Keresés

Az Elektronikus Levéltári Portál kereső funkciójának elérése a Keresés menüpont kiválasztásával történik. 
 
A felhasználók számára a kereső felület a magyaron kívül elérhető angol és német nyelven is.
 

Keresési, szűrési funkciók

Keresés főképernyőről

Az Elektronikus Levéltári Portál fő képernyőjén egy egy-mezős, szabad keresést lehetővé tevő mező található, ami a közismert internetes kereső oldalak egyszerű kereső mezőihez hasonló módon használható. Az egyszerű szöveges keresés, vagy szabadszöveges keresés funkció a tárolt dokumentumok szövegében (full text), valamint a dokumentumok metaadataiban kutat kulcsszavak előfordulásai után. 
 
 
 
A kereső mező alatt megjelenik a rendelkezésre álló kereshető dokumentumok száma. 
 
A rendszer a kereső mezőbe való gépelés során keresési javaslatokat jelenít meg, amelyekből kattintással választhatunk.
A mezőben lehetőség van helyettesítő karakterek használatára az alábbiak szerint:
 
* - tetszőleges számú karaktert helyettesít
? - pontosan egy karaktert helyettesít
 

Egyszerű keresés

Az keresési oldal Egyszerű keresés fülén található kereső mező a fő képernyő kereső mezőjéhez hasonlóan működik, annyi különbséggel, hogy itt lehetőségünk van annak kiválasztására, hogy mely levéltárakban szeretnénk keresni. Alapértelmezésben minden levéltár ki van választva.
 
Amennyiben csak a Budapest Főváros Levéltárát választjuk, a képernyőn jól látható módon megjelenik, hogy a találatok csak ebből a levéltárból származnak, illetve a további keresési műveletek is itt hajtódnak végre.
 

Részletes keresés kiválasztható mezők értékei alapján

A képernyőn a Részletes keresés, fülre kattintva nyithatjuk meg a speciális keresési lehetőségeket.
 
A mezők értékei szerinti keresés lehetővé teszi, hogy az előre definiált mezők és azok értékei, továbbá ezek logikai relációja alapján keressünk dokumentumokat.
Amennyiben konkrét mezőérték alapján keresünk, az alábbi szabályok alkalmazására nyílik lehetőségünk:
* - tetszőleges számú karaktert helyettesít
? - pontosan egy darab karaktert helyettesít
\* (fordított per és csillag) - a * (csillag) karaktert reprezentálja
\? (forsított per és kérdőjel) - a ? karaktert reprezentálja
 
A részletes kereső panelen a kereshető körbe tartozó mezők értékei adhatók keresési feltételekként. A felület által felkínált mezőlista a levéltári hierarchia különböző szintjeihez rendelt leíró adatok mezőiből áll. A keresés során a rendszer csak azokat a találatokat adja vissza, amelyeknél az adott mező értelmezve van (létezik) és az értékre megadott feltétel is teljesül.
 
Az egyes sorok egy-egy lenyitható listából választható mezőre vonatkozó feltétel megfogalmazását teszik lehetővé. A mezők értékeinél az egyszerű keresésnél megismert módon alkalmazhatók a csonkolás, maszkolás, helyettesítő karakterek. A sorok között logikai összefüggések (ÉS/VAGY) adhatók meg. Tetszőleges számú feltétel sor hozzáadására van lehetőség.
 
A részletes kereső panel alsó blokkjában a találati halmaz időintervallum szerinti szűkítésére van lehetőség. 
 

Részletes keresés szinonimák alapján

A részletes kereső felületen lehetőség van a találati lista kibővítésére a megadott keresőszóra közvetlenül nem illeszkedő, de hangzás-, vagy jelentésbeli hasonlóság alapján (pl. „Kovács" -> „Kováts") esetleg mégis releváns találatokkal. A funkció a Keresés szinonimák alapján opció kiválasztásával érhető el. 
A szinonima adatbázis személyekkel, testületekkel, földrajzi helyekkel kapcsolatban tartalmaz adatokat, olyan esetekben érdemes használni, amikor ilyen értékekre keresünk. 
 

