 39.198

Kapcsolódó képek:
39/0350.jpg
39/0352.jpg

Megjegyzés: címerleírás


243. Tétel

Típus: K

Név: Oláh István n:Kaszab Erzsébet gy:Gergely,István,Antal

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1742.10.16

Minősítés: nemesség megújítása

Kiadó: Borsod vármegye

Hely: Ónod

Idő: 1655.09.22

Minősítés: nemesség és címer adományozása

Kiadó: Ferdinánd 3

Hely:

Idő: 1655

Minősítés: nemesség és címer adományozása

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 353. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1742 - N°. 22.

Sorszám: 39.199

Kapcsolódó képek:
39/0352.jpg
39/0354.jpg

Megjegyzés: címerleírás


244. Tétel

Típus: K

Név: Schuester Ignác gy:Ignác-József,János-István,Mária-Anna-Regina t:Károly

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Pozsony

Idő: 1741.10.28

Minősítés: nemesség és címer adományozása

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 355. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1742 - N°. 23.

Sorszám: 39.200

Kapcsolódó képek:
39/0354.jpg
39/0356.jpg

Megjegyzés: címerleírás


245. Tétel

Típus: K

Név: Csáky de Körösszeg Miklós váradi püspök,Bihar vármegye főispánja

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1742.08.09

Minősítés: főispáni kinevezés

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 356. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1742 - N°. 24.

Birtok:

Sorszám: 39.201

Kapcsolódó képek:
39/0356.jpg

Megjegyzés:


246. Tétel

Típus: K

Név: Hojtsy Mihály ügyvéd,Benjámin

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1742.08.09

Minősítés: nemesség és címer adományozása

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 357. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1742 - N°. 33.

Sorszám: 39.202

Kapcsolódó képek:
39/0356.jpg
39/0358.jpg

Megjegyzés: címerleírás ; szigeti kamarai kerület ; nemesi felkelés


247. Tétel

Típus: K

Név: Haller de Hallerkő László

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1742.10.20

Minősítés: főispáni kinevezés

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 359. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1742 - N°. 49.

Birtok:

Sorszám: 39.203

Kapcsolódó képek:
39/0358.jpg
39/0360.jpg

Megjegyzés:


248. Tétel

Típus: K

Név: Szeged város

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1742.10.12

Minősítés: vámügy

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 360. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1742 - N°. 52.

Jelzet: E 227 - Magyar Kamara Archivuma - Libri donationum - 21. kötet - 386. oldal

Honos: Csongrád

Sorszám: 39.204

Kapcsolódó képek:
39/0360.jpg

Megjegyzés: Tisza folyó ; Mathéhíd


249. Tétel

Típus: K

Név: Mednyánszky Julianna ö:Renaud

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1742.10.22

Minősítés: birtokadomány ; magszakadás

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 361. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1742 - N°. 59.

Jelzet: E 227 - Magyar Kamara Archivuma - Libri donationum - 21. kötet - 387. oldal

Birtok: Licsérd

Sorszám: 39.205

Kapcsolódó képek:
39/0360.jpg
39/0362.jpg

Megjegyzés: egri káptalan


250. Tétel

Típus: K

Név: Hajmerle de Haimthall Johann-Wolfgang

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1742.10.26

Minősítés: eskü

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1740.11.07

Minősítés: indigenátus

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 362. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1742 - N°. 7.

Sorszám: 39.206

Kapcsolódó képek:
39/0362.jpg

Megjegyzés:


251. Tétel

Típus: K

Név: Görgey Márton szepesi kanonok

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1742.10.27

Minősítés: apáti cím

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 363. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1742 - N°. 9.

Birtok: Kerc

Sorszám: 39.207

Kapcsolódó képek:
39/0362.jpg

Megjegyzés:


252. Tétel

Típus: K

Név: Batthyány Károly Vas vármegye főispánja a:Ádám országbíró,dalmát-horvát-szlavón bán,dunáninneni főkapitány

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1742.10.05

Minősítés: hivatali tisztség

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 363. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1742 - N°. 33.

Sorszám: 39.208

Kapcsolódó képek:
39/0362.jpg
39/0364.jpg

Megjegyzés: török háborúk ; Pétervárad ostroma ; Nándorfehérvár ostroma ; Temesvár ostroma ; pozsareváci béke ; Franciaország ; Csehország ; életrajzi adatok


253. Tétel

Típus: K

Név: Kramarik János turalukai lakos

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1742.08.01

Minősítés: kegyelmi ügy

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 365. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1742 - N°. 37.

Honos: Nyitra

Sorszám: 39.209

Kapcsolódó képek:
39/0364.jpg

Megjegyzés: rablás


254. Tétel

Típus: K

Név: Petőcz Péter gy:János,István,Péter,Ferenc,Erzsébet,Katalin

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1742.10.22

Minősítés: nemesség és címer adományozása

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 365. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1742 - N°. 43.

Sorszám: 39.210

Kapcsolódó képek:
39/0364.jpg
39/0366.jpg

Megjegyzés: címerleírás


255. Tétel

Típus: K

Név: Dereskey Ferenc gy:János,György

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1742.08.09

Minősítés: birtokadomány

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 367. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1742 - N°. 11.

Jelzet: E 227 - Magyar Kamara Archivuma - Libri donationum - 21. kötet - 388. oldal

Honos: Zala

Birtok: Telekes

Sorszám: 39.211

Kapcsolódó képek:
39/0366.jpg
39/0368.jpg

Megjegyzés: Franciaország ; Bajorország ; Csehország ; nemesi felkelés ; vasvári káptalan


256. Tétel

Típus: K

Név: Babocsa mezőváros

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1742.11.28

Minősítés: vásártartás engedélyezése

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 368. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1742 - N°. 23.

Jelzet: E 227 - Magyar Kamara Archivuma - Libri donationum - 21. kötet - 390. oldal

Honos: Somogy

Sorszám: 39.212

Kapcsolódó képek:
39/0368.jpg

Megjegyzés:


257. Tétel

Típus: K

Név: Saarváry István

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1742.12.11

Minősítés: útlevél, menlevél ; oltalomlevél

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 369. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1742 - N°. 25.

Honos: Zala

Sorszám: 39.213

Kapcsolódó képek:
39/0368.jpg
39/0370.jpg

Megjegyzés: emberölés


258. Tétel

Típus: K

Név: győri szabó céh

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1742.12.11

Minősítés: céhügy

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 370. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1742 - N°. 30.

Sorszám: 39.214

Kapcsolódó képek:
39/0370.jpg
39/0372.jpg

Megjegyzés: magyar nyelvű


259. Tétel

Típus: K

Név: Poyt János-Jakab

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1742.12.19

Minősítés: kegyelmi ügy

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 373. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1742 - N°. 55.

Honos: Komárom

Sorszám: 39.215

Kapcsolódó képek:
39/0372.jpg

Megjegyzés: lopás ; tehén ; borjú


260. Tétel

Típus: K

Név: Filszky Ignác-Károly soproni kerület helyettes királyi biztosa a:Sámuel tüzér kapitány gy:József,Ignác,Károly,János,Katalin

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1743.01.04

Minősítés: nemesség és címer adományozása

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 381. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1743 - N°. 29.

Sorszám: 39.216

Kapcsolódó képek:
39/0380.jpg
39/0382.jpg

Megjegyzés: címerleírás ; Bécs ostroma ; Buda ostroma ; Nándorfehérvár ostroma ; párkányi csata ; váci csata ; török háborúk ; Rákóczi szabadságharc ; Nyitra vára ; Erdély ; Kolozsvár ; Szeben; életrajzi adatok


261. Tétel

Típus: K

Név: Haller de Hallerkő László Máramaros vármegye főispánja,királyi tanácsos

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1742.12.09

Minősítés: tanácsosi cím

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 383. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1743 - N°. 41.

Sorszám: 39.217

Kapcsolódó képek:
39/0382.jpg

Megjegyzés:


262. Tétel

Típus: K

Név: Constantin Demeter eperjesi kereskedő

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1743.01.15

Minősítés: útlevél, menlevél

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 383. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1743 - N°. 56.

Sorszám: 39.218

Kapcsolódó képek:
39/0382.jpg
39/0384.jpg

Megjegyzés: Felső-Magyarország ; Lengyelország ; bor ; kereskedelem


263. Tétel

Típus: K

Név: Andrássy Zsigmond Csongrád vármegye alispánja

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1742.12.16

Minősítés: főispáni kinevezés

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 384. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1743 - N°. 75.

Birtok:

Sorszám: 39.219

Kapcsolódó képek:
39/0384.jpg

Megjegyzés:


264. Tétel

Típus: K

Név: Lumbleger József

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1742.06.22

Minősítés: örökbefogadás, törvényesítés

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 385. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1743 - N°. 79.

Sorszám: 39.220

Kapcsolódó képek:
39/0384.jpg
39/0386.jpg

Megjegyzés:


265. Tétel

Típus: K

Név: Petrichevich Miklós zágrábi kanonok,varasdi főesperes

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1742.12.09

Minősítés: apáti cím

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 386. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1743 - N°. 87.

Birtok: Gacska

Sorszám: 39.221

Kapcsolódó képek:
39/0386.jpg

Megjegyzés: Szent Miklós apátság


266. Tétel

Típus: K

Név: Huszinecz Mihály gy:Miklós,Zsigmond

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1743.01.07

Minősítés: nemesség és címer adományozása

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 386. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1743 - N°. 36.

Sorszám: 39.222

Kapcsolódó képek:
39/0386.jpg

Megjegyzés: címerleírás


267. Tétel

Típus: K

Név: Esterházy de Galantha József dalmát-horvát-szlavón bán,Komárom vármegye főispánja,a Hétszemélyes Tábla bírája,országbíró

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Pozsony

Idő: 1741.06.22

Minősítés: hivatali tisztség

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 387. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1742 - N°. 47.

Sorszám: 39.223

Kapcsolódó képek:
39/0386.jpg
39/0388.jpg

Megjegyzés: Száva folyó ; folyószabályozás


268. Tétel

Típus: K

Név: Esterházy de Galantha József országbíró

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Pozsony

Idő: 1741.06.24

Minősítés: eskü

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 389. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1743 - N°. 12.

