Levéltári tétel
Azonosítási adatok
EAD azonosítóHU_MNL_OL_K27_19071217 1907.12.17.
OrszágkódHU
IntézménykódHU-MNL
EAD megnevezésMinisztertanácsi jegyzőkönyvek - 1907.12.17.-i ülés
KiadóMagyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára
Hozzáférési korlátozásokopen
Megnevezés1907.12.17.
Levéltári jelzet HU_MNL_OL_K27_19071217 1907.12.17.
Azonosító19071217
Időkör kezdete 1907.12.17
Időkör vége 1907.12.17
Készítési idő 1907.12.17
ŐrzőMagyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára
Tartalmi adatok
Ülés:

Ülés tárgya: 1907.12.17.

Dátum tól: 1907.12.17

Dátum ig: 1907.12.17


Napirend tárgya: (36. ülés) 1. Javaslat Landauer Lipót gyarmatáru nagykereskedő részére a m. kir. tanácsosi cím adományozására (KM)

Nyilvános: I


Napirend tárgya: (36. ülés) 2. Javaslat Simon Jakab a magyar áruforgalmi statisztikai értékmegállapító bizottság szakosztály elnöke és utódai részére a magyar nemesség és a Boglári előnév adományozására (KM)

Nyilvános: I


Napirend tárgya: (36. ülés) 3. Javaslat dr. Hédervári Soma Újpest főorvosa részére a munkásbetegsegélyezés és a munkásjóléti intézmények fejlesztése körül szerzett érdemeiért a magyar nemesség és aVízgyörki előnév adományozására (KM)

Nyilvános: I


Napirend tárgya: (36. ülés) 4. Javaslat Meriato Gyula és Peterdi István az Adriai Tengerhajózási Rt és a Magyar-Horvát Tengeri Gőzhajózási Részvénytársaságnál alkalmazott hajóparancsnokok; Prossen Tamás a Magyar-Horvát Tengeri Gőzhajózási Részvénytársaságnál alkalmazott főgépész részére a részére az Arany Érdemkereszt ; Amaranto János az Adria Magyar Királyi Tengerhajózási Részvénytársaságnál alkalmazott főgépész részére az Arany Érdemkereszt adományozására (KM)

Nyilvános: I


Napirend tárgya: (36. ülés) 6. Bacsó Antal szolgálat teljesítése közben munkaképtelenné vált posta- és távirdaszolga nyugdíjának megállapítása (KM)

Nyilvános: I


Napirend tárgya: (36. ülés) 7. Bruchsteiner és Fia budapesti cég hirdetéseinek az állami táviró oszlopokon való elhelyezésének engedélyezése (KM)

Nyilvános: I


Napirend tárgya: (36. ülés) 8. Az államvasutakon szabadjegyek és kedvezményes jegyek után jegykiállítási illeték szedése (KM)

Nyilvános: I


Napirend tárgya: (36. ülés) 9. Javaslat Hirsch Adolf kaposvári nagybérlő részére a III. osztályú Vaskorona Rend adományozására (FM)

Nyilvános: I


Napirend tárgya: (36. ülés) 10. Almássy Andor erdőigazgató kitüntetése (FM)

Nyilvános: I


Napirend tárgya: (36. ülés) 11. Javaslat Tahy Jakab miniszteri titkár részére az osztálytanácsosi cím- és jelleg adományozására (FM)

Nyilvános: I


Napirend tárgya: (36. ülés) 12. Szöreg községben 16 személy munkásnak 4 hold föld eladása házhely céljára (FM)

Nyilvános: I


Napirend tárgya: (36. ülés) 13. Javaslat Koperdák József famester öt kiskorú árvája részére kegynevelési járulék engedélyezésére (FM)

Nyilvános: I


Napirend tárgya: (36. ülés) 14. Előirányzat nélküli kiadás a Földművelésügyi Minisztériumnál Máramarosszigeten két új tisztilak építésére (FM)

Nyilvános: I


Napirend tárgya: (36. ülés) 15. A víziberuházásokra 1908. évre engedélyezett hitel mielőbbi felhasználásának engedélyezése az Amerikából visszavándorlók munkával való ellátása végett (FM)