Részletes keresés névteres objektumok alapján

A névtér objektum alapú keresés a keresési feltételek egyértelműsítésére szolgál Ilyenkor a keresés két lépcsőben történik, először a névtér adatok között keresünk, majd a megjelenített névtér találatok közül választva jeleníthetjük meg a kiválasztott névtér objektumhoz kapcsolódó leírási egységeket a találati listában. (Amennyiben például a „Ferenc József" névre keresünk, az első lépésben kiválaszthatjuk, hogy a 18 ilyen nevű személy közül, akikkel kapcsolatban a Budapest Főváros Levéltára iratokat őriz, kire vagyunk kíváncsiak.)
 

Szűkítés hierarchia alapján

A Részeletes keresés képernyő lehetőséget ad arra, hogy a keresést a Levéltári hierarchia bizonyos ágaira korlátozzuk, illetve az aktuális találati listát szűkítsük a fán egy vagy több ág bejelölésével. 

A struktúra böngészése

A Böngészés a levéltári struktúrában panel lehetőséget ad arra, hogy szabadon böngésszünk a levéltári hierarchiában. Az egérkurzorral egyes elemekre mutatva egy felugró panelen megjelennek az adott elem legfontosabb adatai. Az elemek kattintással nyithatók meg találatként. 
 

Találati lista

 
A találati képernyő függőlegesen két részre osztott. A bal oldali rész a fazetta panel, itt találhatók a tájékozódást, a lista megjelenésének szűkítését szolgáló fazetta kategóriák. A jobb oldali rész a Találati lista panel, itt található a keresés eredményeként kapott találatok különböző nézetekben megjeleníthető listája rövid összefoglalóval és a digitális objektum képével, ha van.
 
 
 
A lista az egyes levéltári rendszerekben külön-külön lefuttatott párhuzamos keresések találatainak listába rendezéséből áll össze. 
 
Az egyes rendszerek által visszaadott találatok formátuma eltérő, de korábbi működésnek megfelelően legalább a következő információkat tartalmaznia kell:
 
  • Levéltári jelzet (A levéltár kódjával együtt)
  • Megnevezés
  • Típus (a találat hierarchiaszintje ahol értelmezve van, ahol nem ott annak megfelelő információ)
  • Időkör
  • Rövid leírás
  • Földrajzi hely (Ha ki van töltve)
  • A találat szövegkörnyezete
Amennyiben a találatban több földrajzi hely szerepel, azok a Földrajzi hely mezőben egymás után fűzve jelennek meg.
 
A keresések lefuttatását követően minden esetben megjelenik a keresésre illeszkedő összes találat darabszáma. A rendszer egyértelmű üzenetben jelzi, ha azért nem találtunk dokumentumokat, mert valamilyen technikai probléma lépett fel.
 
A találati halmaz rendezhető különböző szempontok szerint (relevancia, jelzet, struktúrában elfoglalt hely, megnevezés, levéltári szint, időkör kezdete).
 

Találati lista – Lista nézet

Alapesetben a Találati lista panel felsorolásszerűen tartalmazza a megadott keresési feltételeknek megfelelő találatokat függetlenül azok típusától, hierarchiában elfoglalt helyüktől, valamint a származási rendszertől. 
 
A lista rendezésére és az egy oldalon megjelenítendő találatok számának beállítására a lista fejléce felett jobb oldalon elhelyezkedő dropdown elemekkel van lehetőség.
Ha egy találati elem megnevezése hosszabb annál, hogy a lista nézetben elérhető helyen elférjen, akkor az egeret a találat felé húzva egy felugró buborékban megjeleníthető a teljes név.
 

Találati lista – Részletes nézet

A találati lista részletes nézete több információt ad az egyes találatokról, mint a lista nézet, ugyanakkor egyszerre kevesebb találatot tud áttekinthető módon megjeleníteni.
A részletes nézetben a találat megnevezése, a legfontosabb leíró adatok, a leírás első pár sora és a találathoz tartozó digitális tartalom nézőképe (amennyiben létezik).
 

Találati lista – Csempe nézet

Amennyiben kifejezetten a találatokhoz tartozó digitális tartalmakra vagyunk kíváncsiak, segítséget adhat a találati lista gyors áttekintésében a thumbnail nézet. Ebben a nézetben az egyes találatoknak csak a jelzete és a nézőképe jelenik meg a találati listában.
 