Sorszám: 39.224

Kapcsolódó képek:
39/0388.jpg

Megjegyzés:


269. Tétel

Típus: K

Név: Scheibelauer János-Jakab bécsi szenátor

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1743.03.08

Minősítés: útlevél, menlevél

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 389. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1743 - N°. 32.

Honos: Fejér

Sorszám: 39.225

Kapcsolódó képek:
39/0388.jpg
39/0390.jpg

Megjegyzés:


270. Tétel

Típus: K

Név: Győr város

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1743.03.06

Minősítés: szabad királyi város kiváltságai ; város címere

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 390. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1743 - N°. 39.

Jelzet: E 227 - Magyar Kamara Archivuma - Libri donationum - 21. kötet - 391. oldal

Sorszám: 39.226

Kapcsolódó képek:
39/0390.jpg
39/0392.jpg
39/0394.jpg

Megjegyzés: címerleírás


271. Tétel

Típus: K

Név: Polyak Jakab

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1743.03.04

Minősítés: kegyelmi ügy

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1743 - N°. 40.

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 395. oldal

Honos: Komárom

Honos: Pest

Sorszám: 39.227

Kapcsolódó képek:
39/0394.jpg

Megjegyzés: emberölés ; gönyüi fogadó


272. Tétel

Típus: K

Név: Petrikovszky Ferenc szandeci prépost,iglói plébános

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1743.03.04

Minősítés: apáti cím

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 396. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1743 - N°. 41.

Birtok: Poroszló

Sorszám: 39.228

Kapcsolódó képek:
39/0396.jpg

Megjegyzés: Boldogságos Szűz Mária apátság


273. Tétel

Típus: K

Név: Bossany János, Hellenbach Terézia f1:Szulovszky Zsigmond

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1743.02.26

Minősítés: házassági engedély

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 396. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1743 - N°. 52.

Sorszám: 39.229

Kapcsolódó képek:
39/0396.jpg

Megjegyzés: reformátusok


274. Tétel

Típus: K

Név: Pocskay-Tuko Gergely,József

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1742.08.09

Minősítés: nemesség és címer adományozása

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 397. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1743 - N°. 60.

Sorszám: 39.230

Kapcsolódó képek:
39/0396.jpg
39/0398.jpg

Megjegyzés: címerleírás


275. Tétel

Típus: K

Név: Sennyey Imre, Palocsay Rozina

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1743.03.18

Minősítés: házassági engedély

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 398. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1743 - N°. 70.

Sorszám: 39.231

Kapcsolódó képek:
39/0398.jpg

Megjegyzés:


276. Tétel

Típus: K

Név: Erzsébet-Krisztina királyné ö:Károly 3

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1743.03.17

Minősítés: birtokadomány

Kiadó: Károly 3

Hely:

Idő:

Minősítés: birtokadomány

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 399. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1743 - N°. 85.

Jelzet: E 227 - Magyar Kamara Archivuma - Libri donationum - 21. kötet - 397. oldal

Birtok: Baranyavár ; Bellie ; Kopacz ; Darocz ; Lakkokeü ; Csusa ; Bodollya ; Darás ; Marok ; Isipp-Danovacz ; Battina ; Lucs ; Lippova ; Sárok ; Bana ; Kisfalud ; Villan ; Nyarad-Ekment ; Herczegfalva ; Szigetfalu ; Kizeck ; Olmas ; Koha ; Missza ; Mitvár ; Keskenye ; Pergenye ; Csatár ; Csippogád ; Dannovacz ; Mersa ; Földvár ; Körtvélyes ; Orman-Bacsin ; Szentmártony ; Végh ; Lak ; Hally ; Czarkan ; Csuderoth ; Gregoniczhenye ; Kisslippova ; Gető ; Vörösmártony ; Herczeg ; Szőllős ; Sepse ; Dallyok ; Szabár

Birtok: Monostor ; Mays ; Csepely ; Tökeli ; Szigethszentmiklós ; Szentmártony ; Csip ; Ujfalu ; Lőre ; Makád ; Becsei ; Szőlős ; Haros ; Merethegyház ; Szentmihály ; Gyalla ; Adacs ; Pezőr ; Izra-Kapufa ; Csepgyalom ; Majorháza ; Balványos-Zkronovecz ; Hugye ; Szunyok ; Raczköve

Sorszám: 39.232

Kapcsolódó képek:
39/0398.jpg
39/0400.jpg

Megjegyzés: rév ; Duna folyó ; Dráva folyó ; szőlő; baranyavári uradalom; vörösmartoni uradalom; ráckevei uradalom


277. Tétel

Típus: K

Név: Harruckern Ferenc az Udvari Kamara tanácsosa a:János-György az Udvari Kamara tanácsosa,Békés vármegye főispánja

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1743.03.16

Minősítés: főispáni kinevezés

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 401. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1743 - N°. 76.

Birtok:

Sorszám: 39.233

Kapcsolódó képek:
39/0400.jpg
39/0402.jpg

Megjegyzés:


278. Tétel

Típus: K

Név: Gyulaffy de Rátóth László erdélyi kancellár,Udvarhelyszék főbírája, Esterházy de Galantha Pál

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1743.03.15

Minősítés: birtok átruházása

Kiadó: Lipót 1

Hely: Bécs

Idő: 1669.11.23

Minősítés: birtok átruházása

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 402. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1743 - N°. 107.

Jelzet: E 227 - Magyar Kamara Archivuma - Libri donationum - 21. kötet - 399. oldal

Birtok: Czobancz

Sorszám: 39.234

Kapcsolódó képek:
39/0402.jpg

Megjegyzés:


279. Tétel

Típus: K

Név: Schnierer György egri kanonok

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1743.03.28

Minősítés: apáti cím

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 403. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1743 - N°. 108.

Birtok: Kompolt

Sorszám: 39.235

Kapcsolódó képek:
39/0402.jpg

Megjegyzés: Boldogságos Szűz Mária apátság


280. Tétel

Típus: K

Név: Nádasdy Lipót tárnokmester

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1743.03.28

Minősítés: eskü

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 403. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1743 - N°. 110.

Sorszám: 39.236

Kapcsolódó képek:
39/0402.jpg
39/0404.jpg

Megjegyzés:


281. Tétel

Típus: K

Név: Zalaapáti község, Zalavár község

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1742.11.28

Minősítés: vásártartás engedélyezése

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 404. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1743 - N°. 6.

Jelzet: E 227 - Magyar Kamara Archivuma - Libri donationum - 21. kötet - 400. oldal

Honos: Zala

Sorszám: 39.237

Kapcsolódó képek:
39/0404.jpg

Megjegyzés: állatvásár


282. Tétel

Típus: K

Név: Harruckern Ferenc az Udvari Kamara tanácsosa

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1743.03.28

Minősítés: vámügy

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 405. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1743 - N°. 7.

Jelzet: E 227 - Magyar Kamara Archivuma - Libri donationum - 21. kötet - 401. oldal

Birtok: Szarvas ; Békés ; Gyula

Sorszám: 39.238

Kapcsolódó képek:
39/0404.jpg
39/0406.jpg

Megjegyzés: rév ; Körös folyó ; Berettyó folyó ; híd


283. Tétel

Típus: K

Név: Olasz László

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1743.04.18

Minősítés: útlevél, menlevél ; oltalomlevél

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 406. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1743 - N°. 37.

Honos: Abaúj

Sorszám: 39.239

Kapcsolódó képek:
39/0406.jpg

Megjegyzés: emberölés


284. Tétel

Típus: K

Név: Boka Anna

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1743.03.26

Minősítés: kegyelmi ügy

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 407. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1743 - N°. 46.

Honos: Komárom

Sorszám: 39.240

Kapcsolódó képek:
39/0406.jpg
39/0408.jpg

Megjegyzés: lopás


285. Tétel

Típus: K

Név: Grassalkovich de Gyarak Antal budai kerület koronaügyésze,kincstári jogügyigazgató,személynök gy:Antal,Franciska-Klára,Marianna,Terézia

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1743.04.05

Minősítés: grófi cím ; címer adományozása

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 408. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1743 - N°. 49.

Sorszám: 39.241

Kapcsolódó képek:
39/0408.jpg
39/0410.jpg
39/0412.jpg

Megjegyzés: címerleírás ; Franciaország ; Spanyolország


286. Tétel

Típus: K

Név: Despu György, Daskovszky János, Mane György, Dani Miklós görög és örmény borkereskedők

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1743.04.24

Minősítés: útlevél, menlevél

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 412. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1743 - N°. 64.

Honos: Borsod

Sorszám: 39.242

Kapcsolódó képek:
39/0412.jpg

Megjegyzés: Lengyelország


287. Tétel

Típus: K

Név: Olsavszky Mihály munkácsi görög katolikus püspök

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1743.03.12

Minősítés: főpapi cím

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 414. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1743 - N°. 6.

Birtok:

Sorszám: 39.243

Kapcsolódó képek:
39/0414.jpg

Megjegyzés: ruténok


288. Tétel

Típus: K

Név: Pelsőczi György

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1743.03.03

Minősítés: kegyelmi ügy

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 415. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1743 - N°. 9.

Sorszám: 39.244

Kapcsolódó képek:
39/0414.jpg

Megjegyzés: Lengyelország ; száműzetés ; emberölés ; Kassa város


289. Tétel

Típus: K

Név: Joannovich Arzén görög-keleti pátriárka

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1743.04.24

Minősítés: főpapi cím

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 416. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1743 - N°. 19.

Sorszám: 39.245

Kapcsolódó képek:
39/0416.jpg

Megjegyzés: Ottomán Porta ; rácok


290. Tétel

Típus: K

Név: Pétervárad mezőváros

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1743.02.22

Minősítés: vásártartás engedélyezése

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 417. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1743 - N°. 35.

Jelzet: E 227 - Magyar Kamara Archivuma - Libri donationum - 21. kötet - 402. oldal

Honos: Bács

Sorszám: 39.246

Kapcsolódó képek:
39/0416.jpg

Megjegyzés: dunáninneni kerület


291. Tétel

Típus: K

Név: Szabadka-Szentmária mezőváros

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Prága

Idő: 1743.05.07

Minősítés: mezőváros kiváltságai ; vásártartás engedélyezése ; mezőváros címere

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 418. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1743 - N°. 37.