Nyilvános: I


Napirend tárgya: (36. ülés) 16. Komlótelep létesítésére Bács-Bodrog megyében Hódságon és a Küküllő vidéken föld bérbevételének engedélyezése (FM)

Nyilvános: I


Napirend tárgya: (36. ülés) 17. A rudolfsgnadi gátszakadás folytán víz alá került kincstári ingatlanok után járó haszonbérek elengedése (FM)

Nyilvános: I


Napirend tárgya: (36. ülés) 18. Javaslat kúriai bírói, ítélőtáblai bírói, járásbírói, albírói kinevezések, áthelyezésekre: Kozma Gyula marosvásárhelyi kir. főügyész kir. kúriai bíróvá; Göldner Károly kir. ítélőtáblai bírói címmel és jelleggel felruházott fogarasi kir. járásbíró marosvásárhelyi kir. ítélőtáblai bírává; dr. Szabó Lajos verseci kir. járásbírósági albíró a perlaszi kir. járásbírósághoz járásbíróvá; dr. Harmath Jenő székelyudvarhelyi kir. törvényszéki bíró a VII. fizetési osztályba leendő egyidejű kinevezése mellett a fogarasi kir. járásbírósághoz járásbíróvá való kinevezése; dr. Martiss Imre kulai kir. járásbírósági albíró áthelyezése a a makói kir. járásbírósághoz albíróvá; Szentimrey B. Jenő fehértemplomi kir. törvényszéki jegyző a karánsebesi kir. törvényszékhez kir. albíróvá való kinevezése; Csépány Elemér nagyigmándi járásbírósági albíró áthelyezése a lévai járásbírósághoz; Tóth Géza lévai járásbírósági albíró áthelyezése a nagyigmándi járásbírósághoz (IM)

Nyilvános: I


Napirend tárgya: (36. ülés) 19. Javaslat Dömötör Ferenc törvényszéki hivatalszolga részére az Ezüst Érdemkereszt adományozására (IM)

Nyilvános: I


Napirend tárgya: (36. ülés) 20. Hiteltúllépés az igazságügyi tárcánál a tüzelőanyagok és az irodai szükségletekre szolgáló iparcikkek árának megdrágulása folytán (IM)

Nyilvános: I


Napirend tárgya: (36. ülés) 21. Hatásköri összeütközés a beregszászi járásbíróság és Bereg vm. II. fokú erdei kihágási bírósága között, erdei kihágási ügyben (IM)

Nyilvános: I


Napirend tárgya: (36. ülés) 22. Hatásköri összeütközés a puji járásbíróság és a petrozsényi járás főszolgabírája között szemérmet sértő cselekmény elkövetése miatti ügyben (IM)

Nyilvános: I


Napirend tárgya: (36. ülés) 23. Hatásköri összeütközés a belügyminiszter és a közigazgatási bíróság között Szokolovszky Lajos szatmárvármegyei árvaszéki nyilvántartó illetménye ügyében (IM)

Nyilvános: I


Napirend tárgya: (36. ülés) 24. Előirányzat nélküli kiadás a Kolozsvári Karolina Országos Kórháznál felmerült vízmentesítési és tereprendezési munkálatok költségeire (VKM)

Nyilvános: I


Napirend tárgya: (36. ülés) 25. Javaslat Csernoch János esztergomi kanonok csanádi püspökké való kinevezésére (VKM)

Nyilvános: I


Napirend tárgya: (36. ülés) 26. Javaslat Reitzner Miksa főbányatanácsos pénzverőhivatali igazgató részére a miniszteri tanácsosi cím és jelleg adományozására (PM)

Nyilvános: I


Napirend tárgya: (36. ülés) 27. Javaslat Déry Károly a szabadalmazott Első Cs. és Kir. Dunagőzhajózási Társaság budapesti szénelárusító osztályának igazgatója részére a királyi tanácsosi cím adományozására (PM)

Nyilvános: I


Napirend tárgya: (36. ülés) 28. Javaslat Kail Lajos az Osztrák-Magyar Bank felügyelője részére a Ferenc József Rend lovagkeresztje; Zobl Gyula az Osztrák-Magyar Bankfőellenőre részére a Koronás Arany Kereszt Redl Károly az Osztrák-Magyar Bank főellenőre részére a Koronás Arany Kereszt adományozására (PM)

