INFORMATION

Information regarding the data management procedures and the rules of the transfer of digital documents to the archives for document creators and transferring organs.

Elektronikus iratok levéltári átadása

 34/2016. (XI. 30.)  EMMI rendelet az elektronikus formában tárolt iratok közlevéltári átvételének eljárásrendjéről és műszaki követelményeiről.  

 Metaadat-adatséma megfeleltetés a 34/2016. (XI. 30.) EMMI rendelethez.4/2016. (XI. 30.)  

 A rendelet 1. melléklet 1.1. B. aa) metadata.xml adatcsere sémája   

 A rendelet 2., 3. és 4. melléklet 2. pontja, illetve az 5. melléklet szerinti metaadatok adatcsere sémája   

 A közlevéltárakban értelmezési kötelezettség alá eső adatformátumok   

 

Szabályozási termékek

  Iratkezelőrendszerek moduláris követelményei. I. kötet. Alapszolgáltatások és beépülő modulok (A Moreq 2010 szabvány magyar fordítása)  

  Fogalomtérkép (levéltár-informatikai kifejezések magyarázó ismertetése)  

  Az elektronikus levéltári iratok hosszú távú megőrzésével szemben támasztott követelmények  

  Az elektronikus iratok hosszú távú megőrzésére vonatkozó levéltári elvárások és gyakorlati útmutató  

  A papír alapú dokumentumok megbízható elektronikus másolatával szemben támasztott technikai követelmények és a gyakorlatban alkalmazható eljárásrend  

 

Letölthető alkalmazások

Az alábbi linken az elektronikus iratok átadásának előkészítését segítő alkalmazás tölthető le.

   eLev SIP-készítő alkalmazás r979 (2018)