Jelzet: E 227 - Magyar Kamara Archivuma - Libri donationum - 21. kötet - 404. oldal

Sorszám: 39.247

Kapcsolódó képek:
39/0418.jpg

Megjegyzés: állatvásár


292. Tétel

Típus: K

Név: Patachich de Zajezda Ádám zágrábi kanonok

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Prága

Idő: 1743.05.15

Minősítés: préposti cím

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 419. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1743 - N°. 62.

Birtok: Kaposfő

Sorszám: 39.248

Kapcsolódó képek:
39/0418.jpg
39/0420.jpg

Megjegyzés: Szent Benedek prépostság


293. Tétel

Típus: K

Név: Molnar András egri kanonok,tokaji plébános

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Prága

Idő: 1743.05.20

Minősítés: apáti cím

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 420. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1743 - N°. 9.

Birtok: Kács

Sorszám: 39.249

Kapcsolódó képek:
39/0420.jpg

Megjegyzés: Szent Péter és Pál apostol apátság


294. Tétel

Típus: K

Név: magyarországi rácok

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Prága

Idő: 1743.05.18

Minősítés: kiváltságos közösség jogai

Kiadó: Károly 3

Hely: Bécs

Idő: 1713.10.08

Minősítés: kiváltságos közösség jogai

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 420. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1743 - N°. 20.

Jelzet: E 227 - Magyar Kamara Archivuma - Libri donationum - 21. kötet - 406. oldal

Sorszám: 39.250

Kapcsolódó képek:
39/0420.jpg
39/0422.jpg

Megjegyzés: török háborúk ; szerbek


295. Tétel

Típus: K

Név: Anna-Mária ö:Szentiványi György

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1743.07.04

Minősítés: peres ügy

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 422. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1743 - N°. 5.

Sorszám: 39.251

Kapcsolódó képek:
39/0422.jpg

Megjegyzés:


296. Tétel

Típus: K

Név: Mazer Anna-Mária a:István

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Prága

Idő: 1743.06.09

Minősítés: kegyelmi ügy

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 423. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1743 - N°. 7.

Honos: Sopron

Sorszám: 39.252

Kapcsolódó képek:
39/0422.jpg

Megjegyzés: törvénytelen gyermek


297. Tétel

Típus: K

Név: Steinicher János

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Prága

Idő: 1743.05.07

Minősítés: birtokadomány

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 423. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1743 - N°. 14.

Jelzet: E 227 - Magyar Kamara Archivuma - Libri donationum - 21. kötet - 409. oldal

Birtok: Sankfalva

Sorszám: 39.253

Kapcsolódó képek:
39/0422.jpg
39/0424.jpg

Megjegyzés: egri káptalan


298. Tétel

Típus: K

Név: nagyszombati egyetem nyomdája

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Prága

Idő: 1743.06.09

Minősítés: könyvkiadás engedélyezése

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 424. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1743 - N°. 15.

Sorszám: 39.254

Kapcsolódó képek:
39/0424.jpg
39/0426.jpg

Megjegyzés: jezsuiták ; Corpus Juris


299. Tétel

Típus: K

Név: Nagykáta mezőváros

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Prága

Idő: 1743.05.25

Minősítés: mezőváros kiváltságai ; vásártartás engedélyezése

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 426. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1743 - N°. 16.

Jelzet: E 227 - Magyar Kamara Archivuma - Libri donationum - 21. kötet - 410. oldal

Honos: Pest

Sorszám: 39.255

Kapcsolódó képek:
39/0426.jpg

Megjegyzés: állatvásár


300. Tétel

Típus: K

Név: Lauchas Ferenc dombói apát,váci éneklőkanonok

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Prága

Idő: 1743.06.09

Minősítés: főpapi cím

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 427. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1743 - N°. 17.

Birtok:

Sorszám: 39.256

Kapcsolódó képek:
39/0426.jpg
39/0428.jpg

Megjegyzés: Boldogságos Szűz Mária apátság ; tridenti zsinat


301. Tétel

Típus: K

Név: Pongrácz de Szentmiklós et Óvár Gáspár

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Linz

Idő: 1743.06.19

Minősítés: grófi cím

Kiadó: Mátyás 1

Hely:

Idő: 1464

Minősítés:

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 428. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1743 - N°. 22.

Sorszám: 39.257

Kapcsolódó képek:
39/0428.jpg
39/0430.jpg

Megjegyzés: török háborúk ; csehek ; Wognich ostroma ; Gyér ; Franciaország; életrajzi adatok


302. Tétel

Típus: K

Név: szegedi borbély és seborvos céh

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Prága

Idő: 1743.06.14

Minősítés: céhügy

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 431. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1743 - N°. 28.

Honos: Csongrád

Sorszám: 39.258

Kapcsolódó képek:
39/0430.jpg
39/0432.jpg
39/0434.jpg

Megjegyzés: magyar nyelvű


303. Tétel

Típus: K

Név: szegedi kötélverő céh

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Prága

Idő: 1743.05.21

Minősítés: céhügy

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 434. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1743 - N°. 29.

Sorszám: 39.259

Kapcsolódó képek:
39/0434.jpg
39/0436.jpg
39/0438.jpg

Megjegyzés: német nyelvű


304. Tétel

Típus: K

Név: Szamer Mihály győri kanonok

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1743.07.19

Minősítés: préposti cím

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 439. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1743 - N°. 30.

Honos: Somogy

Birtok:

Sorszám: 39.260

Kapcsolódó képek:
39/0438.jpg

Megjegyzés: Szent Benedek prépostság


305. Tétel

Típus: K

Név: Kemény Krisztina ö:Bethlen József

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1743.07.23

Minősítés: peres ügy

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 439. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1743 - N°. 40.

Sorszám: 39.261

Kapcsolódó képek:
39/0438.jpg
39/0440.jpg

Megjegyzés:


306. Tétel

Típus: K

Név: Szentignáci Ambrus trinitárius szerzetes

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1743.08.01

Minősítés: útlevél, menlevél

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 440. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1743 - N°. 1.

Sorszám: 39.262

Kapcsolódó képek:
39/0440.jpg

Megjegyzés: török rabság ; trinitárius rend


307. Tétel

Típus: K

Név: Bobok Mihály királyi titkár

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1743.07.30

Minősítés: birtok átruházása

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 440. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1743 - N°. 2.

Jelzet: E 227 - Magyar Kamara Archivuma - Libri donationum - 21. kötet - 411. oldal

Birtok: Nádasd

Sorszám: 39.263

Kapcsolódó képek:
39/0440.jpg
39/0442.jpg
39/0444.jpg

Megjegyzés:


308. Tétel

Típus: K

Név: Katalin ö:Sárközy-Erchy Albert gy:Kristóf,Magdolna

Kiadó: Ferdinánd 1

Hely: Bécs

Idő: 1536.12.28

Minősítés: birtok átruházása

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 441. oldal

Birtok: Nadasd

Sorszám: 39.263/a

Kapcsolódó képek:
39/0440.jpg
39/0442.jpg
39/0444.jpg

Megjegyzés: pozsonyi káptalan


309. Tétel

Típus: K

Név: Saarkewzy-Erchy de Nádasd Albert n:Katalin gy:Zsigmond,János,Anna,Apollónia

Kiadó: Ulászló 2

Hely: Buda

Idő: 1514.04.11

Minősítés: birtok átruházása

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 441. oldal

Birtok: Nadasd

Sorszám: 39.263/b

Kapcsolódó képek:
39/0440.jpg
39/0442.jpg

Megjegyzés:


310. Tétel

Típus: K

Név: Szentgyörgyi és Bazini Ferenc,Farkas t:György,Krisztina,Borbála, Sarkewzy-Erchy de Nádasd Albert n:Katalin gy:Zsigmond,János,Anna,Apollónia

Kiadó: Ulászló 2

Hely: Buda

Idő: 1511.11

Minősítés: birtok átruházása

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 442. oldal

Birtok: Nadasd

Sorszám: 39.263/c

Kapcsolódó képek:
39/0442.jpg

Megjegyzés:


311. Tétel

Típus: K

Név: Sarkewzy-Erchy de Nádasd Albert

Kiadó: pozsonyi káptalan

Hely:

Idő: 1515.01.01

Minősítés: birtok átruházása

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 443. oldal

Birtok: Nadasd

Sorszám: 39.263/d

Kapcsolódó képek:
39/0442.jpg
39/0444.jpg

Megjegyzés: határjárás


312. Tétel

Típus: K

Név: pozsonyi káptalan

Kiadó: Ulászló 2

Hely: Buda

Idő: 1514.04.11

Minősítés: birtok átruházása

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 443. oldal

Birtok: Nadasd

Sorszám: 39.263/e

Kapcsolódó képek:
39/0442.jpg
39/0444.jpg

Megjegyzés:


313. Tétel

Típus: K

Név: Rauch János dalmát-horvát-szlavón vicebán,Zágráb vármegye alispánja,a Báni Tábla elnöke

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Prága

Idő: 1743.06.18

Minősítés: főispáni kinevezés

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 445. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1743 - N°. 9.

Birtok:

Sorszám: 39.264

Kapcsolódó képek:
39/0444.jpg
39/0446.jpg
39/0448.jpg

Megjegyzés: Erdély ; Szeben ; Rákóczi szabadságharc ; török háborúk ; nemesi felkelés ; Itália ; Divussa folyó


314. Tétel

Típus: K

Név: Béres Katalin eszlári lakos f:Homoky András

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Prága

Idő: 1743.06.09

Minősítés: kegyelmi ügy

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 448. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1743 - N°. 13.

Honos: Szabolcs

Sorszám: 39.265

Kapcsolódó képek:
39/0448.jpg

Megjegyzés: házasságtörés


315. Tétel

Típus: K

Név: Rogan Tádé kismartoni plébános

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1743.08.20

Minősítés: apáti cím

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 449. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1743 - N°. 69.

Birtok:

Sorszám: 39.266

Kapcsolódó képek:
39/0448.jpg

Megjegyzés: abbatia de monte Sanctae Mariae


316. Tétel

Típus: K

Név: Trochberger-Truchbrig János sóvári sótisztviselő

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1743.09.02

Minősítés: útlevél, menlevél ; oltalomlevél

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 449. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1743 - N°. 13.

Sorszám: 39.267

Kapcsolódó képek:
39/0448.jpg
39/0450.jpg

Megjegyzés: emberölés ; eperjesi jezsuita menhely


317. Tétel

Típus: K

Név: Szombathely mezőváros

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1743.07.27

Minősítés: bírói mentesség ; pallosjog

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 450. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1743 - N°. 40.