Nyilvános: I


Napirend tárgya: (36. ülés) 29. Javaslat Harmos Zoltán nyugalmazott adótárnok részére a Koronás Arany Érdemkereszt adományozására (PM)

Nyilvános: I


Napirend tárgya: (36. ülés) 30. Javaslat Püner Vilmos központi állampénztári igazgató részére nyugdíjazása alkalmából a legfelsőbb elismerés nyilvánítására; helyére igazgatóvá Vargha Dániel a budapesti IX. kerületi állampénztár főnökének kinevezésére és részére a kir. tanácsosi cím adományozására (PM)

Nyilvános: I


Napirend tárgya: (36. ülés) 31. Javaslat Bölöni Mikó Béla kohófőmérnök részére a bányatanácsosi cím adományozására (PM)

Nyilvános: I


Napirend tárgya: (36. ülés) 32. Javaslat dr. Hajóssy Dénes pénzügyi számellenőr részére a miniszteri fogalmazói cím és jelleg adományozására (PM)

Nyilvános: I


Napirend tárgya: (36. ülés) 33. Javaslat Kovacsevics György pénzügyminisztériumi segédhivatali igazgató részére a segédhivatali főigazgatói cím adományozására (PM)

Nyilvános: I


Napirend tárgya: (36. ülés) 34. Javaslat Kollár István munkaképtelenné vált sóhordár részére kegydíj engedélyezésére (PM)

Nyilvános: I


Napirend tárgya: (36. ülés) 35. A Horgodmartonosi Ármentesítő és Belvízszabályozó Társulat részére kamatozó előleg engedélyezése (PM)

Nyilvános: I


Napirend tárgya: (36. ülés) 36. A Rudolfsgnadi Ármentesítő és Belvízlecsapoló Társulat részére kamatmentes állami előleg engedélyezése (PM)

Nyilvános: I


Napirend tárgya: (36. ülés) 37. Az Adria magyar tengerhajózási társasággal kötött szerződés értelmében az évenként előre megalakítandó választott bíróság elnökévé az 1908 évre gr. Matthyány Tivadar kinevezése (ME)

Nyilvános: I


Napirend tárgya: (36. ülés) 38. Javaslat Donáth Imre fiumei kormányzósági miniszteri osztálytanácsos részére a III. osztályú Vaskorona Rend ; Egon Lajos fiumei kormányzósági miniszteri osztálytanácsos részére a III. osztályú Vaskorona Rend adományozására (ME)

Nyilvános: I


Napirend tárgya: (36. ülés) 39. Javaslat Hovaghimian Stepan izmidti örmény érsek kitüntetésére (ME)

Nyilvános: I


Napirend tárgya: (36. ülés) 40. Javaslat Szimcsák Mihály miniszterelnökségi ajtónálló részére az Ezüst Érdemkereszt helyett a Koronás Ezüst Érdemkereszt adományozására (ME)

Nyilvános: I


Napirend tárgya: (36. ülés) 41. Balogh Sándor az Országos Honvéd Egyesület elnökének kinevezése a honvédmenház felügyelő bizottságának elnökévé (HM)

Nyilvános: I


Napirend tárgya: (36. ülés) 42. Hiteltúllépés a belügyi tárcánál távirati költségek tárgyában (BM)

Nyilvános: I


Napirend tárgya: (36. ülés) 43. Hiteltúllépés a Belügyminisztérium központi igazgatásában (HM)

Nyilvános: I


Napirend tárgya: (36. ülés) 44. Hiteltúllépés a Belügyminisztériumban az országgyűlési képviselők választása és a választók névjegyzékének költségei terén (BM)

Nyilvános: I


Napirend tárgya: (36. ülés) 45. A határrendőrség dologi kiadásai címen felmerült hiteltúllépés (BM)

Nyilvános: I


Napirend tárgya: (36. ülés) 46. Hiteltúllépés a Belügyminisztériumban az életmentési díjak tárgyában (BM)

Nyilvános: I


Napirend tárgya: (36. ülés) 47. Návay Tamás Csanád vármegye főispánjának megbízása Kabdebo Gergely Temes vármegye főispánjának helyettesítésével (BM)

Nyilvános: I