Találati lista – Találati fa nézet

A találati lista találati fa nézete megjeleníti az aktuális találati lista levéltári struktúrabeli környezetét. Alapesetben a rendszer az aktuális találati listához tartozó struktúra legfelső szintjétől jeleníti meg a fát.
A fa minden megjelenített szintjén a hozzátartozó alárendelt ágakon belül található találatok darabszáma is megjelenítésre kerül.
 

A találat elérési útjának megjelenítése

A fa nézeten kívül – ahol erre nincs szükség – a találati lista minden nézetében lehetőség van annak megjelenítésére, hogy az adott listaelem hol helyezkedik el a levéltári hierarchiában. 
A találati elemen a struktúra megjelenítése ikonra kattintva egy felugró panelen megjelenik az adott elem elérési útja a hierarchiában. 
 

Műveletek találatokkal

Az egyes találati elemeken található checkbox-ok segítségével lehetőség van egy vagy több találat kijelölésére. A Találati lista panel tetején található akciógombok segítségével a kijelölt találatokkal műveletek végezhetők.
 

Fazetta panel

A fazetta értékek választása a találati lista szűkítését célozza.
Alapesetben a fazetta kategóriák ki vannak nyitva, a fazetta elemek láthatóak. Az egyes kategóriák összezárhatók. 
A kategóriák mellett látszik az érintett kategóriákban lévő találatok száma. Egy fazetta kategória elemre kattintva kiválasztható, hogy mely fazetta értékre kívánjuk szűkíteni a keresést. Választás után a megjelenített lista ennek megfelelően szűkül.
A fazetta panel tetején láthatóak a már kiválasztott fazetták. Itt az egyes elemek utáni X ikonra kattintva a korábban kiválasztott fazetták egyesével kikapcsolhatók.
 

Találati adatlap

A találati lista különböző nézeteiben egy találat címsorára kattintva megjeleníthető az adott találat adatlapja. 
 

Leíró adatok megjelenítése

A találati adatlap alapesetben a találat leíró adatait mutatja. A képernyő bal oldalán látható a struktúra panel, amely megmutatja a találathoz vezető elérési utat, illetve a találat helyét a teljes struktúrában. A képernyő jobb oldalán a találat részletes leíró adatai láthatók.
 

Digitális tartalom megjelenítése

Amennyiben a kiválasztott találat rendelkezik digitális tartalommal, annak megjelenítésére, lejátszására is a találati adatlap szolgál. 
 
 
A tartalom helyén az adott média típusnak (PDF, állókép, mozgókép, hang) megfelelő megjelenítő, lejátszó eszköz jelenik meg külön fülön.
 
PDF tartalom esetén, amennyiben ezt az adott tartalom fájl lehetővé teszi, a keresés a fájl tartalmában is megtörténik és a keresett kifejezések a megjelenített fájlban kiemelésre kerülnek.
 

További lehetőségek

A találati adatlap felső részén található gombok segítségével a találattal műveletek végezhetők:
 
Kutatói kérés indítása - A kutatói kérés indítása funkció az LNYRKP által biztosított megoldás segítségével történik.
Visszajelzés küldése - A gomb segítségével az adott találattal kapcsolatban visszajelzést küldhetünk a levéltáraknak. Visszajelzés küldése esetén önálló űrlapon adandók meg az adatok. 
Mentés munkafüzetbe - Az aktuálisan megjelenített találat egy névvel ellátott munkafüzetbe menthető, ahonnan később újra megnyitható.
Találatok megosztása - A gombra kattintva a keresőfelület lehetőséget biztosít a megtalált egyedi dokumentum megosztására email-ben, Facebook-on, vagy Twitter-en. Facebook és Twitter esetében a gombra kattintva az adott rendszer bejelentkezési képernyője jelenik meg, majd sikeres belépés után az adott rendszerre jellemző megosztás képernyő, ahol véglegesítés előtt további megjegyzés fűzhető a megosztáshoz.
PDF dokumentum export - A funkció segítségével a teljes találati adatlap PDF fájlba exportálható.