Jelzet: E 227 - Magyar Kamara Archivuma - Libri donationum - 21. kötet - 418. oldal

Honos: Vas

Sorszám: 39.268

Kapcsolódó képek:
39/0450.jpg

Megjegyzés:


318. Tétel

Típus: K

Név: Szombathely mezőváros

Kiadó: Szentgyörgyi Adolf piarista szerzetes,győri püspök,Győr vármegye főispánja

Hely: Győr

Idő: 1742.11.23

Minősítés: bírói mentesség ; pallosjog

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 450. oldal

Honos: Vas

Sorszám: 39.268/a

Kapcsolódó képek:
39/0450.jpg

Megjegyzés:


319. Tétel

Típus: K

Név: Szluha de Iklad et Salgo et Babona György Komárom,Fejér,Győr,Veszprém,Somogy,Barany,Tolna,Zala megyei nemesek felkelő seregének parancsnoka a:Ferenc személynöki ítélőmester,Komárom vármegye alispánja,nádori ítélőmester

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1743.04.13

Minősítés: grófi cím ; címer adományozása

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 452. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1743 - N°. 58.

Sorszám: 39.269

Kapcsolódó képek:
39/0452.jpg
39/0454.jpg
39/0456.jpg

Megjegyzés: címerleírás ; nagyszombati egyetem ; filozófia oktatás ; Kassa város ; nemesi felkelés ; Csehország; életrajzi adatok


320. Tétel

Típus: K

Név: Markovics János

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1743.09.24

Minősítés: nemesség és címer adományozása

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 456. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1743 - N°. 60.

Sorszám: 39.270

Kapcsolódó képek:
39/0456.jpg
39/0458.jpg

Megjegyzés: címerleírás


321. Tétel

Típus: K

Név: Zichy de Zich et Vásonkeő Ferenc győri egyházmegye püspöki helynöke

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1743.09.06

Minősítés: főpapi cím

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 458. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1743 - N°. 74.

Birtok:

Sorszám: 39.271

Kapcsolódó képek:
39/0458.jpg

Megjegyzés:


322. Tétel

Típus: K

Név: Serédi Krisztina f:Melczer János

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1743.09.30

Minősítés: útlevél, menlevél ; oltalomlevél

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 459. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1743 - N°. 1.

Honos: Zemplén

Sorszám: 39.272

Kapcsolódó képek:
39/0458.jpg
39/0460.jpg

Megjegyzés: házasságtörés


323. Tétel

Típus: K

Név: Buttler Lajos

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1743.09.24

Minősítés: birtokadomány

Jelzet: E 227 - Magyar Kamara Archivuma - Libri donationum - 21. kötet - 420. oldal

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 460. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1743 - N°. 6.

Birtok: Szőke

Sorszám: 39.273

Kapcsolódó képek:
39/0460.jpg

Megjegyzés: egri káptalan


324. Tétel

Típus: K

Név: érsekújvári borbély és seborvos céh

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1743.10.03

Minősítés: céhügy

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 461. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1743 - N°. 14.

Honos: Nyitra

Sorszám: 39.274

Kapcsolódó képek:
39/0460.jpg
39/0462.jpg
39/0464.jpg
39/0466.jpg
39/0468.jpg

Megjegyzés: magyar nyelvű


325. Tétel

Típus: K

Név: Besznyák Mihály nyitrai kanonok

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1743.10.09

Minősítés: préposti cím

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 468. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1743 - N°. 46.

Birtok: Landek

Sorszám: 39.275

Kapcsolódó képek:
39/0468.jpg

Megjegyzés:


326. Tétel

Típus: K

Név: Banovics Ferdinánd-László esztergomi kanonok

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1743.10.04

Minősítés: apáti cím

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 468. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1743 - N°. 56.

Birtok: Szepes

Sorszám: 39.276

Kapcsolódó képek:
39/0468.jpg

Megjegyzés: Boldogságos Szűz Mária apátság


327. Tétel

Típus: K

Név: Sitery János debreceni lakos

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1743.10.24

Minősítés: kegyelmi ügy

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 469. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1743 - N°. 64.

Sorszám: 39.277

Kapcsolódó képek:
39/0468.jpg

Megjegyzés: városi ház


328. Tétel

Típus: K

Név: Dőry de Jobbahaza László Borsod vármegye táblabírája,királyi tanácsos

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1743.10.24

Minősítés: tanácsosi cím

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 470. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1743 - N°. 65.

Sorszám: 39.278

Kapcsolódó képek:
39/0470.jpg

Megjegyzés:


329. Tétel

Típus: K

Név: Schibinger János

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1743.10.24

Minősítés: örökbefogadás, törvényesítés

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 470. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1743 - N°. 4.

Sorszám: 39.279

Kapcsolódó képek:
39/0470.jpg

Megjegyzés:


330. Tétel

Típus: K

Név: Gaun de Löbengang Antal-József monostori apát,győri őrkanonok

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1743.10.24

Minősítés: főpapi cím

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 471. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1743 - N°. 5.

Honos: Komárom

Birtok:

Sorszám: 39.280

Kapcsolódó képek:
39/0470.jpg
39/0472.jpg

Megjegyzés: Boldogságos Szűz Mária apátság ; Szent Lőrinc prépostság ; Dalmácia


331. Tétel

Típus: K

Név: Gaun de Löbengang Antal-József monostori apát,győri őrkanonok,királyi tanácsos

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1743.10.24

Minősítés: tanácsosi cím

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1743 - N°. 6.

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 472. oldal

Honos: Komárom

Sorszám: 39.281

Kapcsolódó képek:
39/0472.jpg

Megjegyzés: Boldogságos Szűz Mária apátság


332. Tétel

Típus: K

Név: Passlinger József budai polgár

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1743.11.18

Minősítés: útlevél, menlevél ; oltalomlevél

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 473. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1743 - N°. 53.

Sorszám: 39.282

Kapcsolódó képek:
39/0472.jpg
39/0474.jpg

Megjegyzés: emberölés


333. Tétel

Típus: K

Név: Konczér György varasdi bíró gy:János

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1743.12.02

Minősítés: nemesség és címer adományozása

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 474. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1743 - N°. 12.

Sorszám: 39.283

Kapcsolódó képek:
39/0474.jpg
39/0476.jpg

Megjegyzés: címerleírás ; Dalmácia ; Horvátország ; Szlavónia


334. Tétel

Típus: K

Név: gyöngyösi csizmadia céh

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1743.11.21

Minősítés: céhügy

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 476 - 477. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1743 - N°. 13.

Honos: Heves

Sorszám: 39.284

Kapcsolódó képek:
39/0476.jpg
39/0478.jpg
39/0480.jpg
39/0482.jpg
39/0484.jpg
39/0486.jpg

Megjegyzés: magyar nyelvű


335. Tétel

Típus: K

Név: Luby István nagyváradi kanonok,országgyűlési követ,bajai plébános,nagyváradi plébános,nagyváradi főesperes

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1743.12.07

Minősítés: hivatali tisztség

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 487. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1743 - N°. 29.

Sorszám: 39.285

Kapcsolódó képek:
39/0486.jpg
39/0488.jpg

Megjegyzés:


336. Tétel

Típus: K

Név: Deáky András n:Szabo Judit gy:István-József-Benjámin,Péter,János,Anna

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1743.12.16

Minősítés: nemesség és címer adományozása

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 488. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1743 - N°. 39.

Sorszám: 39.286

Kapcsolódó képek:
39/0488.jpg
39/0490.jpg

Megjegyzés: címerleírás


337. Tétel

Típus: K

Név: Chiolich de Lövensberg Wolfgang zenggi püspöki helynök,zenggi főesperes,szentgyörgyi apát,királyi tanácsos

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1743.07.27

Minősítés: tanácsosi cím

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 490. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1743 - N°. 41.

Sorszám: 39.287

Kapcsolódó képek:
39/0490.jpg

Megjegyzés:


338. Tétel

Típus: K

Név: Fiatth Zsófia ö:Daróczy Ferenc

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1743.12.23

Minősítés: peres ügy

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 491. oldal

Sorszám: 39.288

Kapcsolódó képek:
39/0490.jpg

Megjegyzés:


339. Tétel

Típus: K

Név: Jankovics Pál makói plébános,csanádi kanonok

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1743.12.07

Minősítés: préposti cím

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 491. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1743 - N°. 57.

Birtok: Csudán

Sorszám: 39.289

Kapcsolódó képek:
39/0490.jpg
39/0492.jpg

Megjegyzés:


340. Tétel

Típus: K

Név: Petrichevich de Szász Pál hat gyalogos hadtest számvevője,pozsonyi adószedő,királyi tanácsos

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1743.12.23

Minősítés: tanácsosi cím

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 497. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1744 - N°. 3.

Sorszám: 39.290

Kapcsolódó képek:
39/0496.jpg

Megjegyzés:


341. Tétel

Típus: K

Név: Khorher János-Ferenc gy:Kristóf,Ignác,Ferenc,Károly,Domonkos,Zsigmond

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1744.01.02

Minősítés: adományozásaemesség és címer

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 497. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1744 - N°. 15.

Sorszám: 39.291

Kapcsolódó képek:
39/0496.jpg
39/0498.jpg

Megjegyzés: címerleírás


342. Tétel

Típus: K

Név: Rauch János dalmát-horvát-szlavón vicebán,Körös vármegye főispánja,Zágráb vármegye főispánja,királyi tanácsos

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1743.11.30

Minősítés: tanácsosi cím

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 500. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1743 - N°. 16.

Sorszám: 39.292

Kapcsolódó képek:
39/0500.jpg

Megjegyzés:


343. Tétel

Típus: K

Név: Neissich Ádám dalmát-horvát-szlavón báni ítélőmester,királyi tanácsos

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1743.11.30

Minősítés: tanácsosi cím

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 500. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1744 - N°. 17.

Sorszám: 39.293

Kapcsolódó képek:
39/0500.jpg

Megjegyzés:


344. Tétel

Típus: K

Név: Wolbizin Xaveria ö:Mallakoczy Zsigmond

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1744.01.07

Minősítés: peres ügy

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 501. oldal

Sorszám: 39.294

Kapcsolódó képek:
39/0500.jpg

Megjegyzés:


345. Tétel

Típus: K

Név: Márffy Anna ö:Nádasdy Imre gy:Terézia

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1744.01.10

Minősítés: birtokadomány ; magszakadás

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 501. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1744 - N°. 24.

Jelzet: E 227 - Magyar Kamara Archivuma - Libri donationum - 21. kötet - 422. oldal

Birtok: Tarodhaza ; Dereske ; Döbörhegy ; Domokosfalva ; Gyano ; Petanecz-Petend ; Andrecz ; Ivanocz ; Kökösd-Kiczevölgye ; Markocz ; Csipencz ; Bogracs

Sorszám: 39.295

Kapcsolódó képek:
39/0500.jpg
39/0502.jpg

Megjegyzés: vasvári káptalan ; szőlő


346. Tétel

Típus: K

Név: Rauch János dalmát-horvát-szlavón vicebán,Zágráb vármegye főispánja,Körös vármegye főispánja

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1744.01.14

Minősítés: eskü

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 503. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1744 - N°. 33.

Sorszám: 39.296

Kapcsolódó képek:
39/0502.jpg
39/0504.jpg

Megjegyzés:


347. Tétel

Típus: K

Név: Sibrik Terézia ö:Rosty István

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1744.01.16

Minősítés: peres ügy

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 504. oldal

Sorszám: 39.297

Kapcsolódó képek:
39/0504.jpg

Megjegyzés:


348. Tétel

Típus: K

Név: Königsegg Károly-Sigfried

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1744.01.16

Minősítés: eskü

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 505. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1744 - N°. 59.

Sorszám: 39.298

Kapcsolódó képek:
39/0504.jpg

Megjegyzés:


349. Tétel

Típus: K

Név: kecskeméti csizmadia céh

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1744.01.23

Minősítés: céhügy

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 506. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1744 - N°. 1.

Honos: Pest

Sorszám: 39.299

Kapcsolódó képek:
39/0506.jpg
39/0508.jpg
39/0510.jpg

Megjegyzés: magyar nyelvű


350. Tétel

Típus: K

Név: Czindery de Nagyatád Ignác-Ferenc báni alítélőmester,Varasd vármegye alispánja,a szigeti kamarai kerület adminisztrátora,királyi tanácsos a:György dalmát-horvát-szlavón vicebán,Zágráb vármegye főispánja,Körös vármegye főispánja,a Báni Tábla esküdtje

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1743.12.28

Minősítés: tanácsosi cím

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 511. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1744 - N°. 7.

Sorszám: 39.300

Kapcsolódó képek:
39/0510.jpg
39/0512.jpg

Megjegyzés:


351. Tétel

Típus: K

Név: Althan Károly-Mihály váci püspök

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1744.02.03

Minősítés: egyházi ügy

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 512. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1744 - N°. 8.

Birtok:

Sorszám: 39.301

Kapcsolódó képek:
39/0512.jpg
39/0514.jpg

Megjegyzés: egyházvizsgálat


352. Tétel

Típus: K

Név: Czindery de Nagyatád Ignác-Ferenc dalmát-horvát-szlavón báni alítélőmester,Varasd vármegye alispánja,Szigeti Kamarai Kerület adminisztrátora

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1744.02.07

Minősítés: eskü

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 514. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1744 - N°. 12.

Sorszám: 39.302

Kapcsolódó képek:
39/0514.jpg

Megjegyzés:


353. Tétel

Típus: K

Név: Orbány András

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1744.02.10

Minősítés: útlevél, menlevél ; oltalomlevél

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 515. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1744 - N°. 24.

Honos: Bereg

Sorszám: 39.303

Kapcsolódó képek:
39/0514.jpg
39/0516.jpg

Megjegyzés: emberölés


354. Tétel

Típus: K

Név: Nagylévárd mezőváros

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1744.01.29

Minősítés: vásártartás engedélyezése

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 516. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1744 - N°. 27.

Jelzet: E 227 - Magyar Kamara Archivuma - Libri donationum - 21. kötet - 424. oldal

Honos: Pozsony

Sorszám: 39.304

Kapcsolódó képek:
39/0516.jpg

Megjegyzés:


355. Tétel

Típus: K

Név: Klimó György esztergomi kanonok

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1744.02.24

Minősítés: apáti cím

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 517. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1744 - N°. 60.

Birtok: Esztergom

Sorszám: 39.305

Kapcsolódó képek:
39/0516.jpg
39/0518.jpg

Megjegyzés: Boldogságos Szűz Mária apátság


356. Tétel

Típus: K

Név: Muray Ferenc-László Komárom vármegye táblabírája, Esterházy de Galantha Imre esztergomi érsek guttai uradalmának adminisztrátora n:Maracsko Judit

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1744.01.21

Minősítés: birtokadomány

Kiadó: Pálffy de Erdőd Miklós

Hely: Pozsony

Idő: 1731.09.02

Minősítés: nádori adomány

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 519. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1744 - N°. 59.

Jelzet: E 227 - Magyar Kamara Archivuma - Libri donationum - 21. kötet - 425. oldal

Birtok: Komárom

Sorszám: 39.306

Kapcsolódó képek:
39/0518.jpg
39/0520.jpg

Megjegyzés: nemesi felkelés ; Ghillányi ezred ; városi ház ; harmincadház ; pannonhalmi konvent


357. Tétel

Típus: K

Név: Bartmayer János-György

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1744.03.03

Minősítés: kegyelmi ügy

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 522. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1744 - N°. 1.

Honos: Bihar

Sorszám: 39.307

Kapcsolódó képek:
39/0522.jpg

Megjegyzés: emberölés


358. Tétel

Típus: K

Név: Spacz János pozsonyi kanonok

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1744.02.29

Minősítés: préposti cím

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 523. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1744 - N°. 2.

Birtok: Nyulakszigete

Sorszám: 39.308

Kapcsolódó képek:
39/0522.jpg

Megjegyzés: Szent Mihály prépostság


359. Tétel

Típus: K

Név: Goldberger Mátyás körmöcbányai polgár, Grosman Dorottya körmöcbányai lakos

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1744.02.29

Minősítés: házassági engedély

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 523. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1744 - N°. 19.

Sorszám: 39.309

Kapcsolódó képek:
39/0522.jpg
39/0524.jpg

Megjegyzés: reformátusok


360. Tétel

Típus: K

Név: Andreovich Sándor görög-keleti püspök

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1744.03.02

Minősítés: főpapi cím

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1744 - N°. 21.

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 524. oldal

Birtok:

Sorszám: 39.310

Kapcsolódó képek:
39/0524.jpg

Megjegyzés: rácok ; Zrinopolje ; Lika-Krbava


361. Tétel

Típus: K

Név: Sallér de Jakabháza István Vas vármegye táblabírája n:Nádasdy Klára

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1744.03.09

Minősítés: birtokadomány ; magszakadás

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 526. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1744 - N°. 44.

Jelzet: E 227 - Magyar Kamara Archivuma - Libri donationum - 21. kötet - 427. oldal

Birtok: Petancz-Petenéd ; Andrecz ; Ivanocz ; Kököske-Kiczevölgye ; Markocz ; Cspinocz ; Péterháza

Sorszám: 39.311

Kapcsolódó képek:
39/0526.jpg
39/0528.jpg

Megjegyzés: vasvári káptalan


362. Tétel

Típus: K

Név: csáktornyai takács céh

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1744.03.10

Minősítés: céhügy

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 528. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1744 - N°. 49.

Honos: Zala

Sorszám: 39.312

Kapcsolódó képek:
39/0528.jpg
39/0530.jpg
39/0532.jpg
39/0534.jpg
39/0536.jpg

Megjegyzés: Muraköz


363. Tétel

Típus: K

Név: Czobor de Czoborszentmihály József kamarás, Zarnoczay Mihály n:Mikovinyi Éva

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1744.03.09

Minősítés: birtok átruházása

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 536. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1744 - N°. 55.

Jelzet: E 227 - Magyar Kamara Archivuma - Libri donationum - 21. kötet - 429. oldal

Birtok: Berencs ; Szenicze ; Pritersd ; Turaluka

Sorszám: 39.313

Kapcsolódó képek:
39/0536.jpg
39/0538.jpg

Megjegyzés:


364. Tétel

Típus: K

Név: Zarnoczay Mihály

Kiadó: Czobor de Czoborszentmihály József

Hely: Bécs

Idő: 1744.02.24

Minősítés: birtok átruházása

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 536. oldal

Birtok: Berencs ; Szenicze ; Prétersd ; Turaluka

Sorszám: 39.313/a

Kapcsolódó képek:
39/0536.jpg
39/0538.jpg

Megjegyzés:


365. Tétel

Típus: K

Név: Ferberth János baranyavári uradalom jószágigazgatója,a ráckevei uradalom tisztviselője n:Banovszky Erzsébet gy:Katalin,Erzsébet t:Ferenc

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1744.03.06

Minősítés: nemesség és címer adományozása

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 538. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1744 - N°. 14.

Honos: Baranya

Honos: Pest-Pilis-Solt

Sorszám: 39.314

Kapcsolódó képek:
39/0538.jpg
39/0540.jpg

Megjegyzés: címerleírás


366. Tétel

Típus: K

Név: Zichy de Zich et Vásonkeő Ferenc győri püspök

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1744.04.02

Minősítés: főispáni kinevezés

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 541. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1744 - N°. 15.

Birtok:

Sorszám: 39.315

Kapcsolódó képek:
39/0540.jpg
39/0542.jpg

Megjegyzés:


367. Tétel

Típus: K

Név: Bettye Anna

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1744.04.09

Minősítés: kegyelmi ügy

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 543. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1744 - N°. 34.

Sorszám: 39.316

Kapcsolódó képek:
39/0542.jpg
39/0544.jpg

Megjegyzés: románok ; bigámia ; nagyváradi úriszék


368. Tétel

Típus: K

Név: Polányi Jusztina ö:Ratky Dániel

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1744.04.08

Minősítés: peres ügy

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 544. oldal

Sorszám: 39.317

Kapcsolódó képek:
39/0544.jpg

Megjegyzés:


369. Tétel

Típus: K

Név: Forgách de Ghymes Ferenc Nógrád vármegye főispánja,testőrparancsnok

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1744.04.17

Minősítés: birtokadomány

Kiadó: Rudolf 1

Hely: Prága

Idő: 1604.04.07

Minősítés: birtokadomány

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 544. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1744 - N°. 45.

Jelzet: E 227 - Magyar Kamara Archivuma - Libri donationum - 21. kötet - 431. oldal

Birtok: Szécsén ; Somoskő ; Gács ; Szalancz ; Szentmárton

Sorszám: 39.318

Kapcsolódó képek:
39/0544.jpg

Megjegyzés:


370. Tétel

Típus: K

Név: Balassa de Gyarmat et Kékkő Pál a Helytartótanács tanácsosa,dunáninneni országrész egészségügyi biztosa

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1744.04.01

Minősítés: főispáni kinevezés

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 545. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1744 - N°. 58.

Birtok:

Sorszám: 39.319

Kapcsolódó képek:
39/0544.jpg
39/0546.jpg

Megjegyzés:


371. Tétel

Típus: K

Név: győri magyar lakatos céh

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1744.05.04

Minősítés: céhügy

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 547. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1744 - N°. 26.

Honos: Győr

Sorszám: 39.320

Kapcsolódó képek:
39/0546.jpg
39/0548.jpg
39/0550.jpg
39/0552.jpg

Megjegyzés: magyar nyelvű


372. Tétel

Típus: K

Név: győri német lakatos céh

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1744.05.04

Minősítés: céhügy

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 553. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1744 - N°. 31.

Honos: Győr

Sorszám: 39.321

Kapcsolódó képek:
39/0552.jpg
39/0554.jpg
39/0556.jpg
39/0558.jpg
39/0560.jpg

Megjegyzés: német nyelvű


373. Tétel

Típus: K

Név: győri német varga céh

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1744.05.04

Minősítés: céhügy

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 560. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1744 - N°. 32.

Honos: Győr

Sorszám: 39.322

Kapcsolódó képek:
39/0560.jpg
39/0562.jpg
39/0564.jpg
39/0566.jpg

Megjegyzés: német nyelvű


374. Tétel

Típus: K

Név: Olah Sára ö:Vékony János

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1744.05.22

Minősítés: peres ügy

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 566. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1744 - N°. 48.

Sorszám: 39.323

Kapcsolódó képek:
39/0566.jpg

Megjegyzés:


375. Tétel

Típus: K

Név: Kelemen Imre egri kanonok,kassai plébános,ungvári főesperes

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1744.04.09

Minősítés: préposti cím

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 566. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1744 - N°. 42.

Birtok: Schlangenmund

Sorszám: 39.324

Kapcsolódó képek:
39/0566.jpg

Megjegyzés:


376. Tétel

Típus: K

Név: Sissay Mihály n:Chrenko Éva gy:János,Mihály,Katalin,Klára,Terézia,Mária-Anna,Éva

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1744.04.14

Minősítés: nemesség megújítása ; címerújítás

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 567. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1744 - N°. 60.

Sorszám: 39.325

Kapcsolódó képek:
39/0566.jpg
39/0568.jpg

Megjegyzés: címerleírás


377. Tétel

Típus: K

Név: országlakosok

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1744.05.16

Minősítés: hadügy

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 570. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1744 - N°. 66.

Sorszám: 39.326

Kapcsolódó képek:
39/0570.jpg
39/0572.jpg
39/0574.jpg

Megjegyzés: Ottomán Porta ; békeszerződés ; Nagy-Britannia ; Anglia ; Hannover ; Belgium ; Német Birodalom ; Franciaország ; hadüzenet


378. Tétel

Típus: K

Név: Sztoyka Erzsébet ö:Szunyoghy István

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1744.05.28

Minősítés: peres ügy

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 575. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1744 - N°. 68.

Sorszám: 39.327

Kapcsolódó képek:
39/0574.jpg

Megjegyzés:


379. Tétel

Típus: K

Név: Hont vármegye

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1744.05.28

Minősítés: királyi rendelet

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 575. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1744 - N°. 69.

Sorszám: 39.328

Kapcsolódó képek:
39/0574.jpg
39/0576.jpg
39/0578.jpg

Megjegyzés: adóügy


380. Tétel

Típus: K

Név: Hont vármegye, Kishont vármegye

Kiadó: Hont vármegye

Hely: Börzsöny

Idő: 1744.03.17

Minősítés: királyi rendelet

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 576. oldal

Sorszám: 39.328/a

Kapcsolódó képek:
39/0576.jpg
39/0578.jpg

Megjegyzés: adóügy


381. Tétel

Típus: K

Név: Balassa Terézia ö:Szapáry Péter

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1744.06.05

Minősítés: peres ügy

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 578. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1744 - N°. 12.

Sorszám: 39.329

Kapcsolódó képek:
39/0578.jpg

Megjegyzés:


382. Tétel

Típus: K

Név: Wölcsey Márton vágbesztercei plébános

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1743.08.20

Minősítés: apáti cím

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 578. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1744 - N°. 20.

Birtok: Kolban-Koblan

Sorszám: 39.330

Kapcsolódó képek:
39/0578.jpg

Megjegyzés: Boldogságos Szűz Mária apátság


383. Tétel

Típus: K

Név: Orsich de Szlavetich Kristóf a:Patachich Anna a:Bernát ennek a:Antal ennek a:János ennek a:Ferenc

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1744.02.29

Minősítés: grófi cím ; címer adományozása

Kiadó: Lipót 1

Hely: Bécs

Idő: 1675.08.09

Minősítés: bárói cím

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 579. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1744 - N°. 28.

Sorszám: 39.331

Kapcsolódó képek:
39/0578.jpg
39/0580.jpg
39/0582.jpg
39/0584.jpg
39/0586.jpg

Megjegyzés: címerleírás ; Dalmácia ; bolgárok ; Konstantinápoly ; Stájerország ; Szigetvár ostroma ; Szkradin ; Barlovich ; Horvátország ; Graz ; kulpai határőrvidék ; török háborúk ; Franciaország ; Bajorország ; Tirol ; Kopfstein ; nemesi felkelés; életrajzi adatok


384. Tétel

Típus: K

Név: Püspöky András egri kanonok

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1744.06.14

Minősítés: főpapi cím

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 586. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1744 - N°. 47.

Birtok:

Sorszám: 39.332

Kapcsolódó képek:
39/0586.jpg

Megjegyzés: Bosznia


385. Tétel

Típus: K

Név: Deák Ferenc egri kanonok

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1744.06.14

Minősítés: apáti cím

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 587. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1744 - N°. 48.

Birtok: Hárskút

Sorszám: 39.333

Kapcsolódó képek:
39/0586.jpg

Megjegyzés:


386. Tétel

Típus: K

Név: Lajos István szentgotthárdi lakos

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1744.06.06

Minősítés: kegyelmi ügy

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 587. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1744 - N°. 61.

Honos: Vas

Sorszám: 39.334

Kapcsolódó képek:
39/0586.jpg
39/0588.jpg

Megjegyzés: Zalaegerszeg mezőváros


387. Tétel

Típus: K

Név: Tiszafüred község

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1744.03.16

Minősítés: vásártartás engedélyezése

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 589. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1744 - N°. 85.

Jelzet: E 227 - Magyar Kamara Archivuma - Libri donationum - 21. kötet - 432. oldal

Honos: Heves

Sorszám: 39.335

Kapcsolódó képek:
39/0588.jpg
39/0590.jpg

Megjegyzés: állatvásár


388. Tétel

Típus: K

Név: Gavriani Frigyes-Lőrinc Erzsébet királyné udvari főszakácsa, Csernovich Mihály

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1744.07.02

Minősítés: birtok átruházása

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 590. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1744 - N°. 6.

Jelzet: E 227 - Magyar Kamara Archivuma - Libri donationum - 21. kötet - 433. oldal

Birtok:

Birtok:

Sorszám: 39.336

Kapcsolódó képek:
39/0590.jpg
39/0592.jpg

Megjegyzés: futaki uradalom


389. Tétel

Típus: K

Név: Csernovich de Marsa Mihály

Kiadó: Cavriani Frigyes-Lőrinc

Hely: Bécs

Idő: 1744.02.05

Minősítés: birtok átruházása

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 591. oldal

Birtok:

Birtok:

Birtok: Futak ; Pekecz ; Petrovics ; Piros ; Zlokutyani ; Jocsindoll-Jocsinvölgye ; Szunkalov ; Nagyirisács ; Kisirisács ; Demisfalva ; Dragovo ; Kissács ; Farkashelly ; Alpar ; Bodon ; Kesza ; Glosani ; Szellyesmező ; Saliceta ; Szigeth ; Cserevitya ; Kuva ; Visityh ; Kirta ; Irmovo ; Gakovács ; Somolya ; Kerngyela

Sorszám: 39.336/a

Kapcsolódó képek:
39/0590.jpg
39/0592.jpg

Megjegyzés:


390. Tétel

Típus: K

Név: győri kovács céh

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1744.06.27

Minősítés: céhügy

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 594 - 595. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1744 - N°. 7.

Honos: Győr

Sorszám: 39.337

Kapcsolódó képek:
39/0594.jpg
39/0596.jpg
39/0598.jpg
39/0600.jpg
39/0602.jpg

Megjegyzés: magyar nyelvű


391. Tétel

Típus: K

Név: Hegymegy Borbála ö:Meskó de Széplak Jakab gy:Jakab

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1744.07.17

Minősítés: birtok átruházása

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 603. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1744 - N°. 41.

Jelzet: E 227 - Magyar Kamara Archivuma - Libri donationum - 21. kötet - 436. oldal

Birtok: Tallya ; Tökösmály ; Remete ; Halastó ; Nenés ; Medgyes ; Mád ; Kövagó ; Zombor ; Juhász ; Tarcsak ; Laitrom-Mézesmály ; Mestervölgy ; Előhegy ; Tarczal

Birtok: Enyiczke ; Perény ; Bocsárd ; Csány ; Boldogkö

Sorszám: 39.338

Kapcsolódó képek:
39/0602.jpg
39/0604.jpg
39/0606.jpg
39/0608.jpg

Megjegyzés: szőlő ; egri káptalan


392. Tétel

Típus: K

Név: Waldstein Karolina-Henrietta f:Lobkowitz Keresztély, Hegymegy Borbála ö:Meskó de Széplak Jakab gy:Jakab

Kiadó: Pálffy de Erdőd János nádor,Pest-Pilis-Solt vármegye főispánja

Hely: Pozsony

Idő: 1741.07.01

Minősítés: birtok átruházása

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 604. oldal

Sorszám: 39.338/a

Kapcsolódó képek:
39/0604.jpg
39/0606.jpg

Megjegyzés:


393. Tétel

Típus: K

Név: Hegymegy Borbála ö:Meskó de Széplak Jakab gy:Jakab

Kiadó: Valdstein Karolina-Henrietta

Hely: Bécs

Idő: 1741.02.04

Minősítés: birtok átruházása

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 604. oldal

Birtok: Enyiczke ; Perény ; Bocsárd ; Csány ; Boldogkö

Birtok: Talya ; Tökösmály ; Remete ; Halasthó ; Nénés ; Medgyes ; Mad ; Kövagó ; Zombor ; Juhász ; Tarczak ; Lajtrom ; Mézesmally ; Mestervölgy ; Előhegy ; Tarczall

Sorszám: 39.338/b

Kapcsolódó képek:
39/0604.jpg
39/0606.jpg

Megjegyzés: szőlő ; Thököly szabadságharc


394. Tétel

Típus: K

Név: Armsteiner Márk pozsonyi váraljai lakos

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1744.07.17

Minősítés: peres ügy

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 610. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1744 - N°. 46.

Sorszám: 39.339

Kapcsolódó képek:
39/0610.jpg

Megjegyzés:


395. Tétel

Típus: K

Név: szegedi szűcs céh

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1744.07.07

Minősítés: céhügy

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 611. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1744 - N°. 49.

Honos: Csongrád

Sorszám: 39.340

Kapcsolódó képek:
39/0610.jpg
39/0612.jpg
39/0614.jpg
39/0616.jpg
39/0618.jpg

Megjegyzés: magyar nyelvű


396. Tétel

Típus: K

Név: Klimó György esztergomi apát,szombathelyi főesperes,esztergomi kanonok

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1744.07.19

Minősítés: főpapi cím

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 620. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1744 - N°. 50.

Birtok:

Sorszám: 39.341

Kapcsolódó képek:
39/0620.jpg

Megjegyzés:


397. Tétel

Típus: K

Név: Neumiller Franciska gy:János-József

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1744.07.19

Minősítés: kegyelmi ügy ; örökbefogadás, törvényesítés

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 621. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1744 - N°. 64.

Sorszám: 39.342

Kapcsolódó képek:
39/0620.jpg
39/0622.jpg

Megjegyzés: törvénytelen kapcsolat


398. Tétel

Típus: K

Név: győri molnár céh

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1744.06.22

Minősítés: céhügy

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 622 - 623. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1744 - N°. 71.

Sorszám: 39.343

Kapcsolódó képek:
39/0622.jpg
39/0624.jpg
39/0626.jpg
39/0628.jpg
39/0630.jpg
39/0632.jpg
39/0634.jpg
39/0636.jpg
39/0638.jpg

Megjegyzés: magyar nyelvű


399. Tétel

Típus: K

Név: Hellenbach Károly királyi tanácsos

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1744.07.08

Minősítés: tanácsosi cím

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 638. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1744 - N°. 72.

Sorszám: 39.344

Kapcsolódó képek:
39/0638.jpg

Megjegyzés: Koháry ezred ; nemesi felkelés


400. Tétel

Típus: K

Név: Radványi György Zólyom vármegye helyettes alispánja,királyi tanácsos

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1744.07.08

Minősítés: tanácsosi cím

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 639. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1744 - N°. 73.

Sorszám: 39.345

Kapcsolódó képek:
39/0638.jpg

Megjegyzés: nemesi felkelés


401. Tétel

Típus: K

Név: Patay de Bay Sámuel Abaúj,Zemplén,Szabolcs vármegye országgyűlési követe,királyi tanácsos

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1744.07.08

Minősítés: tanácsosi cím

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 639. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1744 - N°. 1.

Sorszám: 39.346

Kapcsolódó képek:
39/0638.jpg
39/0640.jpg

Megjegyzés: Tokaji Ferenc féle felkelés


402. Tétel

Típus: K

Név: Ikervár mezőváros

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1744.04.01

Minősítés: vásártartás engedélyezése

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 640. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1744 - N°. 48.

Jelzet: E 227 - Magyar Kamara Archivuma - Libri donationum - 21. kötet - 443. oldal

Honos: Vas

Sorszám: 39.347

Kapcsolódó képek:
39/0640.jpg

Megjegyzés: állatvásár ; sárvári uradalom


403. Tétel

Típus: K

Név: Batthyány Lajos kancellár a:Ádám országbíró,dalmát-horvát-szlavón bán,dunáninneni főkapitány

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1744.08.25

Minősítés: birtokadomány ; magszakadás

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 642. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1744 - N°. 67.

Jelzet: E 227 - Magyar Kamara Archivuma - Libri donationum - 21. kötet - 444. oldal

Birtok: Kanisa ; Szepetnek ; Szarmás ; Esztregnye ; Peterfa ; Bilke-Bille ; Kerekes ; Bajcsa ; Manta ; Mikefalva ; Almaszegh ; Sigard ; Banfa

Sorszám: 39.348

Kapcsolódó képek:
39/0642.jpg
39/0644.jpg

Megjegyzés: vasvári káptalan ; Kanizsa vára ; török háborúk ; sóház


404. Tétel

Típus: K

Név: Batthyány Lajos kancellár

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1744.08.26

Minősítés: birtok átruházása

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 645. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1744 - N°. 68.

Jelzet: E 227 - Magyar Kamara Archivuma - Libri donationum - 21. kötet - 447. oldal

Birtok: Homokkomár ; Szentmiklos ; Obronak ; Langewisen ; Freuwisen ; Figyeháza

Sorszám: 39.349

Kapcsolódó képek:
39/0644.jpg
39/0646.jpg
39/0648.jpg
39/0650.jpg

Megjegyzés: vasvári káptalan


405. Tétel

Típus: K

Név: Batthyány Lajos kancellár

Kiadó: vasvári káptalan

Hely:

Idő: 1744.04.22

Minősítés: birtok átruházása

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 646. oldal

Birtok:

Sorszám: 39.349/a

Kapcsolódó képek:
39/0646.jpg
39/0648.jpg

Megjegyzés: Kanizsa vára ; Szent Péter és Pál apostol apátság ; Boldogságos Szűz Mária apátság ; Szent Megváltó apátság


406. Tétel

Típus: K

Név: Batthyány Lajos kancellár

Kiadó: Esch Ferenc

Hely: Kanizsa

Idő: 1744.04.18

Minősítés: birtok átruházása

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 646. oldal

Birtok: Homokkomár ; Szentmiklos ; Obronak ; Langewisen ; Freuwisen ; Figyeháza

Sorszám: 39.349/b

Kapcsolódó képek:
39/0646.jpg
39/0648.jpg

Megjegyzés:


407. Tétel

Típus: K

Név: magyarországi vármegyék

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Pozsony

Idő: 1744.08.18

Minősítés: körlevél

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 651. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1744 - N°. 56.

Sorszám: 39.350

Kapcsolódó képek:
39/0650.jpg
39/0652.jpg

Megjegyzés: nemesi felkelés


408. Tétel

Típus: K

Név: főispánok

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Pozsony

Idő: 1744.08.18

Minősítés: körlevél

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 653. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1744 - N°. 58.

Sorszám: 39.351

Kapcsolódó képek:
39/0652.jpg
39/0654.jpg

Megjegyzés: nemesi felkelés


409. Tétel

Típus: K

Név: Kismarton város

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Pozsony

Idő: 1744.08.20

Minősítés: vámügy

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 654. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1744 - N°. 1.

Jelzet: E 227 - Magyar Kamara Archivuma - Libri donationum - 21. kötet - 453. oldal

Sorszám: 39.352

Kapcsolódó képek:
39/0654.jpg
39/0656.jpg

Megjegyzés:


410. Tétel

Típus: K

Név: Révay Antal

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1744.08.31

Minősítés: apáti cím

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 656. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1744 - N°. 3.

Birtok: Szerencs

Sorszám: 39.353

Kapcsolódó képek:
39/0656.jpg

Megjegyzés: Szent György apátság


411. Tétel

Típus: K

Név: Grassalkovich de Gyarak Antal

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1744.08.26

Minősítés: főispáni kinevezés

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 657. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1744 - N°. 19.

Birtok:

Sorszám: 39.354

Kapcsolódó képek:
39/0656.jpg
39/0658.jpg

Megjegyzés:


412. Tétel

Típus: K

Név: Windischgrätz József-Ferenc

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1744.09.07

Minősítés: eskü

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 658. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1744 - N°. 43.

Sorszám: 39.355

Kapcsolódó képek:
39/0658.jpg

Megjegyzés:


413. Tétel

Típus: K

Név: Carlin Mária-Borbála

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Pozsony

Idő: 1744.08.20

Minősítés: örökbefogadás, törvényesítés

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 659. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1744 - N°. 44.

Honos: Sopron

Sorszám: 39.356

Kapcsolódó képek:
39/0658.jpg

Megjegyzés:


414. Tétel

Típus: K

Név: Kollonich de Kollegrad László kamarás,udvari tanácsos

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Pozsony

Idő: 1744.08.20

Minősítés: birtok átruházása

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 659. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1744 - N°. 45.

Jelzet: E 227 - Magyar Kamara Archivuma - Libri donationum - 21. kötet - 454. oldal

Birtok: Nagylévárd

Sorszám: 39.357

Kapcsolódó képek:
39/0658.jpg
39/0660.jpg
39/0662.jpg
39/0664.jpg
39/0666.jpg

Megjegyzés: nyitrai káptalan


415. Tétel

Típus: K

Név: Kollonich Zsigmond bécsi érsek, Kollonich de Kollegrad László

Kiadó: Pálffy de Erdőd János országbíró

Hely: Pozsony

Idő: 1740.03.16

Minősítés: birtok átruházása ; örökbefogadás, törvényesítés

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 661. oldal

Birtok: Nagylévárd

Sorszám: 39.357/a

Kapcsolódó képek:
39/0660.jpg
39/0662.jpg

Megjegyzés:


416. Tétel

Típus: K

Név: Zay de Csömör Imre,Terézia,Ferdinánd-József, Hellenbach Terézia, Kollonich László

Kiadó: nyitrai káptalan

Hely:

Idő: 1743.12.09

Minősítés: birtok átruházása ; örökbefogadás, törvényesítés

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 662. oldal

Sorszám: 39.357/b

Kapcsolódó képek:
39/0662.jpg
39/0664.jpg

Megjegyzés:


417. Tétel

Típus: K

Név: Kollonich de Kollegrad László n:Kollonich Mária-Eleonóra ennek a:Henrik

Kiadó: Zay de Csömör Imre,Terézia,Ferdinánd-József, Hellenbach Terézia

Hely: Zajugróc

Idő: 1743.04.25

Minősítés: birtok átruházása

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 663. oldal

Birtok: Nagylévárd

Sorszám: 39.357/c

Kapcsolódó képek:
39/0662.jpg
39/0664.jpg

Megjegyzés:


418. Tétel

Típus: K

Név: Kollonich de Kollegrad László

Kiadó: Zay de Csömör Imre,Terézia,Ferdinánd-József, Hellenbach Terézia

Hely: Podluzsán

Idő: 1742.11.25

Minősítés: birtok átruházása ; örökbefogadás, törvényesítés

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 664. oldal

Birtok: Nagylévárd

Sorszám: 39.357/d

Kapcsolódó képek:
39/0664.jpg

Megjegyzés:


419. Tétel

Típus: K

Név: Magdalenics Boldizsár Báni Tábla elnöke,királyi tanácsos

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1744.09.04

Minősítés: tanácsosi cím

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 667. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1744 - N°. 56.

Sorszám: 39.358

Kapcsolódó képek:
39/0666.jpg
39/0668.jpg

Megjegyzés:


420. Tétel

Típus: K

Név: brandenburgi választófejedelem

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1744.09.14

Minősítés: királyi rendelet

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1744 - N°. 64.

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 668. oldal

Sorszám: 39.359

Kapcsolódó képek:
39/0668.jpg
39/0670.jpg

Megjegyzés: magyar alattvalók visszahívása


421. Tétel

Típus: K

Név: Kecskemét mezőváros

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1744.09.24

Minősítés: vásártartás engedélyezése

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 670. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1744 - N°. 79.

Jelzet: E 227 - Magyar Kamara Archivuma - Libri donationum - 21. kötet - 462. oldal

Honos: Pest

Sorszám: 39.360

Kapcsolódó képek:
39/0670.jpg

Megjegyzés:


422. Tétel

Típus: K

Név: Zichy de Zich et Vásonkeő Ferenc győri püspök,Győr vármegye főispánja

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1744.09.20

Minősítés: kölcsönügylet

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 671. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1744 - N°. 81.

Sorszám: 39.361

Kapcsolódó képek:
39/0670.jpg
39/0672.jpg

Megjegyzés: püspöki rezidencia


423. Tétel

Típus: K

Név: Nessar Viktor

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1744.10.13

Minősítés: útlevél, menlevél

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 672. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1744 - N°. 20.

Sorszám: 39.362

Kapcsolódó képek:
39/0672.jpg

Megjegyzés:


424. Tétel

Típus: K

Név: nagyváradi borbély és seborvos céh

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1744.08.21

Minősítés: céhügy

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 673. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1744 - N°. 28.

Sorszám: 39.363

Kapcsolódó képek:
39/0672.jpg
39/0674.jpg
39/0676.jpg
39/0680.jpg

Megjegyzés: magyar nyelvű


425. Tétel

Típus: K

Név: Ladislaides Keresztély trencséni szenátor a:János trencséni szenátor ennek a:Márton trencséni bíró gy:Pál,János,Ágoston,Mária

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1744.09.12

Minősítés: nemesség és címer adományozása

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 681. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1744 - N°. 34.

Sorszám: 39.364

Kapcsolódó képek:
39/0680.jpg
39/0682.jpg
39/0684.jpg

Megjegyzés: címerleírás ; Rákóczi szabadságharc ; Morvaország


426. Tétel

Típus: K

Név: Pothornyay Simon, Gerhard Klára

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1744.09.28

Minősítés: házassági engedély

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 685. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1744 - N°. 40.

Sorszám: 39.365

Kapcsolódó képek:
39/0684.jpg
39/0686.jpg

Megjegyzés: reformátusok


427. Tétel

Típus: K

Név: főispánok

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Pozsony

Idő: 1744.08.18

Minősítés: körlevél

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 686. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1744 - N°. 57.

Sorszám: 39.366

Kapcsolódó képek:
39/0686.jpg

Megjegyzés: nemesi felkelés


428. Tétel

Típus: K

Név: szabad királyi városok

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Pozsony

Idő: 1744.08.18

Minősítés: körlevél

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 687. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1744 - N°. 64.

Sorszám: 39.367

Kapcsolódó képek:
39/0686.jpg
39/0688.jpg

Megjegyzés: nemesi felkelés


429. Tétel

Típus: K

Név: Lendvay Ferenc horvátországi kamarai ügyész n:Kerschner Katalin

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1744.09.11

Minősítés: birtok átruházása

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 688. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1744 - N°. 7.

Jelzet: E 227 - Magyar Kamara Archivuma - Libri donationum - 21. kötet - 463. oldal

Birtok: Fölsőpetrocz ; Peszkocz ; Dolina ; Stanócz

Sorszám: 39.368

Kapcsolódó képek:
39/0688.jpg
39/0690.jpg
39/0692.jpg
39/0694.jpg

Megjegyzés: vasvári káptalan ; szőlő ; borpince


430. Tétel

Típus: K

Név: Szombathelyi Éva f1:Kranay Mihály f2:Lendvay Tamás Szentháromság egyház hitszónoka gy:Pál,József,Mária, Lendvay Ferenc n:Kersthner Katalin gy:Ferenc,András,Rozina

Kiadó: vasvári káptalan

Hely:

Idő: 1724.10.17

Minősítés: birtok átruházása

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 689. oldal

Birtok: Fölsőpetrocz ; Toothsaágh ; Peszkocz ; Dolina ; Stanocz

Sorszám: 39.368/a

Kapcsolódó képek:
39/0688.jpg
39/0690.jpg
39/0692.jpg

Megjegyzés: szőlő ; borpince ; Boldogságos Szűz Mária apátság ; Szent Megváltó apátság


431. Tétel

Típus: K

Név: Nagyatád község, Kisatád község

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1744.05.15

Minősítés: vásártartás engedélyezése

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 694. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1744 - N°. 21.

Jelzet: E 227 - Magyar Kamara Archivuma - Libri donationum - 21. kötet - 467. oldal

Honos: Somogy

Sorszám: 39.369

Kapcsolódó képek:
39/0694.jpg

Megjegyzés:


432. Tétel

Típus: K

Név: Novoszel Lukács r:Lőrinc,István kosztanici vajdák és alkapitányok

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1744.09.12

Minősítés: címer adományozása

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 695. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1744 - N°. 26.

Sorszám: 39.370

Kapcsolódó képek:
39/0694.jpg
39/0696.jpg

Megjegyzés: címerleírás


433. Tétel

Típus: K

Név: Pfütschner Frigyes-József iváncsai prépost,győri kanonok

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1744.11.16

Minősítés: apáti cím

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 697. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1744 - N°. 36.

Birtok: Vaska

Sorszám: 39.371

Kapcsolódó képek:
39/0696.jpg
39/0698.jpg

Megjegyzés: Szent Márton apátság


434. Tétel

Típus: K

Név: kalocsai takács céh

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1744.10.19

Minősítés: céhügy

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 698. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1744 - N°. 37.

Honos: Pest

Sorszám: 39.372

Kapcsolódó képek:
39/0698.jpg
39/0700.jpg
39/0702.jpg
39/0704.jpg

Megjegyzés:


435. Tétel

Típus: K

Név: Vöröss István nagyváradi plébános

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1744.09.12

Minősítés: préposti cím

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 705. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1744 - N°. 46.

Birtok: Schida-Schajdun

Sorszám: 39.373

Kapcsolódó képek:
39/0704.jpg
39/0706.jpg

Megjegyzés:


436. Tétel

Típus: K

Név: Kram Henrik soproni borkereskedő

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1744.11.09

Minősítés: útlevél, menlevél

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 706. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1744 - N°. 58.

Sorszám: 39.374

Kapcsolódó képek:
39/0706.jpg

Megjegyzés: Szilézia


437. Tétel

Típus: K

Név: Lendvay de Felsőpetrocz Ferenc dalmát-horvát-szlavón báni ítélőmester

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1744.11.16

Minősítés: előnév

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 707. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1744 - N°. 7.

Jelzet: E 227 - Magyar Kamara Archivuma - Libri donationum - 21. kötet - 469. oldal

Honos: Vas

Sorszám: 39.375

Kapcsolódó képek:
39/0706.jpg
39/0708.jpg

Megjegyzés:


438. Tétel

Típus: K

Név: Edlinger Vilmos soproni borkereskedő

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1744.12.04

Minősítés: útlevél, menlevél

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 708. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1744 - N°. 9.

Sorszám: 39.376

Kapcsolódó képek:
39/0708.jpg

Megjegyzés: Szilézia


439. Tétel

Típus: K

Név: budai tűkészítő céh

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1744.10.29

Minősítés: céhügy

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 709. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1744 - N°. 35.

Sorszám: 39.377

Kapcsolódó képek:
39/0708.jpg
39/0710.jpg
39/0712.jpg
39/0714.jpg

Megjegyzés: német nyelvű


440. Tétel

Típus: K

Név: Strobel János az alsólindvai uradalom jószágigazgatója r:János

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1744.09.12

Minősítés: nemesség és címer adományozása

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 715. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1744 - N°. 49.

Sorszám: 39.378

Kapcsolódó képek:
39/0714.jpg
39/0716.jpg

Megjegyzés: címerleírás ; Spanyolország ; Franciaország ; Szicilia ; Nápoly ; Ottomán Porta ; Itália; életrajzi adatok


441. Tétel

Típus: K

Név: Barkóczy de Szala Ferenc

Kiadó: Mária Terézia

Hely: Bécs

Idő: 1744.12.08

Minősítés: főpapi cím

Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 717. oldal

Jelzet: A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1744 - N°. 57.

Birtok:

Sorszám: 39.379

Kapcsolódó képek:
39/0716.jpg
39/0718.jpg

Megjegyzés: